Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Informace týkající se případů šetření veřejného ochránce práv vůči krajskému úřadu

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 6.4.2021

Zveřejnění platů vedoucích úředníků

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 6.4.2021

Žádost o sdělení vzniklé škody

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 6.4.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí výsledků vyhledávací studie pro vedení SZ obchvatu města Havlíčkův Brod.

Žádosti bylo vyhověno a požadovaná informace byla žadateli odeslána pod č.j. KUJI 27884/2021.


Ing. Irena Šedová, ODSH, zadáno dne: 31.3.2021

Informace o finančních kontrolách

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.3.2021