CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 09.11.2021 Predsedajúci: V. Schrek
09:55:487. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:55:481 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2021
10:08:452 Zpráva o činnosti rady kraje
10:09:11Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:14:01Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
10:14:38Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
10:15:54Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:17:57Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:19:51Zlesák Radek Ing.2Diskuse
10:21:11Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
10:22:143 Informace o činnosti krajského úřadu
10:22:23Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:25:114 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na rok 2022 a dalších důležitých termínů
10:26:475 Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Brně
10:27:486 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO, dotace na stavbu požární zbrojnice. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10:28:37Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:29:547 Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč“
10:30:07Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:31:14Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:32:188 Vyřazení sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a poskytnutí věcného daru
10:32:39Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:34:109 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:34:19Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:35:12Klement Josef Ing.1Diskuse
10:37:24Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:40:25Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
10:42:03Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:44:52Zahradníček Josef1Diskuse
10:46:34Klement Josef Ing.2Diskuse
10:47:51Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:50:12Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:51:36Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:54:34Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:57:33Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
11:00:05Zlesák Radek Ing.2Diskuse
11:01:01Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:06:5710 FOND VYSOČINY – Dodatek č. 1 ke Smlouvě ID FV02786.0002 v rámci programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020
11:07:08Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:08:45Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:11:3430 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2021
11:14:51Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:15:4435 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
11:15:52Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:17:08Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:17:49Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:19:1336 Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2022 - 2026
11:19:22Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:22:41Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:23:59Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:25:5737 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou
11:26:12Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:27:3338 Rozpočtové opatření na kapitole Územní plánování - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
11:27:48Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:30:13Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:31:2739 FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
11:31:34Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:34:19Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:36:3040 FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2021 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
11:36:35Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:37:56Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:38:0641 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – projektová příprava projektu „Úspory energií - VOŠ a SŠ Třebíč“ (Operační program Životní prostředí)
11:38:05Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:39:53Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:40:0942 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investiční dotace na pořízení nového vozidla
11:40:08Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:41:30Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
11:43:1146 Memorandum o spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti s Institutem pro informační průmysl Tchaj-wan
11:43:10Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:43:20Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:44:4247 Žádost o finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
11:44:41Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:45:23Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:45:29Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
11:48:02Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:49:34Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
11:50:33Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:51:22Břížďala Jan RNDr.3Diskuse
11:52:20Zlesák Radek Ing.2Diskuse
11:53:14Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:54:08Klement Josef Ing.1Diskuse
11:55:17Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:57:21Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
11:57:52Břížďala Jan RNDr.4Diskuse
11:58:28Zahradníček Josef1Diskuse
11:59:29Břížďala Jan RNDr.5Diskuse
11:59:52Pokorný Jiří Ing.2Diskuse
12:00:37Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
12:01:21Běhounek Jiří MUDr.3Diskuse
12:01:44Zlesák Radek Ing.3Diskuse
12:04:4148 Dotace na úhradu nákladů neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků
12:04:44Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:05:5849 Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací kraje
12:05:57Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:06:03Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
12:07:2050 Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život 2
12:07:19Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:07:32Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
12:08:3051 Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „BIG“
12:08:29Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:08:38Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
12:10:0052 Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje systému podpory vedení škol a školských zařízení
12:09:59Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:11:2153 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021 – úpravy rozpočtu v období od 22. 6. 2021 do 13. 10. 2021
12:11:20Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:12:3754 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2022
12:12:36Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:12:45Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:13:35Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:15:19Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
12:18:2355 FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
12:18:33Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:19:5456 Závazek k financování - individuální dotace pro Diakonii ČCE - středisko v Myslibořicích
12:20:05Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:22:0157 Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 - 2025
12:22:00Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:23:4158 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
12:23:40Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:25:1559 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - individuální dotace pro Středisko křesťanské pomoci Jihlava
12:25:14Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:27:1060 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektů č. FV02765.0022 a FV02765.0009
12:27:09Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:28:5861 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na udržení kvality a rozvojové činnosti sociálních služeb v individuálních projektech krajů a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje
12:28:57Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:31:3462 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - předfinancování projektů transformace sociálních služeb v IROP 2014-2020
12:31:33Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:32:5663 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Jihlava, o financování projektu „Bydlení především: testování konceptu Housing first v Jihlavě“ v roce 2022
12:32:55Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:36:08Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
12:42:30Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:45:09Zlesák Radek Ing.1Diskuse
12:46:38Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
12:46:49Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
12:51:08Pokorný Jiří Ing.2Diskuse
12:53:07Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:54:00Zlesák Radek Ing.2Diskuse
12:54:34Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
12:55:11Pokorný Jiří Ing.3Diskuse
12:57:3264 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje
12:57:53Tourek Jan Mgr.1Diskuse
13:02:1365 Rozprava členů zastupitelstva
13:02:12Tourek Jan Mgr.1Diskuse
13:02:31Nevoral Marek1Diskuse
13:04:26Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse