Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

žádost o adresář obecních a městských úřadů a městysů
viz příloha - informace poskytnuta
otevřít soubor
T. Mrázková, OI
11. 01. 2017
Žádost o poskytnutí informace o dozorčích radách v nemocnicích ve vlastnictví Kraje Vysočina (kritéria obsazování funkcí, klíč stanovování odměn členů včetně předsedy, náplň členů, výše odměn, konkrétní oblasti rozhodování).
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Štanclová, zdravotnictví
09. 01. 2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kapacity linek STK v Kraji Vysočina.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
21. 12. 2016
žádost o poskytnutí informace týkající se asistentů pedagogů a osobních asistentů v rámci Kraje Vysočina
Viz příloha.
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
20. 12. 2016
Sdělení čísel jednacích ve věci odvolání proti usnesení krajského úřadu č.j.: KUJI 85217/2016 ze dne 15. 11. 2016 ve věci čerpací stanice společnosti ICOM Transport a.s. v Humpolci a ve věci odvolání proti usnesení krajského úřadu č.j.: KUJI 86595/2016 ze dne 15. 11. 2016 ve věci přesunu AN v Humpolci
Viz příloha.
otevřít soubor
Mgr. David Marek, OOSČ
20. 12. 2016
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz