CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 10.05.2022 Predsedajúci: V. Schrek
09:58:387. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:58:381 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2022
10:05:512 Zpráva o činnosti rady kraje
10:06:20Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:09:26Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:12:33Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:17:29Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:18:44Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:20:49Zahradníček Josef1Diskuse
10:21:28Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
10:23:09Kukla Martin Ing.3Diskuse
10:24:00Zahradníček Josef2Diskuse
10:24:22Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:26:29Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
10:27:57Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:30:20Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:31:39Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
10:33:03Černý Radek MUDr.1Diskuse
10:34:02Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:35:17Kukla Martin Ing.4Diskuse
10:36:353 Informace o činnosti krajského úřadu
10:36:40Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:39:40Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
10:40:484 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:41:52Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:45:265 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10:46:14Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:46:536 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2022 – rozpočtové opatření
10:46:52Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:48:177 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PREVENCE KRIMINALITY 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10:49:49Bártová Martina Mgr.1Diskuse
10:50:218 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2022
10:51:449 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektů „Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“
10:52:04Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:54:10Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:54:52Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:56:51Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:58:01Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:59:39Kukla Martin Ing.3Diskuse
10:59:58Tourek Jan Mgr.2Diskuse
11:01:57Tourek Jan Mgr.3Diskuse
11:02:5334 Rozpočtové opatření - Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 v souvislosti s nepříznivou geopolitickou situací
11:03:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:07:51Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:14:41Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:18:47Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:20:01Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:21:40Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:23:42Houška Miroslav Ing.4Diskuse
11:25:50Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:29:01Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:31:45Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:33:57Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:35:0739 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 32. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
11:35:19Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:36:4040 Dotace pro KČT, oblast Vysočina na akci "Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2022"
11:36:39Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:37:4741 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2021
11:37:46Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:38:00Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
11:39:53Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:40:06Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:40:5148 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Rodinná a seniorská politika 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:41:03Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:41:5849 Změna zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
11:41:58Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:42:05Tourek Jan Mgr.2Diskuse
11:43:0850 Rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - předfinancování projektů transformace sociálních služeb v programovém období 2021 - 2027
11:43:07Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:46:1754 Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti
11:46:16Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:46:28Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:50:2655 Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2021
11:50:32Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:52:11Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:53:5058 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - zvýšení investičního příspěvku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
11:54:04Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:55:21Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:58:1362 Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
11:58:12Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:58:43Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:59:56Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
12:01:0863 Dotační titul Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022
12:01:19Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:02:5064 Spolupráce Kraje Vysočina na projektu ATCZ288 Kulinářské dědictví
12:02:49Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:04:0465 Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život 2
12:04:03Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:05:2366 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
12:05:23Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:07:1967 Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji
12:07:18Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:08:3868 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ, KLUBOVNY A TÁBOROVÉ ZÁKLADNY 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:08:37Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:09:5969 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:09:59Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:10:09Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:11:2370 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:11:22Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:13:2471 Finanční dar pro Stanici Pavlov, o.p.s.
12:13:23Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:14:5374 Rozprava členů zastupitelstva
12:14:52Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:15:58Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:20:49Hájek Pavel Ing.2Diskuse
12:21:27Fabeš Roman Mgr.1Diskuse