Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-33

RK-17-2009-33.doc  RK-17-2009-33pr1.pdf  RK-17-2009-33pr2.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-17-2009-33
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátilo Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR(VSR), zastoupené tajemníkem VSR Václavem Plánkou se žádostí o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč, který by byl plně využit na zabezpečení nákladů souvisejících s provozem Krajské rady VSR. Počet členů VSR všech okresů kraje Vysočina je 55 členů jejich průměrný věk je 77 let. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-17-2009, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje, aby byl Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Křižíkova 20, 180 00 Praha 8, IČ: 49279319, poskytnut finanční dar ve výši stanovené dle uvážení Rady kraje Vysočina. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle předloženého návrhu řešení. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 25. 2. 2009 je 16 205 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši ................. Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR, Křižíkova 20, 180 00 Praha 8, IČ: 49279319, dle materiálu RK-17-2009-33, př.2
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku ............. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku ............ dle materiálů RK-17-2009-33, př. 1 a RK-17-2009-33, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz