Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-22

RK-15-2010-22.doc  RK-15-2010-22pr1.doc  RK-15-2010-22pr2.doc  RK-15-2010-22pr3.doc  RK-15-2010-22pr4.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-15-2010-22
NázevPronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Zpracoval R. Novotná
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDne 2. června 2010 bude Krajský úřad kraje Vysočina pořádat Den otevřených dveří na téma Bezpečná Vysočina . Součástí programu bude prezentace firem a institucí, které se zabývají bezpečnostní problematikou, ať už ve formě prevence nebo prodeje výrobků zajišťujících zvýšení bezpečí. Firmy a instituce, které se budou účastnit výše uvedené akce podaly žádost o pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce Den otevřených dveří kraje Vysočina 2010 dle materiálu RK-15-2010-22, př. 1. Nebytové prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010. Schéma rozmístění jednotlivých firem a institucí je uvedeno v materiálu RK-15-2010-22, př. 4.
Firmy a instituce žádají záštitu hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a možnost 100% slevy na úhradě pronájmu.

Dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010 je možno poskytnout následující formy záštity:
* záštita čestná - žadatel hradí 100% z nájmu a 100% nákladů (Čl. 6, odst. 2),
* záštita 100+100 - žadatel hradí 0% z nájmu a 0 % nákladů (Čl. 7, odst. 1, písm. a).

Pokud člen Rady kraje Vysočina poskytne záštitu dle Čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto Pravidel, tedy záštitu jinou než čestnou, předloží Odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje uzavřít smlouvy dle materiálu RK-15-2010-22, př. 3.
Zdůvodnění návrhu je obsaženo v materiálu RK-15-2010-22, př. 2.
Schéma rozmístění jednotlivých firem a institucí je uvedeno v materiálu RK-15-2010-22, př. 4.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-15-2010-22, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálu RK-15-2010-22, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 18. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz