CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 08.11.2022 Predsedajúci: V. Schrek
10:07:207. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:07:201 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2022
10:10:232 Zpráva o činnosti rady kraje
10:10:44Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:14:13Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:16:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:17:10Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:19:33Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
10:20:19Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:23:34Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:24:54Zlesák Radek Ing.2Diskuse
10:26:033 Informace o činnosti krajského úřadu
10:26:28Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:27:524 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na rok 2023 a dalších důležitých termínů
10:28:565 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2023 - 2027
10:31:156 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Obce Dukovany o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
10:32:16Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:33:337 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO
10:33:33Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:36:1940 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
10:36:47Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:38:4841 Sloučení příspěvkových organizací Domov Háj a Domov pro seniory Humpolec
10:38:47Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:40:1042 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu.
10:40:09Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:41:2543 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb v programovém období 2021 - 2027
10:41:34Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:42:5944 Návrh na stanovení příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) na rok 2023 z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII
10:43:07Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:45:3145 Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina a Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro službu dům na půl cesty zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII“
10:45:31Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:45:52Tourek Jan Mgr.2Diskuse
10:47:27Tourek Jan Mgr.3Diskuse
10:47:3356 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví na financování center duševního zdraví v Kraji Vysočina pro rok 2022 a schválení dotací pro provozovatele center duševního zdraví
10:47:32Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:49:278 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce – prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10:49:32Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:50:21Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:50:46Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:51:14Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
10:52:029 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov“
10:52:07Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:54:5210 Dodatky č. 1 ke Smlouvám o zápůjčkách – prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10:54:57Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:56:1611 Rozpočtové opatření - dopad změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (částečná kompenzace)
10:57:34Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:02:1826 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2022
11:02:27Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:05:2027 Předfinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury spolufinancovaných z prostředků Evropské unie
11:05:24Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:07:16Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:08:18Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:09:28Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
11:10:4837 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci Kraje Vysočina v soutěži Vesnice roku 2022
11:11:01Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:13:2038 FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
11:13:21Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:15:5339 FOND VYSOČINY – program Územní plány 2021 – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
11:15:58Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:16:5946 Dohoda o zrušení smlouvy - prostorové řešení ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská
11:17:01Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:18:5447 Žádost o uzavření dohody o splátkách
11:18:53Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:20:1048 Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
11:20:09Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:21:1349 Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci při výstavbě tělocvičny ve Žďáru nad Sázavou
11:21:12Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:22:03Mrkos Martin Ing. ACCA1Diskuse
11:22:37Mrkos Martin Ing. ACCA2Diskuse
11:23:2750 FOND VYSOČINY - žádost o změnu místa realizace projektu a o prodloužení termínu realizace projektu
11:23:31Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:24:4351 Projekt Elektronické služby Kraje Vysočina 2022
11:24:43Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:25:5952 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
11:26:02Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:27:1253 FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
11:27:19Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:28:2254 Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina a Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub Česká pirátská strana
11:29:09Lednická Blanka Bc.1Diskuse
11:30:3055 Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS+STO
11:31:4457 Financování sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11:31:4759 Rozprava členů zastupitelstva
11:32:17Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse