Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

poskytnutí seznamů starostů za volební období od r.2000
informace poskytnuta částečně - viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, odbor informatiky
15. 05. 2017
žádost o poskytnutí smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., IČ: 63479982 na dodání veřejné zakázky "Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč"
informace poskytnuta e-mailem dne 5. 5. 2017
otevřít soubor
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
05. 05. 2017
žádost o poskytnutí kontaktních údajů o obcích v Kraji Vysočina dle požadavků žadatele
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Táňa Mrázková, informatiky
25. 04. 2017
Informace k usnesení rady kraje č. 0449/09/2017/RK
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly
29. 03. 2017
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zastavování rychlíků v Křižanově: 1/ zda proběhlo jednání s Ministerstvem dopravy 2/ jaký je výsledek tohoto jednání 3/ jestli budou zastavovat rychlíky ve Vlkově 4/ uskutečnění společné cesty vlakem z Křižanova do Brna
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
16. 03. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz