CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 06.11.2018 Predsedajúci: J. Běhounek
10:01:13Zahájení
10:01:131 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2018
10:06:513 Zpráva o činnosti rady kraje
10:07:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:08:01Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:09:43Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:11:30Plodík Milan1Diskuse
10:12:49Zahradníček Josef1Diskuse
10:13:48Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:16:25Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:19:01Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:22:04Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:24:404 Informace o činnosti krajského úřadu
10:24:42Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:25:23Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:25:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:27:11Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:30:47Plodík Milan1Diskuse
10:32:40Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:33:05Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:35:12Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
10:38:3155 Stanovisko k problematice výstavby nových jaderných zdrojů v Jaderné elektrárně Dukovany
10:40:54Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:42:00Zahradníček Josef1Diskuse
10:43:16Malý Vladimír1Diskuse
10:43:59Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:46:455 Stanovení důležitých termínů na rok 2019
10:47:19Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
10:48:326 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
10:49:50Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:51:057 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
10:53:188 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
10:53:32Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:54:37Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:55:469 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10:55:57Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:57:37Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:58:4810 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10:58:55Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:03:142 Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
11:04:02Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:06:35Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:12:34Plodík Milan1Diskuse
11:13:12Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
11:14:01Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:15:17Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:19:16Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:19:2310 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
11:19:22Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:21:40Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:24:00Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:24:0711 Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11:24:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:25:5412 Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11:26:02Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:28:28Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:29:08Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:29:36Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:30:2418 Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“
11:30:30Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:31:40Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:34:1324 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
11:34:27Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:35:16Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:38:2025 Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz
11:38:24Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:40:5728 Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
11:41:05Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:43:29Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:43:54Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:45:5034 Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár
11:46:01Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:47:12Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:48:30Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:48:50Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:50:00Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
11:51:06Řezníčková Ludmila Mgr.1Diskuse
11:52:2735 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
11:52:45Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:53:5536 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
11:53:54Mojžyšková Ivana Ing.1Diskuse
11:54:17Mojžyšková Ivana Ing.2Diskuse
11:54:20Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:55:5738 Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
11:55:56Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:55:59Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:57:4939 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
11:58:03Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:59:38Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:01:21Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:01:37Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:02:4347 Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
12:36:56Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:39:17Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:41:2648 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
12:41:31Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:42:4149 Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu
12:42:50Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:44:2054 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
12:44:30Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:45:23Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:47:3950 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)
12:47:43Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:49:2552 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019
12:50:5353 Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
12:52:10Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:53:3756 Rozprava členů zastupitelstva
12:53:44Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:56:54Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:59:33Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:59:46Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:00:13Hodáč Pavel1Diskuse
13:01:17Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse