CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 09.02.2021 Predsedajúci: V. Schrek
09:58:447. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:58:441 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2020
10:08:39Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:08:47Černý Radek MUDr.1Diskuse
10:10:052 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020
10:10:47Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
10:12:16Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:13:26Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
10:14:19Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:24:05Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:27:37Kukla Martin Ing.3Diskuse
10:28:23Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:31:23Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:35:11Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:36:16Zahradníček Josef1Diskuse
10:37:04Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:40:11Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
10:41:01Zahradníček Josef2Diskuse
10:41:14Novotný Vladimír Ing.5Diskuse
10:41:21Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:42:09Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:42:16Decroix Eva Mgr. MBA1Diskuse
10:42:19Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
10:42:20Decroix Eva Mgr. MBA2Diskuse
10:44:072 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020
10:44:24Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:49:26Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:54:30Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:56:233 Informace o činnosti krajského úřadu
10:56:28Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:00:174 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
11:01:05Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:04:125 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
11:05:00Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:08:25Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:10:31Černý Radek MUDr.2Diskuse
11:12:27Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:12:51Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
11:13:25Černý Radek MUDr.3Diskuse
11:14:396 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
11:16:097 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
11:16:52Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:18:438 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
11:19:37Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:21:189 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
11:23:4310 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11:25:3311 Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
11:26:4412 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
11:26:52Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:28:35Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:30:57Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:31:25Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
11:33:0013 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
11:33:13Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:36:12Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:37:5614 Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
11:38:03Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:41:4415 Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
11:41:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:45:32Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:46:43Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:47:4929 Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
11:47:48Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:48:15Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:49:54Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
11:51:2132 Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
11:51:39Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:55:02Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:58:0633 Projektový záměr ON THE ROAD
11:58:14Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:00:26Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:02:48Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:05:2434 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
12:05:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:08:1536 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
12:08:15Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:08:25Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:10:3137 VRT Praha – Brno – Břeclav
12:10:34Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:14:39Zlesák Radek Ing.1Diskuse
12:16:11Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
12:17:46Zahradníček Josef1Diskuse
12:18:15Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
12:19:01Smažil František Ing.1Diskuse
12:21:17Hyský Martin Ing. Bc.4Diskuse
12:22:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:23:54Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:24:27Hyský Martin Ing. Bc.5Diskuse
12:25:03Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
12:25:39Zlesák Radek Ing.2Diskuse
12:27:35Hyský Martin Ing. Bc.6Diskuse
12:27:46Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
12:28:29Hyský Martin Ing. Bc.7Diskuse
12:29:47Hyský Martin Ing. Bc.8Diskuse
12:30:1538 Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
12:30:14Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:30:27Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
12:31:20Tůma Zdeněk Ing.1Diskuse
12:31:52Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
12:32:32Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
12:33:4939 Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
12:34:16Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:34:52Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:36:1040 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
12:36:24Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:38:0241 Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
12:38:08Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:39:2442 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
12:40:00Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:41:22Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:42:37Tourek Jan Mgr.2Diskuse
12:43:24Kukla Martin Ing.2Diskuse
12:48:19Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:51:3443 Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
12:51:42Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:53:0244 FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
12:53:14Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:53:44Bártová Martina Mgr.1Diskuse
12:53:51Bártová Martina Mgr.2Diskuse
12:54:5645 Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
12:55:05Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:56:5246 Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
12:57:02Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:58:2847 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
12:58:36Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:00:16Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
13:00:50Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:01:1448 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
13:01:14Slávka Vladimír Ing.1Diskuse
13:01:33Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:04:31Slávka Vladimír Ing.2Diskuse
13:06:34Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:07:51Slávka Vladimír Ing.3Diskuse
13:08:01Slávka Vladimír Ing.4Diskuse
13:09:06Kukla Martin Ing.2Diskuse
13:11:05Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
13:12:23Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
13:13:08Zahradníček Josef1Diskuse
13:14:05Slávka Vladimír Ing.5Diskuse
13:14:12Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
13:14:56Slávka Vladimír Ing.6Diskuse
13:18:31Běhounek Jiří MUDr.3Diskuse
13:18:58Břížďala Jan RNDr.3Diskuse
13:19:35Kukla Martin Ing.3Diskuse
13:21:01Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:21:40Břížďala Jan RNDr.4Diskuse
13:22:10Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:24:43Běhounek Jiří MUDr.4Diskuse
13:25:25Břížďala Jan RNDr.5Diskuse
13:25:3549 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
13:25:3650 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
13:25:5248 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
13:26:44Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:26:5949 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
13:27:0050 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
13:26:59Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:27:34Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
13:28:08Břížďala Jan RNDr.2Diskuse
13:28:18Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
13:29:5551 Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
13:31:21Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:32:3752 Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
13:32:45Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:34:1453 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2020
13:34:26Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:35:4354 FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
13:35:52Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:37:1055 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
13:37:09Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:37:28Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
13:38:06Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:38:51Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
13:41:17Kukla Martin Ing.2Diskuse
13:42:2756 Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
13:42:41Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:43:15Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:44:3157 Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina"
13:44:41Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:47:2658 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
13:47:44Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:48:56Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
13:49:09Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
13:50:09Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
13:52:2759 Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
13:52:34Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:54:42Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
13:56:48Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:57:36Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
13:59:36Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
14:00:5663 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
14:00:55Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
14:01:15Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
14:04:04Kukla Martin Ing.1Diskuse
14:06:11Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
14:07:32Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
14:08:54Kukla Martin Ing.2Diskuse
14:10:56Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
14:11:46Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
14:16:20Kukla Martin Ing.3Diskuse
14:17:26Černý Radek MUDr.1Diskuse
14:18:52Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
14:20:06Černý Radek MUDr.2Diskuse
14:20:45Tůma Zdeněk Ing.1Diskuse
14:21:36Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:22:55Kukla Martin Ing.4Diskuse
14:25:1077 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
14:26:07Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
14:26:21Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
14:26:42Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
14:27:5581 Rozprava členů zastupitelstva
14:28:04Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
14:32:42Houška Miroslav Ing.1Diskuse
14:34:59Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
14:36:04Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:39:07Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
14:44:42Kukla Martin Ing.1Diskuse
14:48:21Černý Radek MUDr.1Diskuse
14:50:44Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
14:52:49Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse