Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-40

RK-15-2009-40.doc  RK-15-2009-40pr1.doc  RK-15-2009-40pr2.doc  RK-15-2009-40pr3.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-15-2009-40
NázevZměny ve zřizovacích listinách
Zpracoval0 Změny ve zřizovacích listinách pro: jednání rady kraje č. 15/2009 dne 28. 4. 2009 zpracovali: Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změny ve zřizovacích listinách (vymezení doplňkové činnosti nebo změnu názvu ulice sídla školy) následujících příspěvkových organizací:
Základní škola a Praktická škola Chotěboř požádala Městský úřad v Chotěboři o zrušení živnostenského oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání Hostinská činnost a Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Rozhodnutím č. j. MCH-ObŽU/366/2009/Kr/3 ze dne 17. 3. 2009 bylo zrušeno živnostenské oprávnění obou živností. Zrušené živnosti příspěvkové organizace musí být vyřazeny ze zřizovací listiny (nové znění přílohy č. 3 zřizovací listiny bez jmenovaných živností).

Střední odborná škola Nové Město na Moravě požádala o zapsání změny adresy sídla organizace. Jedná se o přejmenování ulice s novým názvem Bělisko 295, Nové Město na Moravě . Změna musí být zapsána ve zřizovací listině.

Dětský domov, Senožaty 199 požádal o vymezení doplňkové činnosti (nebyla dosud žádná doplňková činnost). Jedná se o zařazení živnosti s předmětem podnikání Hostinská činnost . Důvodem vymezení doplňkové činnosti je poskytování stravování cizím strávníkům. Ředitelka dětského domova předpokládá z doplňkové činnosti zisk cca 2500,- Kč ročně. Aby mohla příspěvková organizace tuto činnost vykonávat, musí mít předmět činnosti zapsán ve zřizovací listině.
Návrh řešení V materiálu RK-15-2009-40, př. 1 se předkládá návrh Dodatku č. 8 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř zahrnující nové vymezení doplňkové činnosti příspěvkové organizace.
V materiálu RK-15-2009-40, př. 2 se předkládá návrh Dodatku č. 9 Zřizovací listiny Střední odborné školy Nové Město na Moravě zahrnující změnu názvu ulice sídla příspěvkové organizace.
V materiálu RK-15-2009-40, př. 3 se předkládá návrh Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199, kterým se mění text přílohy č. 3 zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, dle materiálu RK-15-2009-40, př. 1;
* Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední odborné školy Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-15-2009-40, př. 2;
* Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199, dle materiálu RK-15-2009-40, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz