Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1/ jakým způsobem provádí Kraj Vysočina finanční kontrolu dopravců v ZVS 2/ sdělit poslední termín provedení finanční kontroly nakládání s těmito dotacemi a vynaloženými prostředky Kraje 3/ jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
25. 07. 2017
Žádost o poskytnutí informací týkajících se výkupních cen pozemků pro stavbu II/353 - Velký Beranov obchvat
informace viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, majetkový
19. 07. 2017
informace o nákladech na úklid kancelářských budov užívaných v letech 2014, 2015 a 2016
viz příloha
otevřít soubor
šmídová ivana, oddělení hospodářské správy
14. 07. 2017
Jaké částky z rozpočtu Kraje Vysočina byly v letech 2012 - 2016 vydány na položky uvedené v textu vyřízení žádosti.
Viz dokument pod č.j.: KUJI 47638/2017
otevřít soubor
Mgr. M. Morkusová, OSH, OSV, OZ, OŠMS
12. 07. 2017
Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí o povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně změnových rozhodnutí pro provozovatele statutární město Jihlava a Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Informace poskytnuta pod č. j. KUJI 50098/2017.
I.Olšanová, ŽPZ
11. 07. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz