CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 14.09.2021 Predsedajúci: V. Schrek
09:55:197. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:55:191 Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 04/2021 a 05/2021
10:07:192 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2021
10:08:27Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:11:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:14:10Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:18:44Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:21:43Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:23:30Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
10:24:473 Informace o činnosti krajského úřadu
10:24:58Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:29:504 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2020
10:31:035 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Černovice a Městyse Měřín o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
10:31:47Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:33:006 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO, dotace na stavbu požární zbrojnice. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10:34:287 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
10:36:078 Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10:36:13Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:37:02Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:37:449 Změna Zřizovací listiny Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
10:38:03Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:40:5810 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace vozového parku ZZS KV“
10:41:11Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:42:23Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:43:3011 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
10:43:37Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:47:00Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:49:3512 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na projekt „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“
10:49:46Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:52:44Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:53:4713 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt „Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod“
10:53:54Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:55:55Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:00:53Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:02:2237 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - zajištění financování akce "Krajský úřad Kraje Vysočina - budova E"
11:02:26Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:04:35Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:07:27Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:07:45Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:10:04Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:11:54Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
11:12:59Zlesák Radek Ing.2Diskuse
11:14:1642 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2021
11:14:31Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:21:3243 Uzavření Dodatku č. 566S/2021/1 ke Smlouvě SFDI č. 566S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021
11:21:57Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:26:0344 Změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11:26:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:28:3545 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02748.0021
11:28:48Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:30:20Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:31:5548 Rozpočtové opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
11:31:59Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:35:21Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:36:2155 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2022 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2022“
11:36:40Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:38:1356 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
11:38:26Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:41:3757 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
11:41:37Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:42:4358 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
11:42:48Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:43:10Tourek Jan Mgr.2Diskuse
11:44:4559 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:44:44Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:45:21Bártová Martina Mgr.1Diskuse
11:46:2160 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
11:46:3580 Rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje
11:46:35Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:52:30Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:53:5462 Projektový záměr Krajský akční plán Kraje Vysočina III - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11:53:59Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:56:2663 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2022
11:56:32Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:57:5064 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021
11:57:53Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:59:0265 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku TJ Žďár nad Sázavou z.s.
11:59:06Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:00:3366 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2021
12:00:45Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:02:0167 Dotace na úhradu nákladů neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol
12:02:07Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:03:3768 Předfinancování a spolufinancování Digitální technické mapy Kraje Vysočina
12:03:46Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:05:2069 Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12:05:29Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:07:1570 Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2022 – 2026 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce
12:07:23Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:11:51Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:12:17Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:14:5971 Informace o výsledcích Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2021 porovnané s anketou veřejnosti
12:15:07Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:16:4772 FOND VYSOČINY - program Naše škola 2019 - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
12:16:53Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:18:2074 FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
12:18:32Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:19:4375 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:19:45Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:20:20Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:21:02Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
12:22:35Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
12:24:2976 Memoranda o podpoře energetického využití odpadu
12:24:33Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:28:2277 Revitalizace či doplnění malých vodních nádrží ve vlastnictví Kraje Vysočina – příprava projektů pro zlepšení zadržování vody v krajině - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
12:28:37Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:30:3178 Rezignace a zvolení člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ANO
12:30:45Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:31:5281 Rozprava členů zastupitelstva
12:32:20Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:32:30Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
12:33:15Zahradníček Josef1Diskuse