Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KRAJE VYSOČINA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázkyPROFIL ZADAVATELE Kraj Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
Jihlava
58733 Jihlava 1
IČO: 70890749
tel.: +420564602111
email: posta@kr-vysocina.cz
www: http://www.kr-vysocina.cz

Profil zadavatele byl přesunut na novou adresu: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Identifikátor profilu zadavatele: 60050459


 

VZ neukončené


 

VZ zadané

Filtr : Všechny zakázky | Zakázky malého rozsahu | Podlimintní veřejné zakázky | Nadlimitní veřejné zakázky

  Název zakázky:

Název zakázkyDatum podání nabídek
Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů - projektová dokumentace07.05.2014 11:00
Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež19.03.2014 10:00
Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina19.03.2014 09:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně, DSP II, dod.2
Propagační předměty02.04.2014 09:00
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř14.04.2014 14:00
Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku17.02.2014 10:00
Vybavení odborných učeben v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"10.02.2014 10:00
Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"16.12.2013 10:00
Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku26.08.2013 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací 09.09.2013 13:00
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou16.04.2013 10:00
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř
Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava
Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava
Sociální služby - Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou
Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod
Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod
Sociální služby - Azylový dům pro rodiče s dětmi - Žďár nad Sázavou
Sociální služby - Azylový dům pro muže - Třebíč
Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina 201404.07.2013 10:00
Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 201404.07.2013 12:00
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu 21.06.2013 09:00
„Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“25.03.2013 10:00
Projektové dokumentace - soubor 511.03.2013 13:00
Stavby - 04, komunikace07.05.2012 10:00
Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina12.12.2012 12:00
Projektové dokumentace - soubor 310.10.2012 13:00
Projektové dokumentace – soubor 420.09.2012 10:00
Projektové dokumentace – soubor 217.08.2012 11:00
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina20.07.2012 12:00
Vypracování projektových dokumentací - soubor 119.03.2012 11:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina10.05.2012 10:00
Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek17.05.2012 10:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou14.06.2012 10:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit14.06.2012 10:00
test 114.02.2012 00:00
Úklidové služby a dodávky10.05.2012 10:00
Propagační předměty30.04.2012 09:00
Zajištění cateringových služeb 30.04.2012 09:00
PRODUKTY MICROSOFT SELECT PLUS09.09.2011 10:00
Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina08.07.2011 10:00
Dodávka, implementace, údržba a podpora systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina18.05.2011 09:30
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Hygienické potřeby04.05.2011 10:00
Vybudování síťové infastruktury14.02.2011 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál31.01.2011 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti31.01.2011 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence31.01.2011 10:00
Centrum popularizace vědy Vysočina07.07.2010 16:00

 

VZ - ukončeno plnění smlouvy

Filtr : Všechny zakázky | Zakázky malého rozsahu | Podlimintní veřejné zakázky | Nadlimitní veřejné zakázky

  Název zakázky:

Název zakázkyDatum podání nabídek
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč – dodatečné stavební práce a dodávky č. 326.09.2013 09:00
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč – dodatečné stavební práce a dodávky č. 2 05.09.2013 09:00
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč – dodatečné stavební práce a dodávky č. 107.06.2013 13:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina - pro rok 201219.09.2011 14:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina - pro rok 201219.09.2011 14:00
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu - dodatečné stavební práce č.3
Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A" - dodatečné stavební práce19.04.2012 00:00
P264/09/04/201209.04.2012 20:20
Stavby – 02, komunikace18.05.2012 09:00
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč01.06.2012 10:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina25.05.2012 00:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina25.05.2012 00:00
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část 16.04.2012 10:00
DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA, KRAJSKÁ DIGITÁLNÍ SPISOVNA26.01.2012 10:00
Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec15.12.2011 10:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kraji Vysočina IX.30.11.2011 10:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod-areál školy na Kyjovské10.11.2011 12:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - Gymnázium Havlíčkův Brod-budova přístavby10.11.2011 12:00
Rozšíření datového skladu kraje Vysočina22.11.2011 12:00
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 1. část10.08.2011 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce01.08.2011 10:00
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu23.06.2011 10:00
Rozšíření datového skladu kraje Vysočina03.06.2011 10:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon29.04.2011 10:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Třebíč – pavilon porodnice 29.04.2011 11:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II-Nemocnice Pelhřimov-pavilon ambulantních služeb08.04.2011 12:00
"Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - interní pavilon"30.03.2011 12:00
DODÁVKA PORTÁLU DMVS A DODÁVKA UKM08.04.2011 10:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII.08.02.2011 10:00
Vybudování technologického centra kraje Vysočina14.02.2011 10:00
Dodávka medicinálních plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina07.06.2010 10:00
Provozování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII.10.12.2010 12:00
Provozování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI. 26.11.2010 12:00
Pavilon urgentní a intenzivní péče27.10.2010 10:00
Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie12.08.2010 10:00
Provozování domů na půl cesty Vysočina V.20.08.2010 12:00
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba22.07.2010 10:00
Rodinné pasy v kraji Vysočina30.07.2010 10:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina IV.07.06.2010 09:00
Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina IV.07.06.2010 09:00
Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa11.05.2010 10:00
Provozování azylových domů v kraji Vysočina III.16.04.2010 10:00
Zpracování mediální kampaně a její realizace30.03.2010 13:00
Dodávka certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách25.03.2010 12:00
Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina II.18.03.2010 12:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina II.18.03.2010 12:00
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahu03.03.2010 12:00
Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina22.02.2010 15:00
Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpracování projektové dokumentace22.02.2010 10:00
II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba 02.02.2010 11:00
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa22.12.2009 10:00
Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s kombinovaným postižením v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování intervenčního centra v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování azylových domů v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
II/405 Příseka - Brtnice29.06.2009 11:00
Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba30.07.2009 13:00
II/129 Cetoraz - Jiřičky04.06.2009 11:30
Dodávky elektirické energie pro sdružení nemocnic22.05.2009 12:00
Severojižní propojení kraje Vysočina - 221.04.2009 12:00
Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod07.04.2009 10:00
Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie02.04.2009 10:00
Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč 19.02.2009 10:00
Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina30.01.2009 00:00
Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice05.01.2009 10:00
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie I. a II. etapa21.10.2008 10:00

 

VZ zrušené

Filtr : Všechny zakázky | Zakázky malého rozsahu | Podlimintní veřejné zakázky | Nadlimitní veřejné zakázky

  Název zakázky:

Název zakázkyDatum podání nabídek
Propagační předměty24.04.2013 09:00
Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy18.05.2012 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací 03.05.2012 12:00
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina23.12.2011 00:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Ústav soc. péče-Těchobuz 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Ústav soc. péče-Křižanov 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina-Nemocnice Havlíčkův Brod 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Domov důchodců-Proseč-Obořiště 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Domov pro seniory-Mitrov 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Dětský domov-Nová Ves u Chotěboře 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Dětský domov-Budkov 31.10.2011 10:00
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA 1. část 30.05.2011 10:00
Vybudování síťové infrastruktury05.01.2011 10:00
Vybudování technologického centra kraje Vysočina05.01.2011 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice17.12.2010 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika06.12.2010 10:00
Dodávka látek s antibiotickým účinkem17.08.2010 15:00
Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina IV.07.06.2010 09:00
Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina 03.03.2010 10:00
Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod01.07.2009 10:00
Vydávání měsíčníku kraje Vysočina15.06.2009 10:00

 

Smlouvy týkající se zakázek

Název zakázkySmlouva
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (56130)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (56193)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (59202)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (59204)
,,Gymnázium Žďár nad Sázavou – Oprava střešního pláště“Elektronický obraz smlouvy (60285)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60388)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60395)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60415)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60417)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (60713)
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce el. instalaceElektronický obraz smlouvy (60731)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60769)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60771)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60776)
Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahůElektronický obraz smlouvy (60780)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (60902)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (60941)
ZSS Kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava - SO.02Elektronický obraz smlouvy (60946)
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranouElektronický obraz smlouvy (60974)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (60975)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (60999)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61009)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61011)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61021)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61068)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61069)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61071)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61082)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61089)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61090)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61093)
OU a Praktická škola Černovice - Oprava oken, internátElektronický obraz smlouvy (61097)
Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců ŽdírecElektronický obraz smlouvy (61121)
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahuElektronický obraz smlouvy (61206)
Dodávka technologických prvků pro DD ŽdírecElektronický obraz smlouvy (61217)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61343)
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava výtahu na DMElektronický obraz smlouvy (61346)
Nemocnice Nové Město na Moravě - emergencyElektronický obraz smlouvy (61415)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce kotelny - IIElektronický obraz smlouvy (61418)
Gymnázium Pelhřimov - Oprava okenElektronický obraz smlouvy (61763)
Gymnázium Humpolec - Rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (61766)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61817)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61818)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61819)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61820)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Třebíč – pavilon porodnice Elektronický obraz smlouvy (61824)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilonElektronický obraz smlouvy (61826)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61834)
Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkrovíElektronický obraz smlouvy (61835)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61836)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61837)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61840)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61844)
„Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou“Elektronický obraz smlouvy (61862)
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonuElektronický obraz smlouvy (61867)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61907)
Nemocnice Jihlava-rekonstrukce výtahůElektronický obraz smlouvy (61908)
Pavilon urgentní a intenzivní péčeElektronický obraz smlouvy (61909)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61940)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61941)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61942)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61947)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61950)
Domov důchodců Onšov - Oprava oken, hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (62044)
Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkrovíElektronický obraz smlouvy (62049)
Dětský domov Humpolec - Oprava stropuElektronický obraz smlouvy (62073)
II/602 Pelhřimov – ul. Slovanského bratrstvíElektronický obraz smlouvy (62114)
ÚSP Křižanov - Opravy ochozů Elektronický obraz smlouvy (62126)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62139)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62140)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62141)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62142)
Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Elektronický obraz smlouvy (62144)
Domov pro seniory Velké Meziříčí-stavební úpravyElektronický obraz smlouvy (62145)
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke SkalceElektronický obraz smlouvy (62192)
II/392 Mohelno, most ev.č. 392-012Elektronický obraz smlouvy (62223)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (62225)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce kotelnyElektronický obraz smlouvy (62293)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kotelny a elelktroinstalace SirotčíElektronický obraz smlouvy (62295)
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce vstupu, elektroinstalace a ZTIElektronický obraz smlouvy (62296)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (62310)
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště TřebíčElektronický obraz smlouvy (62323)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62325)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62326)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62327)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62328)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62329)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62331)
ÚSP Nové Syrovice, oprava podlahElektronický obraz smlouvy (62398)
Gymnázium a SOŠ M. Budějovice, rekonstrukce sociálních zařízeníElektronický obraz smlouvy (62401)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace KoželužskáElektronický obraz smlouvy (62402)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (62410)
P264/09/04/2012Elektronický obraz smlouvy (62456)
Zpracování studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVOElektronický obraz smlouvy (62457)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (62490)
Obchodní akademie Pelhřimov-Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (62541)
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergencyElektronický obraz smlouvy (62549)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (62577)
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolaceElektronický obraz smlouvy (62638)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (62686)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62706)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62707)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62708)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62709)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62710)
II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeďElektronický obraz smlouvy (62711)
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke SkalceElektronický obraz smlouvy (62789)
,,Gymnázium Žďár nad Sázavou – Oprava střešního pláště“Elektronický obraz smlouvy (62851)
ÚSP Křižanov - Opravy ochozů Elektronický obraz smlouvy (62917)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba - DSPElektronický obraz smlouvy (62994)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63008)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63012)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63013)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63014)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63015)
Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM - Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnMElektronický obraz smlouvy (63228)
Zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostElektronický obraz smlouvy (63250)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce kotelny - IIElektronický obraz smlouvy (63268)
Zajištění systému slev Rodinných pasů Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (63274)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (63283)
Obchodní akademie Pelhřimov-Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (63315)
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčkuElektronický obraz smlouvy (63350)
SPŠ Jihlava - oprava el.instalace Jana MasarykaElektronický obraz smlouvy (63489)
SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (63532)
Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč, rekonstrukce střechy a VZTElektronický obraz smlouvy (63543)
Gymnázium Pelhřimov - Oprava okenElektronický obraz smlouvy (63546)
SOUT Chotěboř - Oprava podlah a ÚTElektronický obraz smlouvy (63552)
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suterénuElektronický obraz smlouvy (63553)
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (63554)
Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Elektronický obraz smlouvy (63556)
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce vstupu, elektroinstalace a ZTIElektronický obraz smlouvy (63560)
Nemocnice Havlíčkův Brod - komunikaceElektronický obraz smlouvy (63563)
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Opravy závad střešní konstrukceElektronický obraz smlouvy (63566)
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací IIElektronický obraz smlouvy (63581)
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. BudějoviceElektronický obraz smlouvy (63582)
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce el. instalaceElektronický obraz smlouvy (63598)
Domov důchodců Onšov - Oprava oken, hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (63602)
Pavilon urgentní a intenzivní péčeElektronický obraz smlouvy (63610)
„Třebíč - rozšíření silnice II/351“Elektronický obraz smlouvy (63626)
„Stavby - 05, komunikace“ Elektronický obraz smlouvy (63653)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kotelny a elelktroinstalace SirotčíElektronický obraz smlouvy (63691)
„Stavby - 05, komunikace“ Elektronický obraz smlouvy (63800)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (63877)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Třebíč – pavilon porodnice Elektronický obraz smlouvy (63896)
ÚSP Nové Syrovice, oprava podlahElektronický obraz smlouvy (63898)
Domov pro seniory Velké Meziříčí-stavební úpravyElektronický obraz smlouvy (63974)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (64010)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (64098)
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergencyElektronický obraz smlouvy (64254)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (64257)
II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeďElektronický obraz smlouvy (64290)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (64291)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (64292)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (64293)
Nemocnice Jihlava- pavilon B, statika a úpravy vnějšího pláštěElektronický obraz smlouvy (64299)
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolaceElektronický obraz smlouvy (64379)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (64466)
II/401 Vladislav, Číměř - sanace silničního tělesaElektronický obraz smlouvy (64468)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (64502)
NotebookyElektronický obraz smlouvy (64535)
OGV Jihlava - oprava oken M.N.Elektronický obraz smlouvy (64617)
„Stavby - 05, komunikace“ Elektronický obraz smlouvy (64620)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (64707)
„Studie – porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“Elektronický obraz smlouvy (64739)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (64753)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce kotelnyElektronický obraz smlouvy (64756)
II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 1Elektronický obraz smlouvy (64913)
Dodávka kancelářského vybaveníElektronický obraz smlouvy (64939)
Dodávka regálových systémůElektronický obraz smlouvy (64940)
Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářstvíElektronický obraz smlouvy (64976)
Nemocnice Nové Město na Moravě - emergencyElektronický obraz smlouvy (64983)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65022)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65023)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65024)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65025)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65026)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (65040)
Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč, rekonstrukce střechy a VZTElektronický obraz smlouvy (65048)
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergencyElektronický obraz smlouvy (65127)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilonElektronický obraz smlouvy (65155)
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj VysočinaElektronický obraz smlouvy (65162)
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolaceElektronický obraz smlouvy (65166)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (65234)
III/4036 Opatov – rekonstrukce silnice, úprava komunikaceElektronický obraz smlouvy (65293)
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke SkalceElektronický obraz smlouvy (65305)
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj VysočinaElektronický obraz smlouvy (65350)
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj VysočinaElektronický obraz smlouvy (65351)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65355)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65356)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65359)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65360)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65361)
Nákup zobrazovacího systému pro monitoringElektronický obraz smlouvy (65365)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (65474)
Základní škola Ledeč nad. Sáz. - rekonstrukce budovy Komenského č.p.626Elektronický obraz smlouvy (65666)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (65703)
Rozšíření přístupových bodů ROWANet WiFiElektronický obraz smlouvy (65945)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (65954)
Rozšíření diskového poleElektronický obraz smlouvy (65984)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (66009)
VideokonferenceElektronický obraz smlouvy (66030)
Domov důchodců Ždírec - sadové úpravyElektronický obraz smlouvy (66055)
II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství - dodatečné stavební práceElektronický obraz smlouvy (66061)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (66109)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (66271)
Transformace ÚSP Jinošov III.Elektronický obraz smlouvy (66338)
Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 6603Elektronický obraz smlouvy (66348)
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčkuElektronický obraz smlouvy (66360)
Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (66361)
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonuElektronický obraz smlouvy (66422)
Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Elektronický obraz smlouvy (66478)
PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (66483)
Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM - Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnMElektronický obraz smlouvy (66484)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (66499)
Výkon technického dozoru na akci: SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (66516)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně - PDElektronický obraz smlouvy (66517)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (66568)
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahuElektronický obraz smlouvy (66579)
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. BudějoviceElektronický obraz smlouvy (66622)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (66631)
Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářstvíElektronický obraz smlouvy (66660)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (66805)
Rodinné pasy Kraje Vysočina – administrace systému slev a výhod pro rodiny v roce 2013Elektronický obraz smlouvy (66896)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (66947)
Marketingové akce k propagaci rodinné a seniorské politiky Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (66964)
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahuElektronický obraz smlouvy (66985)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (66989)
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranouElektronický obraz smlouvy (67035)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67072)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67073)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67074)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67075)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67077)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67128)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67149)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67150)
DD Jemnice, oprava ÚT a schodištěElektronický obraz smlouvy (67171)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce ZTI a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (67174)
DÚSP Černovice - Oprava střechy, kotelnaElektronický obraz smlouvy (67183)
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace a ZTI Elektronický obraz smlouvy (67184)
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce krovu a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (67186)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67225)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67227)
SŠ stavební Třebíč, rekonstrukce střechy a VZTElektronický obraz smlouvy (67245)
SŠ řemesel Třebíč, rekonstrukce střechy a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (67464)
„Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě – Nátěr střechy“Elektronický obraz smlouvy (67533)
„VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ÚT praktické výuky“Elektronický obraz smlouvy (67543)
,, Gymnázium Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce výtahu“Elektronický obraz smlouvy (67550)
,,Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Oprava říms a pláště budovy“ Elektronický obraz smlouvy (67628)
„Domov pro seniory Mitrov – Oprava balkonů a omítek části B“Elektronický obraz smlouvy (67630)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyněElektronický obraz smlouvy (67644)
VOŠ a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílnyElektronický obraz smlouvy (67718)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka vícemístných vozidel pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (67727)
Nákup 2 ks optických vláken v podzemním telekomunikačním vedeníElektronický obraz smlouvy (67733)
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičnyElektronický obraz smlouvy (67741)
Gymnázium Chotěboř - Rekonstrukce střechy krčku šatenElektronický obraz smlouvy (67743)
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavbyElektronický obraz smlouvy (67745)
II/361 Příštpo - most ev.č. 361-003, 004Elektronický obraz smlouvy (67762)
Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictvíElektronický obraz smlouvy (67774)
II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008,III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 Elektronický obraz smlouvy (67782)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (67788)
SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládežeElektronický obraz smlouvy (67790)
ZŠ a Praktická škola Chotěboř - Rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (67823)
Domov ve Věži - Oprava kapleElektronický obraz smlouvy (67824)
Gymnázium Pelhřimov - Oprava okenElektronický obraz smlouvy (67833)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka ICT pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (67846)
„ÚSP Křižanov – Oprava přístupových komunikací“Elektronický obraz smlouvy (67872)
DoDů Onšov - Oprava hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (67882)
ČZA v Humpolci, střední škola - Rekonstrukce soc.zař. a vytápění DusilovElektronický obraz smlouvy (67883)
Základní škola Ledeč nad. Sáz. - rekonstrukce budovy Komenského č.p.626Elektronický obraz smlouvy (67896)
II/411 Dešov - most ev. č. 411-004Elektronický obraz smlouvy (67927)
„SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava komunikace a oplocení“Elektronický obraz smlouvy (67947)
SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ulElektronický obraz smlouvy (67955)
VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (67956)
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava oploceníElektronický obraz smlouvy (67957)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (68119)
„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce sítí“Elektronický obraz smlouvy (68209)
ČZA v Humpolci, střední škola – Oprava sociálního zařízení školyElektronický obraz smlouvy (68330)
III/3791 Velká Bíteš- Vlkovská - 2.etapaElektronický obraz smlouvy (68334)
Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studieElektronický obraz smlouvy (68358)
III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-002Elektronický obraz smlouvy (68409)
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava podlahy v tělocvičněElektronický obraz smlouvy (68479)
II/403 Nevcehle - průtahElektronický obraz smlouvy (68492)
II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008,III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 Elektronický obraz smlouvy (68650)
Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce šaten a ZTIElektronický obraz smlouvy (68727)
Dodávka evakuačních podložek pro příspěvkové organizace Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (68809)
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006Elektronický obraz smlouvy (68913)
„Domov pro seniory Mitrov – Oprava balkonů a omítek části B“Elektronický obraz smlouvy (68974)
Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava rozvodů vodyElektronický obraz smlouvy (69113)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (69227)
Gymnázium Humpolec - Rekonstrukce střechy na tělocvičněElektronický obraz smlouvy (69268)
ZŠ Pelhřimov – Oprava vstupuElektronický obraz smlouvy (69279)
OU a Praktická škola Černovice - Stavební úpravy vchodu na internátěElektronický obraz smlouvy (69280)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (69286)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (69415)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (69493)
III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1Elektronický obraz smlouvy (69547)
Dodání a instalace informačních kioskůElektronický obraz smlouvy (69548)
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, oprava kanalizaceElektronický obraz smlouvy (69550)
„VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – Statické zajištění budovy č. p. 468“Elektronický obraz smlouvy (69553)
,,Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Oprava říms a pláště budovy“ Elektronický obraz smlouvy (69561)
II/347 Světlá nad Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa Elektronický obraz smlouvy (69570)
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - oprava okenElektronický obraz smlouvy (69578)
Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM - Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnMElektronický obraz smlouvy (69579)
SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (69581)
SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (69608)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (69609)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (69625)
Dodávka osobního vozidla pro KrÚElektronický obraz smlouvy (69700)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka nábytku a kancelářského vybaveníElektronický obraz smlouvy (69780)
„ÚSP Křižanov – Oprava přístupových komunikací“Elektronický obraz smlouvy (69838)
II/03815 Pohled - most ev.č. 03815-2“, úprava objížďkové trasyElektronický obraz smlouvy (69873)
Přeložka zařízení distribuční soustavyElektronický obraz smlouvy (69877)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (69891)
VOŠ a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílnyElektronický obraz smlouvy (69896)
Dětský domov Senožaty - Oprava výtahuElektronický obraz smlouvy (70054)
SUPŠ Jihlava – Helenín – rekonstrukce hřištěElektronický obraz smlouvy (70165)
Domov důchodců Ždírec - sadové úpravyElektronický obraz smlouvy (70174)
Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (70315)
II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001Elektronický obraz smlouvy (70319)
Organizace a zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládežeElektronický obraz smlouvy (70320)
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště HabryElektronický obraz smlouvy (70334)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (70369)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (70371)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocnýchElektronický obraz smlouvy (70414)
II/339 Ledeč n. S. - bodová závadaElektronický obraz smlouvy (70432)
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku II.Elektronický obraz smlouvy (70437)
Dodávka technologických prvků pro DD Ždírec - přístavbaElektronický obraz smlouvy (70440)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyněElektronický obraz smlouvy (70441)
ČZA v Humpolci - havárie stropu ve velké dílně Světlá nad SázavouElektronický obraz smlouvy (70481)
II/404 Komárovice - křiž. s III/4045Elektronický obraz smlouvy (70507)
Variantní připojení centra IZS Moravské BudějoviceElektronický obraz smlouvy (70608)
Průkazy energetické náročnosti budovElektronický obraz smlouvy (70626)
„SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava komunikace a oplocení“Elektronický obraz smlouvy (70627)
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - oprava okenElektronický obraz smlouvy (70630)
Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavbaElektronický obraz smlouvy (70773)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (70796)
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladuElektronický obraz smlouvy (70797)
VOŠ a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílnyElektronický obraz smlouvy (70798)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (70800)
SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (70837)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka elektrospotřebičů pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (70888)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka elektrospotřebičů pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (70889)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka elektrospotřebičů pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (70891)
OU a Praktická škola Černovice - Stavební úpravy vchodu na internátěElektronický obraz smlouvy (70897)
ČZA v Humpolci, střední škola – Oprava sociálního zařízení školyElektronický obraz smlouvy (70900)
„VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ÚT praktické výuky“Elektronický obraz smlouvy (70904)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (70952)
Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (70963)
Nákup 2 ks optických vláken v podzemním telekomunikačním vedeníElektronický obraz smlouvy (70972)
DoDů Onšov - Oprava hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (71001)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce ZTI a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (71005)
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce krovu a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (71006)
Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce šaten a ZTIElektronický obraz smlouvy (71007)
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavbyElektronický obraz smlouvy (71008)
SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ulElektronický obraz smlouvy (71009)
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (71010)
VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (71011)
SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (71012)
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. BudějoviceElektronický obraz smlouvy (71094)
ZŠ a Praktická škola Chotěboř - Oprava staré budovy a terasyElektronický obraz smlouvy (71103)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (71158)
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárnaElektronický obraz smlouvy (71159)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyněElektronický obraz smlouvy (71182)
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006Elektronický obraz smlouvy (71202)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (71308)
Školní statek Humpolec - Oprava štítové zdi OMD PlačkovElektronický obraz smlouvy (71384)
„Vypracování projektových dokumentací SJP3“Elektronický obraz smlouvy (71393)
ČZA v Humpolci - havárie stropu ve velké dílně Světlá nad SázavouElektronický obraz smlouvy (71434)
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava podlahy v tělocvičněElektronický obraz smlouvy (71509)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (71517)
II/345 Chotěboř - průtahElektronický obraz smlouvy (71559)
ÚSP Nové Syrovice - havárie, oprava kanalizaceElektronický obraz smlouvy (71589)
DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro autaElektronický obraz smlouvy (71593)
Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictvíElektronický obraz smlouvy (71673)
„ÚSP Křižanov – Oprava přístupových komunikací“Elektronický obraz smlouvy (71681)
Nákup 30 ks notebookůElektronický obraz smlouvy (71699)
III/36042 Mirošov – most.ev.č. 36042-3Elektronický obraz smlouvy (71712)
DoDů Onšov - Oprava hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (71753)
Dětský domov Senožaty - Oprava výtahuElektronický obraz smlouvy (71754)
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladuElektronický obraz smlouvy (72033)
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápěníElektronický obraz smlouvy (72134)
Školní statek Humpolec - Oprava štítové zdi OMD PlačkovElektronický obraz smlouvy (72355)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod-areál školy na KyjovskéElektronický obraz smlouvy (72360)
DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro autaElektronický obraz smlouvy (72369)
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladuElektronický obraz smlouvy (72374)
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006Elektronický obraz smlouvy (72375)
II/347 Světlá nad Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa Elektronický obraz smlouvy (72376)
II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008,III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 Elektronický obraz smlouvy (72379)
Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářstvíElektronický obraz smlouvy (72403)
DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro autaElektronický obraz smlouvy (72420)
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníkyElektronický obraz smlouvy (72485)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocnýchElektronický obraz smlouvy (72530)
Školní statek Humpolec - Oprava štítové zdi OMD PlačkovElektronický obraz smlouvy (72598)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - Gymnázium Havlíčkův Brod-budova přístavbyElektronický obraz smlouvy (72688)
III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1Elektronický obraz smlouvy (72709)
II/411 Dešov - most ev. č. 411-004Elektronický obraz smlouvy (72725)
II/403 Nevcehle - průtahElektronický obraz smlouvy (72829)
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárnaElektronický obraz smlouvy (72850)
Doplnění Technologického centra Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (72920)
Doplnění Technologického centra Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (72923)
Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTIElektronický obraz smlouvy (72941)
Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhyElektronický obraz smlouvy (73159)
Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUVElektronický obraz smlouvy (73208)
„Realizace úspor energií v objektech ve vlastnictví Kraje Vysočina, LX. výzva – projektová příprava“Elektronický obraz smlouvy (74279)
Domov pro seniory Třebíč, M. Curierových - Rekonstrukce výtahuElektronický obraz smlouvy (74318)
ZSS Kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava - SO.02Elektronický obraz smlouvy (74988)
„Domov Jeřabina – infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14 k.ú. Horní Cerekev - dodatečné stavební práce“Elektronický obraz smlouvy (75007)
Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina včetně realizace formou pilotního projektu.Elektronický obraz smlouvy (75132)
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště HabryElektronický obraz smlouvy (75902)
Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oken a krčku GYNPORElektronický obraz smlouvy (76488)
Kontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek