CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 02.02.2016 Predsedajúci: J. Běhounek
10:00:02Zahájení
10:00:021 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2015
10:10:332 Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2015
10:11:39Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:17:54Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:18:26Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:19:46Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:23:32Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:24:56Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:25:03Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:27:43Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:31:17Fialová Jana Ing.1Diskuse
10:32:20Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
10:35:20Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:43:403 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:43:42Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:45:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:46:44Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
10:48:41Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:49:51Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:49:53Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.3Diskuse
10:50:28Fialová Jana Ing.1Diskuse
10:51:374 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2015
10:53:06Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:56:39Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:58:24Benc Ota Mgr.2Diskuse
11:00:28Joukl Libor Ing.2Diskuse
11:02:215 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:03:29Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:06:176 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
11:07:58Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
11:09:017 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí z programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
11:13:118 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11:14:32Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
11:15:349 Informace o výsledku provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina
11:18:23Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:20:5010 Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci 5. výzvy IROP - Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče
11:23:4811 Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - žádost o prodloužení realizace projektu
11:25:1912 Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - žádost o změnu v projektu
11:27:0713 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
11:27:16Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:33:24Plodík Milan1Diskuse
11:33:51Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:35:12Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:36:37Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:38:20Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
11:41:0514 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/348 Polná - odvodnění komunikace
11:41:28Joukl Libor Ing.1Diskuse
11:42:3315 Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
11:42:32Joukl Libor Ing.1Diskuse
11:43:39Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:47:14Plodík Milan1Diskuse
11:47:45Joukl Libor Ing.2Diskuse
11:51:15Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:52:22Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:54:11Joukl Libor Ing.3Diskuse
11:58:03Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:59:39Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:01:01Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:01:42Slámečka Jan1Diskuse
12:04:25Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
12:06:23Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:07:51Joukl Libor Ing.4Diskuse
12:11:33Necid Radovan Ing.1Diskuse
12:13:33Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
12:15:02Černý Radek MUDr.2Diskuse
12:18:4260 Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
12:18:50Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:20:02Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:21:13Joukl Libor Ing.3Diskuse
12:21:2161 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – k. ú. Havlíčkův Brod
12:21:20Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:23:13Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:23:3435 Projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
12:23:33Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:24:2136 Poskytnutí dotace na realizaci projektů Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
12:24:35Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:26:3137 Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
12:26:32Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:28:2038 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
13:02:24Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:05:0339 Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu roku 2016, do kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016 v Kraji Vysočina
13:05:02Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:06:03Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:06:59Fialová Jana Ing.2Diskuse
13:08:23Benc Ota Mgr.2Diskuse
13:10:0540 Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
13:10:10Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:12:1941 Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
13:12:18Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:12:37Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:15:2642 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
13:15:35Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:17:2462 Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
13:17:24Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:19:4763 Schválení dotací - příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
13:19:46Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:22:56Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
13:23:13Černá Marie Ing.1Diskuse
13:26:47Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
13:30:4643 Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina a obecně závazná vyhláška kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
13:30:45Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:30:49Chlád Zdeněk1Diskuse
13:34:22Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
13:36:2644 Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016
13:36:26Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
13:36:33Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:42:55Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:43:5350 FOND VYSOČINY - grantový program Naše škola 2016
13:43:54Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:44:54Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:50:29Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:50:58Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
13:53:03Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:54:57Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:58:01Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
13:59:5556 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2016
14:01:0257 Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
14:01:10Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
14:04:26Černá Marie Ing.1Diskuse
14:07:40Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
14:07:5558 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
14:07:55Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
14:08:5759 Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
14:08:56Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
14:10:2464 Rozprava členů zastupitelstva
14:11:06Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
14:12:32Černá Marie Ing.1Diskuse
14:15:07Fialová Jana Ing.1Diskuse
14:15:31Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse