CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 15.06.2021 Predsedajúci: V. Schrek
08:36:587. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
08:36:581 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020
09:57:471 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020
10:10:382 Zpráva o činnosti rady kraje
10:11:00Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:12:30Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
10:13:12Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:14:283 Informace o činnosti krajského úřadu
10:14:30Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:14:39Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:19:494 Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
10:21:13Zahradníček Josef1Diskuse
10:21:56Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:24:45Klement Josef Ing.1Diskuse
10:25:33Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:27:35Dudíková Marie Mgr.1Diskuse
10:29:165 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
10:30:27Zahradníček Josef1Diskuse
10:34:41Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:37:586 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO, dotace na stavbu požární zbrojnice. Dodatek ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
10:38:56Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:39:517 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 2. pololetí roku 2021
10:41:028 Finanční podpora výstavby Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě
10:46:36Koubová Karolína MgA.1Diskuse
10:47:48Nevoral Marek1Diskuse
10:50:03Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:52:04Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:55:24Koubová Karolína MgA.2Diskuse
10:57:41Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:59:30Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:01:45Zlesák Radek Ing.2Diskuse
11:03:42Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:05:10Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:06:49Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:08:23Koubová Karolína MgA.3Diskuse
11:09:05Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
11:09:48Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:11:17Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
11:12:30Pacal Pavel Mgr.3Diskuse
11:12:41Klement Josef Ing.1Diskuse
11:23:46Zlesák Radek Ing.3Diskuse
11:27:36Běhounek Jiří MUDr.3Diskuse
11:28:10Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:29:50Zlesák Radek Ing.4Diskuse
11:31:48Koubová Karolína MgA.4Diskuse
11:32:25Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
11:33:14Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
11:35:37Zlesák Radek Ing.5Diskuse
11:37:30Klement Josef Ing.2Diskuse
11:38:03Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:38:44Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:39:10Běhounek Jiří MUDr.4Diskuse
11:39:43Zlesák Radek Ing.6Diskuse
11:40:04Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:42:59Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:43:40Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.3Diskuse
11:45:29Zlesák Radek Ing.7Diskuse
11:45:44Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:46:20Tůma Zdeněk Ing.1Diskuse
11:47:06Zlesák Radek Ing.8Diskuse
11:47:28Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
11:47:43Běhounek Jiří MUDr.5Diskuse
11:48:45Zlesák Radek Ing.9Diskuse
11:50:199 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Městu Žďár nad Sázavou
11:50:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:52:11Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:53:0710 Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta, poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
11:53:15Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:53:52Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:54:3611 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:54:46Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:56:2912 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u VODAKu)" - vzájemné darování
11:56:50Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
12:01:51Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:03:01Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
12:04:52Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
12:05:32Škaryd Tomáš Ing.1Diskuse
12:08:11Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:09:29Hrůza Miloš1Diskuse
12:09:3626 Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci "Transformace Domova Háj IV."
12:09:35Hrůza Miloš1Diskuse
12:10:12Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:11:47Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:12:58Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
12:13:35Kukla Martin Ing.2Diskuse
12:15:0527 Prodej pozemku včetně stavby garáže v k.ú. Chotěboř
12:15:32Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:18:22Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:19:17Škaryd Tomáš Ing.1Diskuse
12:21:19Zlesák Radek Ing.1Diskuse
12:22:14Kukla Martin Ing.2Diskuse
12:25:11Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
12:25:31Kukla Martin Ing.3Diskuse
12:25:55Škaryd Tomáš Ing.2Diskuse
12:30:2637 Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz
12:30:29Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
12:37:19Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:39:14Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:44:42Janoušek Karel Mgr.2Diskuse
12:47:05Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:51:47Zlesák Radek Ing.1Diskuse
12:53:14Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:56:0038 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2020
13:33:22Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:38:09Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:39:0340 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2022 až 2024
13:39:16Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:46:4041 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2021
13:46:52Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:48:5242 Návrh na zrušení části usnesení 0580/08/2020/ZK ve znění usnesení 0127/02/2021/ZK
13:48:51Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:49:02Houška Miroslav Ing.2Diskuse
13:49:48Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:51:3143 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/346 Chotěboř - ul. Fominova, PD
13:51:53Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:53:4645 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – zvýšení příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
13:54:06Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:55:24Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:56:08Houška Miroslav Ing.2Diskuse
13:57:2346 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
13:57:22Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:57:29Houška Miroslav Ing.2Diskuse
13:59:1447 Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
13:59:25Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
14:00:2748 Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem
14:00:36Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
14:01:57Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
14:03:32Zahradníček Josef1Diskuse
14:05:24Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
14:07:43Zahradníček Josef2Diskuse
14:08:01Fabeš Roman Mgr.3Diskuse
14:08:13Kukla Martin Ing.1Diskuse
14:09:18Fabeš Roman Mgr.4Diskuse
14:10:3856 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021" - návrh na provedení rozpočtového opatření
14:11:0557 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb v IROP 2014-2020 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
14:11:55Tourek Jan Mgr.1Diskuse
14:12:02Tourek Jan Mgr.2Diskuse
14:13:0858 Zapojení příspěvkových organizací do transformačního procesu a předfinancování projektů Kraje Vysočina z oblasti sociálních služeb v programovém období 2021 - 2027 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
14:13:23Tourek Jan Mgr.1Diskuse
14:14:5177 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje
14:15:13Tourek Jan Mgr.1Diskuse
14:20:4678 Spolufinancování projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI. - rozpočtové opatřené na kapitole Evropské projekty
14:20:47Tourek Jan Mgr.1Diskuse
14:22:2259 Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Mistrovství světa v letním biatlonu
14:22:21Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:23:3360 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
14:23:43Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:23:45Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
14:24:4161 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O03022.0002 - Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
14:24:41Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:24:54Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
14:26:0162 Darování movitých věcí obci Senožaty
14:26:01Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:27:4363 Smlouvy o finančním partnerství v rámci projektu Učíme se ze života pro život 2
14:27:42Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:29:0764 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
14:29:06Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:30:5579 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2020 a Roční specifikace aktivit pro rok 2021
14:30:54Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:31:18Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
14:31:52Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
14:33:3367 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14:33:41Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
14:36:30Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
14:36:55Klement Josef Ing.1Diskuse
14:38:2571 Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2020
14:38:31Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
14:40:2472 Projednání 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina
14:40:40Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
14:43:2673 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
14:43:34Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
14:44:4674 Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina
14:44:46Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
14:46:5975 Žádost obce Řídelov o poskytnutí dotace na nové zatrubnění vodoteče
14:46:58Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
14:49:1276 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14:49:11Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
14:51:0680 Odvolání a zvolení místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, odvolání a zvolení člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
14:51:26Lednická Blanka Bc.1Diskuse
14:51:47Zlesák Radek Ing.1Diskuse
14:52:24Zahradníček Josef1Diskuse
14:53:18Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
14:54:28Kukla Martin Ing.1Diskuse
14:56:4481 Rozprava členů zastupitelstva
14:57:08Koubová Karolína MgA.1Diskuse
14:57:41Fabeš Roman Mgr.1Diskuse