Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-14

RK-15-2009-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-15-2009-14
NázevZměna usnesení 0089/02/2009/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší změnu usnesení zastupitelstva kraje vyvolanou změnou vlastníka pozemků zastavěných krajskými silnicemi.
Usnesením 0089/02/2009/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 mimo jiné z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
Předmětem bezúplatného nabytí jsou mimo jiné pozemky par. č. 575/6, par. č. 575/7, par. č. 575/8 a par. č. 575/9 v k.ú. Písečné, pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 1325 a par. č. 1326/1 v k.ú. Radešínská Svratka a dále pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 415/1, par. č. 418 a par. č. 419 v k.ú. Bojanov u Dolní Libochové. OM o uvedené pozemky požádal Ministerstvo zemědělství - Pozemkový fond ČR, pracoviště Jihlava. Nyní bylo zjištěno, že pozemky již nejsou ve správě Pozemkového fondu. Tento je opravným prohlášením převedl do příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu výše uvedeného usnesení tak, že v materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 dojde k nahrazení původního vlastníka pozemků v k. ú. Písečné, v k. ú. Radešínská Svratka, a v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, kterým byla Česká republika, správa Pozemkového fondu ČR na nového vlastníka - ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Touto změnou se změní i číslo listu vlastnictví.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výše uvedené usnesení tak, že původní vlastník pozemků se nahradí současným vlastníkem se správným označením LV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0089/02/2009ZK tak, že v materiálu
ZK-02-2009-25, př. 1 se u nabývaných pozemků par. č. 575/6, par. č. 575/7, par. č. 575/8 a par. č. 575/9 v k. ú. Písečné, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 1325 a par. č. 1326/1 v k. ú. Radešínská Svratka a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 415/1, par. č. 418 a par. č. 419 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové nahrazuje původní vlastník pozemků - ČR Pozemkový fond ČR (LV 10002) novým vlastníkem, kterým je - ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (LV 60000).
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz