CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 01.12.2020 Predsedajúci: V. Schrek
10:02:007. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
10:03:241 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2020
10:07:32Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:10:18Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:11:13Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:12:03Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:18:40Smažil František Ing.1Diskuse
10:18:50Smažil František Ing.2Diskuse
10:19:162 Zpráva o činnosti rady kraje
10:19:42Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
10:20:36Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:25:413 Informace o činnosti krajského úřadu
10:25:50Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:28:124 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
10:29:07Zahradníček Josef1Diskuse
10:30:38Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:32:275 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:34:576 Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
10:36:3758 Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice
10:38:3559 Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené
10:39:0458 Žádost obce Olešná o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu realizace stavby nové požární zbrojnice
10:39:3959 Poskytnutí náhrady za část nevyčerpané dovolené
10:41:307 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
10:42:03Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:44:15Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:47:268 Návrh na úpravu zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10:47:38Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:51:3460 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020
10:51:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:59:50Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:02:3132 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
11:03:00Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:05:07Tůma Zdeněk Ing.1Diskuse
11:06:15Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:07:48Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:11:5436 Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
11:12:08Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:14:2738 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
11:14:26Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
11:14:28Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:16:1839 Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
11:16:37Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:18:3540 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
11:19:01Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:21:36Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:22:5141 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
11:24:3240 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
11:27:08Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:27:5141 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
11:27:50Tourek Jan Mgr.1Diskuse
11:29:33Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:30:5648 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:31:12Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:32:4751 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
11:32:58Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:34:0052 Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11:34:11Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:35:4553 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
11:35:56Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
11:36:5654 FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
11:37:20Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:39:4155 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
11:39:41Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:41:1464 Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
11:41:22Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:43:4956 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
11:43:56Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:45:2457 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
11:45:35Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:46:47Klement Josef Ing.2Diskuse
11:47:42Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
11:49:24Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:50:11Klement Josef Ing.3Diskuse
11:52:2665 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:52:25Klement Josef Ing.1Diskuse
11:52:40Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:54:24Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:57:1666 Rozprava členů zastupitelstva
11:57:35Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse