Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-30

RK-15-2010-30.doc  RK-15-2010-30pr1.doc  RK-15-2010-30pr2.doc  RK-15-2010-30pr3.doc  RK-15-2010-30pr4.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-15-2010-30
NázevJmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval0 Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem pro: jednání rady kraje č. 15/2010 dne 18. 5. 2010 zpracovali: K. Látera, J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1641/35/2009/RK ze dne 24. 11. 2009 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS ) zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem. Konkurzu, který se uskutečnil dne 28. 4. 2010, se zúčastnil 1 uchazeč Mgr. Miroslav Novák. V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích se konkurzní komise usnesla, že pro výkon funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem je Mgr. Miroslav Novák vhodný. Zápis z jednání konkurzní komise ze dne 31. 3. 2010, Zápis o průběhu konkurzu ze dne 28. 4. 2010 tvoří RK-15-2010-30, př. 1 tohoto materiálu, která bude předložena na jednání rady kraje.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje na základě výsledku konkursního řízení jmenovat Mgr. Miroslava Nováka do funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 a současně stanovit jeho plat dle materiálu RK-15-2010-30, př. 3. Podklady pro stanovení platu tvoří přílohu č. 4 materiálu RK-15-2010-30. Jmenování bude na dobu určitou dvou let.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
Mgr. Miroslava Nováka do funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012, podle materiálu
RK-15-2010-30, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Miroslavu Novákovi řediteli Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, s účinností od 1. 7. 2010 podle materiálu RK-15-2010-30, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz