CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 11.05.2021 Predsedajúci: V. Schrek
09:56:267. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:56:261 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2021
10:08:062 Zpráva o činnosti rady kraje
10:08:38Zahradníček Josef1Diskuse
10:11:09Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:15:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:17:37Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
10:22:09Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:30:35Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:31:52Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:33:58Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:35:10Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
10:35:49Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:37:08Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:41:34Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:44:38Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
10:48:15Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:51:33Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
10:53:43Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:55:16Zlesák Radek Ing.2Diskuse
10:56:38Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
10:57:42Klement Josef Ing.1Diskuse
11:00:143 Informace o činnosti krajského úřadu
11:00:24Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:01:20Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:03:39Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:08:38Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:09:53Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:10:56Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:12:14Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:12:31Smažil František Ing.1Diskuse
11:13:32Kukla Martin Ing.3Diskuse
11:13:40Mrkos Martin Ing. ACCA1Diskuse
11:14:53Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:16:50Klement Josef Ing.1Diskuse
11:18:524 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2021
11:20:555 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
11:21:45Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:22:00Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:23:286 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Velká Bíteš o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
11:24:05Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:25:407 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021 – rozpočtové opatření
11:27:098 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PREVENCE KRIMINALITY 2021 - rozpočtové opatření
11:28:20Zahradníček Josef1Diskuse
11:29:21Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:30:14Zahradníček Josef2Diskuse
11:31:02Klement Josef Ing.1Diskuse
11:32:39Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:33:119 FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
11:33:11Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:33:49Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:35:1110 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč“
11:35:22Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:36:5211 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
11:37:01Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:38:43Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:39:3612 Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
11:39:57Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:41:26Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:43:12Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:48:0136 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2021
11:48:29Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:56:5537 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - návrh na zapojení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2020
11:56:55Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:57:09Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:58:59Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:00:37Houška Miroslav Ing.3Diskuse
12:03:0238 Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021
12:03:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:03:18Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:04:4739 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Urbanov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/403 Urbanov - průtah, PD
12:04:46Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:06:5040 Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem
12:06:50Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:06:57Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:08:3941 Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem
12:08:51Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:10:0642 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:10:17Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:12:0543 Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2020
12:12:14Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:14:0744 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu ÚZEMNÍ PLÁNY 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:14:21Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:15:3745 Rozpočtové opatření – přijetí první splátky zápůjčky z projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
12:15:53Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:16:21Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:17:0846 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – zápůjčka pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na projektový záměr „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrany sbírek“
12:17:23Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:17:55Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:18:35Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
12:19:5447 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020
12:19:54Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:21:4448 Dotace pro KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2021
12:21:43Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:23:16Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:24:0852 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
12:24:21Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:25:30Zlesák Radek Ing.1Diskuse
12:26:2453 Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2021
12:26:31Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:28:0055 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek
12:27:59Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:28:59Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:30:1256 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené mužů
12:30:11Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:30:17Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:31:2957 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - navýšení předfinancování projektu "PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči" a jeho spolufinancování krajem
12:31:29Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:31:45Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
12:33:4158 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002 - Mistrovství Evropy 24 MTB
12:33:40Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:34:4260 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021
12:34:41Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:35:5561 Partnerská smlouva s Projektovou kanceláří v rámci projektu Učíme se ze života pro život 2
12:35:55Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:37:2462 Darování notebooků v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
12:37:23Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:38:4466 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:38:44Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:38:55Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:40:0467 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:40:03Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:42:09Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:43:53Zlesák Radek Ing.1Diskuse
12:46:05Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:49:0268 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:49:11Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:50:3069 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
12:50:42Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:51:5370 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2021
12:52:02Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:53:0871 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2021
12:53:07Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:54:2172 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021“ – rozpočtové opatření
12:54:20Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:56:1573 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro páté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
12:56:14Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:57:2874 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu DOBROVOLNICTVÍ 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:57:27Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:58:36Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:59:4276 Rozprava členů zastupitelstva
13:00:13Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
13:01:15Hajnová Hana Mgr.1Diskuse