CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 13.09.2022 Predsedajúci: V. Schrek
10:01:307. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:01:301 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2022
10:05:322 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2022
10:06:46Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:11:00Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
10:13:38Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:16:43Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:17:53Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:18:45Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:19:43Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:19:49Zahradníček Josef1Diskuse
10:21:04Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
10:25:00Zahradníček Josef2Diskuse
10:26:173 Informace o činnosti krajského úřadu
10:26:17Zahradníček Josef1Diskuse
10:26:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:28:234 Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
10:29:315 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
10:30:396 Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
10:34:54Navrátil Zdeněk Mgr.1Diskuse
10:36:107 Podpora zákonodárné iniciativy Zlínského kraje
10:38:068 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2021
10:39:229 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:41:01Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:42:1210 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO, na stavbu požární zbrojnice. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10:43:3811 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Ždírec nad Doubravou o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
10:45:0712 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10:45:18Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:47:0013 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
10:47:08Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:48:2014 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na úhradu osobních nákladů zaměstnanců covidového call centra Kraje Vysočina pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10:48:40Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:50:1115 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – poskytnutí příspěvků určených na pořízení modulů „Medikace v gridu“, „eOčkování“ a „ePoukaz“ s určením pro Nemocnice zřizované Krajem Vysočina
10:50:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:52:0316 Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci
10:52:14Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:53:0317 Dodatky ke Smlouvám o zápůjčce – prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10:53:02Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:54:45Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:58:56Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:59:36Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
11:01:14Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:01:39Janoušek Karel Mgr.3Diskuse
11:02:27Zahradníček Josef1Diskuse
11:03:2361 Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022
11:03:22Zahradníček Josef1Diskuse
11:03:53Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:08:53Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:10:55Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:13:3262 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2022
11:13:42Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:15:29Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:16:2163 Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
11:16:29Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:17:5264 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci, na zajištění havarijního svahu Šeptouchov v Ledči nad Sázavou
11:18:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:21:2265 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
11:21:29Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:23:1266 Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč
11:23:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:23:16Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:24:5567 Smluvní pokuty za porušení povinností dopravce
11:24:59Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:27:1068 Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
11:27:15Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:28:0869 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022
11:28:15Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:30:2670 Smluvní pokuta za porušení povinností dopravce
11:30:30Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:38:39Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:40:25Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
11:40:52Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:42:3871 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
11:42:43Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:45:24Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:46:0876 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:46:07Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:47:3478 Koncepce podpory rozvoje cyklistiky na území Kraje Vysočina na období 2022–2025
11:47:34Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:50:2179 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2023 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2023“
11:50:33Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:52:0380 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vrácení části dotace v projektu „Individuální projekt VI“, spolufinancování a podání projektové žádosti „Individuální projekt VII“
11:52:15Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:53:1081 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz a schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb
11:53:09Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:58:30Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:59:43Tourek Jan Mgr.2Diskuse
12:01:21Bártová Martina Mgr.1Diskuse
12:02:3182 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - individuální dotace pro Diakonii ČCE - středisko v Myslibořicích
12:02:30Bártová Martina Mgr.1Diskuse
12:02:38Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:04:39Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:05:46Tourek Jan Mgr.2Diskuse
12:06:5083 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
12:07:00Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:08:2984 Návrh na stanovení příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) na 2. pol. roku 2022 a vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
12:08:28Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:10:0685 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
12:10:11Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:11:0886 Schválení Plánu dílčího povodí Dyje pro území Kraje Vysočina
12:11:13Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:12:4687 FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
12:12:58Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:14:0088 FOND VYSOČINY – program Územní plány 2021 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
12:14:12Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:15:1589 Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12:15:17Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:18:19Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
12:20:53Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:22:15Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
12:23:36Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:24:4193 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - "Modernizace biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024"
12:24:53Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:25:54Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:26:5494 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
12:26:55Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:28:1496 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 schválení navržených podpor a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
12:28:13Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:29:1698 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - příprava a realizace krajských projektových záměrů na úseku školství - IROP 2021-2027
12:29:15Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:30:3799 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2023
12:30:36Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:31:42100 Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací kraje
12:31:41Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:33:01101 Dotace Dětskému domovu se školou, středisku výchovné péče a základní škole, Jihlava
12:33:11Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:34:43102 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace statutárnímu městu Jihlava
12:34:42Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:35:50Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:36:51105 Rozprava členů zastupitelstva
12:38:05Fabeš Roman Mgr.1Diskuse