Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Informace o aktivitách Kraje Vysočina souvisejících s opatřeními proti šíření COVID-19 v lednu 2021

Seznam aktivit hejtmana: 5. ledna od 12:00 hod. vcf krajů a vlády 5. ledna od 18:00 hod. vcf Rady Asociace krajů 6. ledna od 14:30 hod. vcf MPSV 7. ledna od 13:00 hod. Krizový štáb kraje 7. ledna od 14:00 hod. COVID skupina 8. ledna od 14:00 hod. setkání se zástupci pěti největších měst kraje 12. ledna od 14:00 hod. prohlídka prostor pro vznik očkovacího centra 14. ledna od 13:00 hod. Krizový štáb kraje viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 15.1.2021

přehled přezkumného řízení ohledně územního opatření o stavební uzávěře

stáhnout soubor


ing. Ivan Kolman, , zadáno dne: 11.1.2021

Žádost o poskytnutí informace o peticích, stížnostech a podáních občanů kraje

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 8.1.2021

Počty členů Rady Kraje Vysočina, výborů a komisí

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 11.12.2020

žádost o poskytnutí informace, a to úplné žádosti o odprodej nemovitých věcí v k. ú. Těchobuz tvořící areál zámku, včetně všech pozemků přiléhajících k budově zámku, která byla projednána Radou Kraje Vysočina dne 22. 6. 2020 jako příloha č. 1 materiálu RK-20-2020-43

Informace byla žadateli poskytnuta.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 8.12.2020