Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-26

RK-15-2010-26.doc  RK-15-2010-26pr1.pdf  RK-15-2010-26pr2.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-15-2010-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování medailí pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuObčanské sdružení DUKLA Jihlava - mládež je organizátorem Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd s názvem O pohár hejtmana kraje Vysočina . Organizátoři tohoto turnaje se obrátili na kraj Vysočina s žádostí o podporu této akce formou poskytnutí sportovních pohárů a medailí pro vítěze v hodnotě 20 000 Kč. Hokejový turnaj bude probíhat v období od 27. do 29. 12. 2010 v Jihlavě a v Pelhřimově. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-15-2010-26, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana, který navrhuje radě kraje, aby byl občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež, Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769 poskytnut dar v podobě medailí v hodnotě 2 000 Kč pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd s názvem O pohár hejtmana kraje Vysočina .
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 314 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě medailí v hodnotě 2 000 Kč občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež, Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769 dle materiálu RK-15-2010-26 př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 2 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 Kč, dle materiálu RK-15-2010-26.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz