CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 08.02.2022 Predsedajúci: V. Schrek
10:00:237. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:00:231 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2021
10:10:472 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2021
10:11:513 Informace o činnosti krajského úřadu
10:12:15Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:13:434 Vznik mandátu nového člena zastupitelstva kraje, stanovení odměny
10:14:595 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
10:16:126 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO, stavbu požárních zbrojnic - prodloužení termínu realizace
10:17:327 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Maleč o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
10:18:528 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
10:20:339 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2022
10:21:03Zahradníček Josef1Diskuse
10:25:1510 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2021
10:25:14Zahradníček Josef1Diskuse
10:27:39Černý Radek MUDr.1Diskuse
10:29:05Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
10:29:40Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:30:5711 Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“
10:31:15Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:32:05Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:32:22Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:33:2777 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, navýšení prostředků pro finanční výpomoc příspěvkovým organizacím a schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb
10:33:42Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:35:10Bártová Martina Mgr.1Diskuse
10:36:46Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:39:0930 Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2021 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022
10:39:22Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:47:5931 Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
10:48:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:50:39Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:51:4635 Rozpočtové opatření - přijetí desáté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
10:51:57Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
10:53:0336 Dodatek Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
10:53:07Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
10:54:1037 Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
10:54:16Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
10:54:49Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:56:3038 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení termínu realizace projektů v rámci programu "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021"
10:56:36Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
10:57:5139 Projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace – "Sklářská pec a tradice" a jeho předfinancování
10:57:55Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
10:59:2340 Návrh na schválení vstupu kraje do spolku "Partnerství pro městskou mobilitu, z. s."
10:59:23Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:01:1641 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021 – úpravy rozpočtu v období od 14. 10. 2021 do 8. 12. 2021
11:01:37Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:02:3942 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
11:02:43Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:03:17Burda Jan Bc.1Diskuse
11:04:1543 Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život 2
11:04:22Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:05:2944 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
11:05:37Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:06:4845 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
11:06:49Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:07:30Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:08:02Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
11:08:34Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
11:09:06Břížďala Jan RNDr.3Diskuse
11:09:45Klement Josef Ing.1Diskuse
11:10:18Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
11:11:41Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:12:04Břížďala Jan RNDr.4Diskuse
11:13:39Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:14:4847 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
11:14:52Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:16:1748 Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky „Studie proveditelnosti - Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“ a rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství
11:16:31Hájek Pavel Ing.1Diskuse
11:18:0549 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina IV“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování
11:18:22Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:19:30Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:19:45Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:21:0350 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Digitální centra 2022“
11:21:09Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:22:44Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:23:5351 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - příprava projektů zaměřených na energetické úspory
11:24:01Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:25:40Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
11:26:21Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:27:11Pokorný Jiří Ing.2Diskuse
11:28:1252 Záměr vybudování vysokoškolských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava
11:28:16Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:29:51Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:31:23Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:32:23Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:33:19Zlesák Radek Ing.2Diskuse
11:36:2653 Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
11:36:58Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:38:1454 Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina v roce 2022“
11:38:24Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:39:38Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:41:59Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:44:01Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
11:44:40Burda Jan Bc.1Diskuse
11:45:5355 FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2021 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
11:45:56Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:47:28Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:49:47Navrátil Zdeněk Mgr.1Diskuse
11:51:04Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
11:51:28Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:52:01Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:53:17Hajnová Hana Mgr.4Diskuse
11:54:4071 Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
11:54:49Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:55:4272 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2022
11:56:4173 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2022
11:57:4074 Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2022
11:58:4075 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2022
11:59:3676 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2022
12:00:3678 Rozprava členů zastupitelstva
12:00:559 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2022
12:01:09Zahradníček Josef1Diskuse
12:02:4578 Rozprava členů zastupitelstva
12:03:13Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:04:15Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:08:07Černý Radek MUDr.1Diskuse
12:09:55Zahradníček Josef1Diskuse
12:10:21Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:11:01Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
12:12:17Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:15:31Novotný Vladimír Ing.1Diskuse