Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-26

RK-16-2009-26.doc  RK-16-2009-26pr1.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-16-2009-26
NázevHry VI. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
Zpracoval P. Panovec
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuČeský olympijský výbor připravil projekt Republikové olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhnuly již 3 x letní hry (kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 3 x zimní hry (kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her).
Her III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR se za kraj Vysočina zúčastnilo celkem 63 účastníků, z toho 50 sportovců. Náklady na výpravu byly 700 000 Kč.
Uspořádáním 4. her této olympiády byl na základě výběrového řízení pověřen Liberecký kraj. Tyto hry proběhnou v termínu 31. 1. - 5. 2. 2010 v Liberci a blízkém okolí. Výprava na zimní olympiádu může čítat až 94 účastníků. Podrobnější informace o akci jsou v příloze č. 1 materiálu RK-16-2009-26.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR svým zaměřením, rozsahem, významem a hlavně cílovou skupinou občanů patří mezi akce, které podpoří vztah dětí ke kraji Vysočina, které jsou výraznou formou reprezentace kraje a nabízejí poměrně zajímavý prostor pro marketing kraje, oddělení mládeže a sportu navrhuje:

* vytvořit reprezentaci kraje Vysočina a akce se zúčastnit

Dle zkušeností z minulé olympiády očekáváme účast cca 80 sportovců. Očekávané náklady spojené s účastí na olympiádě:
- ubytování + stravování - 400 Kč/den * 5 dní * 80 osob = 160 000 Kč
- doprava - 40 000 Kč
- reprezentační oblečení (i pro zástupce kraje Vysočina) - 90 * 4 500 = 405 000 Kč
- náklady na propagaci kraje - 80 000 Kč
- odměny pro trenéry - 700 Kč/den * 5 dní * 15 trenérů = 52 500 Kč
- rezerva (náklady na přípravu sportovců před olympiádou) - 12 500 Kč
Předpokládané celkové náklady - 750 000 Kč. Tato částka bude zahrnuta v rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2010.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana
Odbor sekretariátu hejtmana nemá připomínky k účasti výpravy kraje Vysočina na hrách 4. zimní olympiády dětí a mládeže ve dnech 31. 1. - 5. 2. 2010 v Libereckém kraji. Akci chápeme jako aktivitu vedoucí k budování dobrého jména kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
účast výpravy kraje Vysočina na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 31. 1. - 5. 2. 2010 v Libereckém kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
Odpovědnost OŠMS
Termín 5. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz