CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 15.03.2022 Predsedajúci: V. Schrek
10:00:147. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:00:141 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2022
10:09:492 Zpráva o činnosti rady kraje
10:10:06Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:18:34Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:26:50Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:31:20Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:32:52Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:34:31Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:34:37Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:34:39Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
10:36:34Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:41:47Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:42:42Zahradníček Josef1Diskuse
10:45:14Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
10:46:13Zahradníček Josef2Diskuse
10:46:34Faltus Zdeněk MUDr.3Diskuse
10:47:11Kukla Martin Ing.3Diskuse
10:48:07Klement Josef Ing.1Diskuse
10:52:47Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
11:01:32Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
11:03:05Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:04:23Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:05:46Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:07:103 Informace o činnosti krajského úřadu
11:07:14Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:14:474 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za roky 2020-2021
11:16:155 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina
11:17:336 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
11:19:227 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
11:21:1347 Volba přísedícího pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
11:22:248 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
11:22:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:24:209 Rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod“
11:24:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:26:0210 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
11:26:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:27:54Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:29:38Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:30:40Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
11:35:1726 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2021
11:35:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:37:4748 Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022
11:37:46Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:38:06Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:39:3127 Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina a Středočeského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
11:39:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:39:39Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:41:2128 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
11:41:37Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:42:5229 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:43:06Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:43:14Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
11:44:1930 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:44:18Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:44:38Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:45:24Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:45:46Tourek Jan Mgr.2Diskuse
11:47:2131 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:47:30Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:48:5232 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu DOBROVOLNICTVÍ 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:49:02Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:49:32Bártová Martina Mgr.1Diskuse
11:49:39Wiche Jiří Ing.1Diskuse
11:50:16Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:51:1033 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
11:51:16Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:52:3334 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2020/2021 a kalendářní rok 2021
11:52:47Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:53:5935 Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina
11:53:58Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:55:0936 Dotace z Národního plánu obnovy (Doučování) – financováno Evropskou unií - Next Generation EU
11:55:08Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:56:1637 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření smluv o zápůjčce
11:56:16Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:57:5438 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:57:53Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:59:2839 Ukončení členství Kraje Vysočina v Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z.s.p.o.
11:59:41Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:01:35Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
12:02:19Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
12:02:44Pokorný Jiří Ing.2Diskuse
12:05:01Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
12:05:39Pokorný Jiří Ing.3Diskuse
12:06:22Hajnová Hana Mgr.4Diskuse
12:07:36Pokorný Jiří Ing.4Diskuse
12:08:36Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
12:08:49Pokorný Jiří Ing.5Diskuse
12:08:51Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
12:09:4640 Poskytnutí dotace na financování činnosti společné Kanceláře Evropského regionu Dunaj- Vltava v roce 2022
12:09:49Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:11:57Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
12:14:2149 Vyřazení nepotřebného majetku lůžkových zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
12:15:07Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:17:27Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:17:47Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
12:18:5150 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací kraje
12:20:1351 Informace o hodnotných sponzorských darech na pomoc Ukrajině realizovaných prostřednictvím Kraje Vysočina nebo prostřednictvím Dobročinného fondu ViZa
12:23:10Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:26:2852 Změna zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace
12:29:0453 Rozprava členů zastupitelstva