CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 14.12.2021 Predsedajúci: V. Schrek
10:02:547. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:02:541 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2021
10:17:4379 Rezignace členů zastupitelstva kraje, stanovení odměny, volba náměstka hejtmana a člena rady kraje
10:19:2380 Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené
10:20:062 Zpráva o činnosti rady kraje
10:20:32Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:22:43Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
10:25:223 Informace o činnosti krajského úřadu
10:25:36Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:29:184 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10:29:59Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:30:585 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2022
10:32:576 Náhrada výdělku
10:34:127 Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Mobiliář pro výdejnu léčiv“
10:34:26Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:35:01Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:35:558 Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“
10:36:13Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:37:25Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:38:109 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10:38:15Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:39:3410 Nabytí pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
10:39:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:42:09Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:44:47Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:45:5778 Transformace Domova Černovice - Lidmaň I. - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Polná
10:45:58Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:47:1178 Transformace Domova Černovice - Lidmaň I. - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Polná
10:47:10Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:47:16Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:47:58Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:48:30Tourek Jan Mgr.2Diskuse
10:49:3930 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2021
10:49:38Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:49:49Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:52:3931 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022
10:52:39Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:54:47Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:12:06Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:20:21Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:21:38Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:23:34Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:29:16Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:30:56Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:32:26Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:33:52Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
11:34:49Klement Josef Ing.1Diskuse
11:36:16Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:38:24Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:41:09Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:42:26Zahradníček Josef1Diskuse
11:43:15Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:55:08Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:56:29Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
12:09:50Houška Miroslav Ing.4Diskuse
12:11:5635 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022
12:11:56Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:12:11Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:13:4536 Schválení Pracovního programu na roky 2022–2025
12:14:19Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:16:11Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
12:17:56Fabeš Roman Mgr.3Diskuse
12:19:0647 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci, změna závazných ukazatelů na rok 2021 u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu
12:19:05Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:19:16Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:20:4748 Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina
12:20:47Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:23:0549 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
12:23:04Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:24:40Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:25:18Zahradníček Josef1Diskuse
12:25:2750 Finanční podpora projektu Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
12:25:27Zahradníček Josef1Diskuse
12:25:57Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:28:1751 Poskytnutí dotace na IBU CUP Biathlon 2022
12:28:16Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:29:3252 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2020“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
12:29:31Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:30:3853 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
12:30:38Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:31:4854 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
12:31:47Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:33:1055 Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov, o.p.s.
12:33:09Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:33:19Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:34:5456 FOND VYSOČINY – program Odpady 2021 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
12:35:09Hájek Pavel Ing.1Diskuse
12:36:1657 FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2021 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
12:36:41Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:37:4358 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2021
12:37:43Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:37:52Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
12:39:51Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:40:5959 Profil Kraje Vysočina – prosinec 2021
12:41:09Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:44:2860 FOND VYSOČINY – alokace FV pro rok 2022
12:44:46Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:52:01Zlesák Radek Ing.1Diskuse
12:53:4177 Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2022
12:53:56Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:54:5681 Rozprava členů zastupitelstva
12:57:46Lednická Blanka Bc.1Diskuse
12:58:14Bártová Martina Mgr.1Diskuse
12:59:27Dvořák Karel1Diskuse
12:59:48Dudíková Marie Mgr.1Diskuse
13:00:23Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
13:00:52Slávka Vladimír Ing.1Diskuse
13:02:02Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:04:34Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse