CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 14.06.2022 Predsedajúci: V. Schrek
10:00:207. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:00:201 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2022
10:06:202 Zpráva o činnosti rady kraje
10:06:47Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:11:09Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:14:38Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:16:12Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:24:20Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:28:17Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:29:45Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:30:32Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:32:443 Informace o činnosti krajského úřadu
10:32:58Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:36:094 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:37:13Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:37:32Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:38:345 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO
10:39:04Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:39:536 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:40:02Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:42:177 Dodatky č. 1 ke Smlouvám o zápůjčce
10:42:22Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:44:038 Finanční podpora všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10:44:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:45:54Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:48:1840 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2021
10:48:26Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:00:43Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:01:4642 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023 až 2025
11:01:53Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:11:4343 Smlouva o kontokorentním úvěru
11:11:42Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:11:49Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:15:35Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:16:09Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:18:04Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
11:21:0844 Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč
11:21:07Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:21:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:23:0445 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava
11:23:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:23:10Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:25:00Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:25:4546 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:25:59Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:27:48Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:31:06Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:31:59Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
11:33:43Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:35:27Bártová Martina Mgr.1Diskuse
11:36:1756 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2022" - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:36:18Bártová Martina Mgr.1Diskuse
11:36:33Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:37:4957 Předfinancování Projektu X-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
11:37:49Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:38:5758 Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
11:38:57Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:42:2160 Dotace z Národního plánu obnovy (základní školy a gymnázia – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence) – financováno Evropskou unií – Next Generation EU
11:42:21Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:43:1961 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „BIG“
11:43:18Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:44:3362 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2021 a Roční specifikace aktivit pro rok 2022
11:44:32Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:45:4464 Rozhodnutí o sloučení dětských domovů
11:45:43Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:47:2665 Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
11:47:25Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:48:2666 Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2021
11:48:25Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:48:33Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:51:1467 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na udělení titulu krajskému vítězi soutěže Vesnice roku 2022 a poskytnutí souvisejících darů
11:51:22Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:54:12Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:58:04Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:58:13Bárta Petr1Diskuse
11:58:23Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:59:0872 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:59:18Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:00:31Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
12:01:2273 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY – OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:01:30Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:03:0674 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:03:05Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:04:0675 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2021
12:04:12Zahradníček Josef1Diskuse
12:06:0680 Rozprava členů zastupitelstva
12:06:06Zahradníček Josef1Diskuse
12:07:36Smažil František Ing.1Diskuse
12:11:04Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:12:42Smažil František Ing.2Diskuse