Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-18

RK-14-2009-18.doc  RK-14-2009-18pr1.pdf  RK-14-2009-18pr2.xls  RK-14-2009-18pr3.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-14-2009-18
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuJarmila Freyová, Březinova 9, Horní Cerekev, je organizátorem 8. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny. Ředitel závodu Josef Frey se obrátil na kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí materiální podpory v podobě pohárů pro vítěze v celkové hodnotě 5 000,- Kč. Jedná se o již 8. ročník cyklistického maratonu, kterého se obvykle účastní cca 5000 diváků. Závod se bude konat dne 18. 7. 2009 se startem v Horní Cerekvi. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-14-2009-18, př.1
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiálu RK-14-2009-18, př.2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byl organizátorům závodu MTB maraton Přes tři vrchy Vysočiny poskytnut dar v podobě tří pohárů v maximální výši 5 000,- Kč. Poháry budou předány po ukončení závodu osobně zástupci kraje Vysočina.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o materiální podporu závodu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru školství mládeže a sportu, viz příloha č. 2 tohoto materiálu.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 745 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar v podobě 3 ks pohárů v pořizovací ceně
5 000,- Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČ: 15825329, dle materiálu
RK-14-2009-18, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 Kč, dle materiálů RK-14-2009-18, př. 1, RK-14-2009-18, př. 2 a RK-14-2009-18, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz