Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí Zápisů z jednání s obcí Olešná od 1.1.2016 - dosud.
viz přílohu
otevřít soubor
Tomáš Pípal, ODSH
26. 05. 2016
Informace o pokutách uložených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Buřičová, Ing. Hamáček, OAPŘ, ODSH
12. 05. 2016
Žádost o podání informace jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota veřejných zakázek a zda byla požadována jistota. Žádost se týká celkem 15-ti veřejných zakázek.
Viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
09. 05. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se projektové dokumentace pro územní řízení stavby "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" a změny Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje (včetně dokladů).
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Miroslav Dokulil, ODSH
28. 04. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. MMJ/OD/17406/2015-12
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Veronika Veselská, ODSH
26. 04. 2016
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz