Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-20

RK-15-2010-20.doc  RK-15-2010-20pr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-15-2010-20
NázevDodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - pracoviště krajského úřadu v Havlíčkově Brodě
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá E. Janoušková
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad kraje Vysočina užívá v bývalém objektu okresního úřadu v Havlíčkově Brodě tři kanceláře pro zabezpečení výkonu činností 5 zaměstnanců kraje (odbor ekonomický a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství). Tyto nebytové prostory jsou užívány dle smlouvy o nájmu (usnesení č. 1764/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006), jejíž součástí je i zajištění telekomunikačních služeb.
S účinností od 1. 5. 2010 je telefonní připojení pracoviště krajského úřadu realizováno pomocí počítačové sítě kraje a není již využíváno spojení přes telefonní ústřednu vlastníka objektu. Z těchto důvodů je navržena změna smlouvy o nájmu.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor podle přílohy 1 materiálu RK-15-2010-20.
Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor podle materiálu
RK-15-2010-20, př. 1.
Odpovědnost oHS
Termín 18. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz