Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-18

RK-15-2010-18.doc  RK-15-2010-18pr1.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-15-2010-18
NázevZáměr darovat vodovodní a kanalizační řad na ulici Manželů Curieových v Třebíči
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší záměr kraje darovat do vlastnictví města Třebíč vodovodní a kanalizační řad na ulici Manželů Curieových v Třebíči.
Již v roce 2004 rada kraje usnesením 0120/05/2004/RK schválila zveřejnění záměru darovat městu Třebíč veřejné osvětlení, komunikaci a kanalizaci v oblasti ulice Manž. Curieových.
Usnesením 0341/05/2007/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo mimo jiné darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení a stavbu komunikace, zpevněných ploch a chodníků na ulici manželů Curieových. V souladu s tímto zněním byly vyhotoveny darovací smlouvy a nemovitosti přešly do vlastnictví města Třebíč.
Nedořešenou zůstává záležitost převodu kanalizačního a vodovodního řadu nacházejícího se na ulici manželů Curieových. Kraj Vysočina chce i tyto inženýrské sítě převést do vlastnictví města Třebíč.
Návrh řešení OM navrhuje darování vodovodního řadu v délce cca 489 m, včetně zemních hydrantů nacházející se na ulici Manželů Curieových do vlastnictví města Třebíč. Převodu musí předcházet splnění zákonné podmínky převodu této nemovitosti, tj. zveřejnění záměru darovat vodovodní řad z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu. Po uplynutí zákonem stanovené doby bude možné přistoupit k předložení darování vodovodního řadu k projednání zastupitelstvem kraje.
Návrh usnesení předpokládá zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměru darovat vodovodní řad na ulici manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tento vodovodní řad a kanalizační řad do vlastnictví města Třebíč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat vodovodní řad v délce cca 489 m, včetně zemních hydrantů nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat vodovodní a kanalizační řad nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz