Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-56

RK-15-2009-56.doc  RK-15-2009-56pr1.pdf  RK-15-2009-56pr2.doc  RK-15-2009-56pr3.doc  RK-15-2009-56pr4.doc  RK-15-2009-56pr5.xls
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-15-2009-56
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
Zpracoval H. Motlová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádost města Havlíčkův Brod o zajištění finančních prostředků ze SFDI ve výši 14 mil. Kč na opravy místních komunikací, žádost města Ledeč nad Sázavou o zajištění finančních prostředků ze SFDI ve výši 14 mil. Kč na opravu místních komunikací a žádost města Přibyslav o zajištění finančních prostředků ve výši 24 mil. Kč (viz materiál RK-15-2009-56, př. 1). Zastupitelstvo kraje usnesením 0252/04/2008/ZK ze dne 24. 6. 2008 schválilo poskytnutí finančních prostředků městu Havlíčkův Brod a městu Ledeč nad Sázavou z kapitoly Doprava a to pouze za podmínky převodu finančních prostředků ze SFDI ve stejné výši do rozpočtu kraje a současně za podmínky využitelnosti na opravu komunikací ve vlastnictví kraje. Žádost města Přibyslav rada kraje usnesením 0008/01/2009/RK ze dne 6. 1. 2009 vzala na vědomí.
Město Havlíčkův Brod ve své žádosti z roku 2008 žádalo o poskytnutí finančních prostředků na ulici Vagónová, vzhledem k tomu, že finanční prostředky neobdrželo v průběhu roku 2008, byla rekonstrukce provedena z vlastních prostředků města a město předložilo upřesnění žádosti. Dle tohoto upřesnění budou použity finanční prostředky na rekonstrukci ulice Šubrtova.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství vzhledem k tomu, že kraj Vysočina obdržel finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury, navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci a současně schválit rozpočtové opatření pro město Havlíčkův Brod ve výši 14 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí místní komunikace dle materiálu RK-15-2009-56, př. 2, pro město Ledeč nad Sázavou ve výši 14 mil. Kč na opravu místních komunikací dle materiálu RK-15-2009-56, př. 3 a pro město Přibyslav ve výši 24 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou místních komunikací dle materiálu RK-15-2009-56, př. 4.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
* zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci:
- městu Havlíčkův Brod ve výši 14 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí místní komunikace dle materiálu RK-15-2009-56, př. 2;
- městu Ledeč nad Sázavou ve výši 14 mil. Kč na opravu místních komunikací dle materiálu RK-15-2009-56, př. 3;
- městu Přibyslav ve výši 24 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou místních komunikací dle materiálu RK-15-2009-56, př. 4.
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu
RK-15-2009-56, př. 5.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz