CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 11.12.2018 Predsedajúci: J. Běhounek
09:56:07Zahájení
09:56:071 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2018
10:05:532 Zpráva o činnosti rady kraje
10:06:20Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:08:51Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:09:50Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
10:10:07Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:10:55Čepička Ctibor Ing. Bc.2Diskuse
10:12:46Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:16:133 Informace o činnosti krajského úřadu
10:16:20Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:17:09Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:19:16Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:19:58Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:20:37Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:22:02Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:23:24Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:26:27Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.3Diskuse
10:29:484 Náhrada výdělku
10:32:005 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10:33:366 Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
10:34:29Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:36:26Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:37:517 Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně
10:38:528 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
10:40:179 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:41:22Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:42:4410 Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
10:42:43Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:44:4511 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
10:46:2312 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
10:48:1513 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10:48:37Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:49:52Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:51:1014 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
10:51:18Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:52:27Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:54:0415 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018
10:54:04Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:55:2616 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
10:55:25Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:56:0786 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
10:56:06Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:57:1486 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
10:57:13Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:57:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:59:12Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:59:1816 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
10:59:17Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:05:38Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:08:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:10:06Hodáč Pavel1Diskuse
11:11:57Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:17:16Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:18:21Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:20:10Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:23:4723 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
11:23:57Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:26:1536 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
11:26:14Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:26:32Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:27:19Tecl Jan Mgr. MBA1Diskuse
11:28:1439 Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019
11:28:22Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:30:1940 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
11:30:18Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:32:2441 Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku
11:32:33Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:34:1842 Dotace na obnovu kulturních památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ02381.0039
11:34:17Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:35:4143 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
11:35:40Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:38:1844 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
11:38:17Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:40:1045 FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021
11:40:09Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:41:5446 Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg
11:41:54Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:44:0147 Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
11:44:01Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:44:09Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:46:0348 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov
11:46:02Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:47:3349 Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov
11:47:41Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:49:5850 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018
11:49:58Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:51:3351 Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
11:51:32Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:55:08Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:55:33Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:56:3657 Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“
11:56:53Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:57:5758 Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
11:58:08Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:02:1859 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018
12:02:25Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:03:3360 Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018
12:03:32Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:04:4061 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
12:04:39Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:06:16Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:09:5862 Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
12:10:11Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:11:2763 Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
12:11:27Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:15:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:16:04Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
12:16:25Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:17:15Pacal Pavel Mgr.3Diskuse
12:18:5064 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019
13:00:48Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
13:02:38Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:04:54Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:05:17Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
13:06:04Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:07:54Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:09:2082 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
13:09:25Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:10:5983 Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
13:11:01Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:11:09Veleba Jan Ing.2Diskuse
13:12:5884 Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
13:13:04Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:14:4285 Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
13:14:54Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:15:5387 Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
13:16:00Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
13:17:2488 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
13:17:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:18:3389 Rozprava členů zastupitelstva
13:18:51Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:19:24Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
13:21:33Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
13:21:46Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:22:06Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:22:45Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
13:24:29Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
13:24:47Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:25:09Hodáč Pavel1Diskuse
13:25:25Fabeš Roman Mgr.1Diskuse