CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 06.02.2018 Predsedajúci: J. Běhounek
10:00:06Zahájení
10:00:061 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2017
10:06:282 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017
10:07:37Plodík Milan1Diskuse
10:08:15Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:09:49Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:10:40Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
10:10:51Čepička Ctibor Ing. Bc.2Diskuse
10:11:36Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:15:58Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:18:033 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:18:02Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:18:07Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:20:124 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017
10:21:06Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:21:50Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:23:13Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:26:55Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:28:11Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:29:34Benc Ota Mgr.3Diskuse
10:31:14Veleba Jan Ing.1Diskuse
10:32:44Pavlík Josef Ing.1Diskuse
10:34:105 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
10:34:46Plodík Milan1Diskuse
10:35:25Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:38:546 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
10:40:54Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:44:327 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
10:46:478 Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
10:47:24Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:49:18Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:51:08Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:52:26Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:56:31Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:57:03Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:57:20Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:58:13Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:00:229 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
11:00:32Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:04:13Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:05:26Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:07:12Plodík Milan1Diskuse
11:07:41Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:09:00Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:09:42Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:10:45Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:13:00Benc Ota Mgr.2Diskuse
11:15:00Veleba Jan Ing.1Diskuse
11:16:45Benc Ota Mgr.3Diskuse
11:17:22Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:21:02Pavlík Josef Ing.3Diskuse
11:21:30Plodík Milan2Diskuse
11:21:43Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:22:06Pavlík Josef Ing.4Diskuse
11:22:1510 Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – směna pozemků
11:22:14Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:22:54Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:27:50Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:29:4535 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
11:29:51Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:32:56Zahradníček Josef1Diskuse
11:35:11Zahradníček Josef2Diskuse
11:36:44Plodík Milan1Diskuse
11:39:0739 Odvolání náměstka hejtmana z funkce, volba náměstka hejtmana
11:39:17Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
11:40:44Nevoral Marek1Diskuse
11:41:59Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:50:45Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:51:24Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:52:00Řezníčková Ludmila Mgr.1Diskuse
11:53:45Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:55:12Plodík Milan1Diskuse
12:31:1640 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
12:34:3741 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
12:35:54Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:37:3542 Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
12:37:37Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:41:1443 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
12:41:13Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:45:0144 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
12:45:10Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:47:0245 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V
12:47:01Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:50:4876 Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů
12:50:47Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:52:4877 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
12:52:47Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:54:46Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:55:38Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
12:59:18Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:00:4547 Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
13:00:54Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:04:3353 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
13:04:32Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:04:42Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:05:41Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:06:4054 Evropský region Dunaj – Vltava 2018
13:06:42Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:07:43Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:08:4755 Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
13:08:46Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:10:2156 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
13:10:20Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:11:4657 Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce
13:11:51Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:13:1458 „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci
13:13:13Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:14:4859 FOND VYSOČINY - návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
13:14:56Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:16:45Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:17:38Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:25:5772 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018
13:27:1373 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
13:27:15Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:28:2974 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
13:28:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:28:32Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
13:29:4475 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017
13:29:43Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
13:30:5978 Rozprava členů zastupitelstva