Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-28

RK-15-2010-28.doc  RK-15-2010-28pr1.doc  RK-15-2010-28pr1upr1.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-15-2010-28
NázevNávrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
Zpracoval K. Látera
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0574/12/2010/RK ze dne 20. 4. 2010 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS ) zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147. Po obdržení všech návrhů na jmenování členů konkursní komise (škola, ČŠI, školská rada) předkládá OŠMS radě kraje návrh na jmenování členů konkursní komise.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje jmenovat v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, členy konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje

jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 dle doplněného materiálu RK-15-2010-28, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města Humpolec a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
Odpovědnost OŠMS
Termín 19. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz