Náměty na zajímavé hry a programy pro školáky o třídění odpadů

Grafické podklady a texty

Užitečné odkazy

Kontakt

Nápověda k tisku

Mapa stránek

Úvod

|

Hry a soutěže

|

Výukové aktivity

|

Výtvarné aktivity

|

Ostatní činnosti

|

Grafické podklady a texty

 

Seriál článků o třídění odpadů a zpětném odběru elektrozařízení

 

Jednotlivé články jsou zaměřené na popsání systému separace a znovuvyužívání komunálních odpadů, ekonomice recyklace, způsobech sběru a zpracování jednotlivých složek komunálního odpadu.

 

 

Formát pdf

Formát MS Word

1.

Úvod

Úvod

2.

Druhy odpadů

Druhy odpadů

3.

Systém sběru odpadů

Systém sběru odpadů

4.

Co stojí odvoz a zpracování odpadů

Co stojí odvoz a zpracování odpadů

5.

Systém Eko-kom

Systém Eko-kom

6.

Recyklace odpadů

Recyklace odpadů

7.

Kolik vytvoříme odpadu za rok

Kolik vytvoříme odpadu za rok

8.

Třídění plastů

Třídění plastů

9.

Zpracování PET lahví

Zpracování PET lahví

10.

Zpracování odpadních plastů

Zpracování odpadních plastů

11.

Zpětný odběr elektrozařízení

Zpětný odběr elektrozařízení

12.

Financování zpětného odběru elektrozařízení a recyklační příspěvky

Financování zpětného odběru elektrozařízení a recyklační příspěvky

13.

Recyklace skla

Recyklace skla

14.

Zpracování tříděného skla

Zpracování tříděného skla

15.

Recyklace papíru

Recyklace papíru

16.

Více o recyklaci papíru

Více o recyklaci papíru

17.

Sběrná síť použitých elektrospotřebičů

Sběrná síť použitých elektrospotřebičů

18.

Recyklace elektrozařízení

Recyklace elektrozařízení

19.

Třídění nápojových kartonů

Třídění nápojových kartonů

20.

Závěr

Závěr

 

Pozn.: Seriál byl vytvořen v rámci krajské informační kampaně ke třídění odpadů a byl postupně otištěn v regionálních vydáních Deníků Moravia v roce 2007.

 

Třídění odpadů v kraji Vysočina (přístupné pouze při připojení k internetu)