Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-61

RK-15-2010-61.doc  RK-15-2010-61pr1.doc  RK-15-2010-61pr2.doc  RK-15-2010-61pr3.doc  RK-15-2010-61pr4.doc  RK-15-2010-61pr5.doc  RK-15-2010-61pr6.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-15-2010-61
NázevOrganizační řády příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, Domov důchodců Humpolec, Domov důchodců Onšov, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových a Domov pro senior
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV příspěvkových organizacích kraje Vysočina zřizovaných na úseku sociálních služeb se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele organizace. V organizačním řádu se stanovuje systém řízení - dělba řídících a realizačních pravomocí - jednotlivých článků organizace. Nedílnou součástí organizačního řádu je organizační schéma, ve kterém jsou zachyceny vztahy jednotlivých funkcí, činností a pravomocí.
Organizační řád by měl být trvale použitelným vnitroorganizačním předpisem, a tudíž prochází vývojem. Návrhy nových organizačních řádů předložili ředitelé následujících příspěvkových organizací:
* Diagnostický ústav sociální péče Černovice
* Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
* Domov důchodců Humpolec
* Domov důchodců Onšov
* Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových
* Domov pro seniory Mitrov
Důvodem předložení nových návrhů je zejména nutnost revize stávajícího organizačního řádu, reakce na organizační změny či na inspekci kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a závěrečnými ustanoveními zřizovacích listin předkládá odbor sociálních věcí radě kraje ke schválení návrhy organizačních řádů výše uvedených příspěvkových organizací. Návrhy byly vypracovány řediteli organizací na základě vzoru zpracovaného odborem sociálních věcí, který byl v minulosti vykonzultován s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu.
Navrhujeme radě kraje vydat nové organizační řády příspěvkových organizací dle materiálu RK-15-2010-61, př. 1 - 6.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
* Organizační řád Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 1;
* Organizační řád Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 2;
* Organizační řád Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 3;
* Organizační řád Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-15-2010-61, př. 4;
* Organizační řád Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 5,
* Organizační řád Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-15-2010-61, př. 6.
Odpovědnost ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Termín 10. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz