CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 16.06.2020 Predsedajúci: J. Běhounek
09:57:50Zahájení
09:57:501 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020
10:02:07Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
10:07:482 Zpráva o činnosti rady kraje
10:07:47Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
10:09:07Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:12:42Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:13:20Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:13:24Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:13:25Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:15:41Janoušek Pavel Ing.1Diskuse
10:17:18Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:18:06Kalina Jaromír Ing.3Diskuse
10:18:26Hyliš Jan Ing.2Diskuse
10:19:05Hyliš Jan Ing.3Diskuse
10:19:14Franěk Pavel Mgr.3Diskuse
10:20:1981 Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
10:20:30Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
10:21:56Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:24:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:25:23Plodík Milan1Diskuse
10:27:07Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
10:27:41Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:29:13Geist Zdeněk Mgr.2Diskuse
10:32:013 Informace o činnosti krajského úřadu
10:32:11Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:34:06Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:36:104 Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:36:46Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:38:175 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:40:146 Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:42:037 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:43:368 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10:44:519 Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
10:46:0510 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
10:47:3011 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
10:48:5612 13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
10:49:05Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:50:2613 Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví
10:50:32Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:51:24Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:52:05Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:53:3280 Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice
10:53:31Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:56:29Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:58:4414 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020
10:58:51Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:00:19Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:00:20Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:00:23Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:01:3115 Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů
11:01:36Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:02:55Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:04:3416 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
11:04:38Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:05:45Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:07:0517 Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
11:07:14Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:08:14Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:11:4418 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023
11:11:50Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:12:49Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:14:11Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:15:3939 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“
11:15:47Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:16:14Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:17:1340 Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
11:17:28Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:18:10Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:20:1741 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:20:27Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:22:04Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:23:35Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:24:13Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:25:0449 Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR
11:25:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:25:13Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:27:2450 Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
11:27:34Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:29:2251 Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
11:29:24Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:30:4952 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021
11:31:05Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:34:0653 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
11:34:05Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:35:04Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:36:1754 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:36:17Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:36:29Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:38:04Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:38:35Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:39:26Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
11:40:36Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
11:41:09Fialová Jana Ing., MBA3Diskuse
11:42:19Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:44:35Kalina Jaromír Ing.3Diskuse
11:46:0569 Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:46:47Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:47:18Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:49:58Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:52:07Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:54:13Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
11:55:50Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:59:22Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:00:45Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
12:01:53Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
12:02:38Benc Ota Mgr.2Diskuse
12:03:21Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
12:08:41Benc Ota Mgr.3Diskuse
12:10:3970 Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+
12:11:08Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:11:40Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:13:37Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:14:54Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
12:15:0271 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"
12:15:02Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:16:1072 Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019
12:16:09Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:17:4373 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
12:17:42Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:18:4374 FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2019
12:18:43Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:19:36Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:20:49Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
12:22:1177 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12:22:25Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:23:12Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
12:24:0079 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020
12:24:08Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:25:1882 Rozprava členů zastupitelstva
12:25:57Zahradníček Josef1Diskuse