CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 22.12.2020 Predsedajúci: V. Schrek
10:01:187. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:01:181 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2020
10:12:53Slávka Vladimír Ing.1Diskuse
10:13:13Slávka Vladimír Ing.2Diskuse
10:13:2754 Distanční účast na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
10:13:26Slávka Vladimír Ing.1Diskuse
10:15:182 Zpráva o činnosti rady kraje
10:15:48Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:16:23Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:17:58Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:18:48Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:20:163 Informace o činnosti krajského úřadu
10:20:26Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:21:47Zahradníček Josef1Diskuse
10:23:364 Náhrada výdělku
10:25:075 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10:26:116 Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
10:27:18Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:28:18Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
10:28:51Zahradníček Josef1Diskuse
10:29:54Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
10:31:42Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:35:097 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
10:36:248 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
10:37:18Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:37:37Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:38:54Lednická Blanka Bc.1Diskuse
10:39:26Klement Josef Ing.1Diskuse
10:40:00Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
10:41:2053 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021
10:42:489 Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
10:42:49Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:42:51Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:43:23Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
10:45:3610 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
10:46:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:48:4811 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10:49:23Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:53:2127 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
11:09:16Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:15:14Nevoral Marek1Diskuse
11:17:52Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:20:38Zahradníček Josef1Diskuse
11:22:45Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:24:49Tůma Zdeněk Ing.1Diskuse
11:28:08Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:30:48Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:40:34Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:44:35Faltus Zdeněk MUDr.2Diskuse
11:45:14Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:46:36Mrkos Martin Ing. ACCA1Diskuse
11:48:32Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:50:35Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:51:34Faltus Zdeněk MUDr.3Diskuse
12:05:1228 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka
12:06:5629 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
12:07:22Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:08:56Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
12:09:44Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
12:14:0530 Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
12:15:14Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:19:3134 Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
12:19:52Tourek Jan Mgr.1Diskuse
12:21:0535 Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
12:21:30Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
12:23:0936 Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:23:22Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:26:0237 FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
12:27:3838 FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
12:29:0839 Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
12:29:28Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:31:2340 Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
12:31:27Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:34:3841 Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
12:34:51Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:36:4342 Zpráva o programovém období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
12:37:11Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:40:42Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:42:18Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
12:44:4543 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
12:45:02Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:46:2344 FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
12:46:42Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:49:1245 FOND VYSOČINY - Finanční alokace pro rok 2021
12:49:22Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
12:51:38Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:53:34Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:55:36Hajnová Hana Mgr.2Diskuse
12:56:22Kukla Martin Ing.2Diskuse
12:58:32Hajnová Hana Mgr.3Diskuse
12:59:03Nevoral Marek1Diskuse
12:59:49Hajnová Hana Mgr.4Diskuse
13:00:09Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
13:00:50Vopěnka Otto Ing.1Diskuse
13:02:2855 Rozprava členů zastupitelstva
13:02:50Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
13:05:04Zlesák Radek Ing.1Diskuse
13:06:57Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
13:08:07Zahradníček Josef1Diskuse
13:08:42Nevoral Marek1Diskuse
13:09:16Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
13:15:23Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:17:06Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
13:18:10Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:19:27Bártová Martina Mgr.1Diskuse
13:20:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:24:01Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:25:02Dudíková Marie Mgr.1Diskuse
13:25:42Lednická Blanka Bc.1Diskuse