CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 13.12.2022 Predsedajúci: V. Schrek
09:53:247. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:53:241 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2022
10:09:402 Zpráva o činnosti rady kraje
10:10:05Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:11:37Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:14:49Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:14:51Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:15:32Zahradníček Josef1Diskuse
10:16:31Zahradníček Josef2Diskuse
10:18:043 Informace o činnosti krajského úřadu
10:18:15Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:21:254 Náhrada výdělku
10:22:425 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
10:22:50Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:23:27Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:24:216 Dodatky ke Smlouvám o ručení Kraje Vysočina pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
10:24:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:25:457 Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10:25:47Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:27:518 Vyřazení sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a poskytnutí věcného daru
10:27:59Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:29:129 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:29:20Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:31:10Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:31:4333 „II/349 Svatoslav - Čechtín“ - přijetí daru
10:31:42Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:34:3333 „II/349 Svatoslav - Čechtín“ - přijetí daru
10:34:3434 Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023
10:34:34Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:35:54Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:53:19Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:01:48Nevoral Marek1Diskuse
11:01:54Nevoral Marek2Diskuse
11:02:35Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:04:31Nevoral Marek3Diskuse
11:05:16Nevoral Marek4Diskuse
11:05:19Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:07:36Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:15:36Zlesák Radek Ing.2Diskuse
11:16:40Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:17:41Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:19:29Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
11:22:31Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:25:10Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:27:39Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:29:40Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:32:0835 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
11:32:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:33:02Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:33:5936 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - Smlouva darovací mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč
11:34:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:35:0737 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2023
11:35:06Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:35:18Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:37:52Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:40:54Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:42:35Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
11:44:00Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:44:5354 Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2023 - 2025
11:44:57Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:46:0055 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - předfinancování projektů transformace sociálních služeb v IROP 2014-2020
11:45:59Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:47:0556 Rozpočtové opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Háj, příspěvkové organizace
11:47:05Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:48:28Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:49:0858 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2023 - 2025
11:49:17Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:50:1259 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro službu azylové domy zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII“
11:50:12Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:51:2960 Vratky návratných finančních výpomocí od poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11:51:28Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:52:03Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:53:4788 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - změna závazných ukazatelů na rok 2022 u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
11:53:47Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:54:03Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:55:4161 Finanční dar pro Stanici Pavlov, o.p.s.
11:55:40Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:55:44Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:57:1262 Schválení návrhů plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina
11:57:17Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:58:4563 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2022
11:58:54Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:59:18Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:00:1664 Projekt „Common Regional Development AT-CZ“ v rámci Programu INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027
12:00:23Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:01:5865 Profil Kraje Vysočina – prosinec 2022
12:02:01Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:04:0866 Příprava projektů zaměřených na energetické úspory a jejich předfinancování
12:04:12Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:06:1667 FOND VYSOČINY – alokace FV pro rok 2023
12:06:28Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:08:4668 FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2022 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
12:08:48Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:09:58Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
12:14:3286 Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2023
12:15:3087 Rezignace a volba člena Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ANO
12:16:4391 Rozprava členů zastupitelstva
12:17:29Mrkos Martin Ing. ACCA1Diskuse
12:19:28Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:21:16Lednická Blanka Bc.1Diskuse
12:21:39Bártová Martina Mgr.1Diskuse
12:22:27Nevoral Marek1Diskuse
12:22:47Dudíková Marie Mgr.1Diskuse
12:23:36Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:24:39Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:25:19Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse