Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KRAJE VYSOČINA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázkyPROFIL ZADAVATELE Kraj Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
Jihlava
58733 Jihlava 1
IČO: 70890749
tel.: +420564602111
email: posta@kr-vysocina.cz
www: http://www.kr-vysocina.cz

Profil zadavatele byl přesunut na novou adresu: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Identifikátor profilu zadavatele: 60050459


 

VZ neukončené

Filtr : Všechny zakázky | Zakázky malého rozsahu | Podlimintní veřejné zakázky | Nadlimitní veřejné zakázky

  Název zakázky:

Název zakázkyDatum podání nabídek
Školní statek Humpolec – oprava střechy na bramborárně, hlavní budova09.07.2014 09:00
Realizace sociologického průzkumu v Kraji Vysočina 14.07.2014 10:00
Notebooky03.07.2014 11:00
II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa16.07.2014 14:00
„VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Výstavba parkovacích přístřešků“01.07.2014 09:00
Dodávka lehkého užitkového vozidla30.06.2014 12:00
Služby servisní podpory systému eMeDocS20.06.2014 09:00
II/405 Zašovice - průtah30.06.2014 13:00
Průkazy energetické náročnosti budov30.06.2014 10:00
Virtualizované desktopy28.07.2014 10:00
Domov ve Věži - stavební úpravy podkroví24.06.2014 11:00
Domov ve Věži - sanace a odvodnění kaple24.06.2014 11:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - rozšíření ARO a JIP chirurgie09.06.2014 10:00
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce přípravny radiofarmak18.06.2014 13:00
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce vytápění04.06.2014 11:00
SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce výtahu04.06.2014 11:00
Gymnázium Pacov – oprava podlahy tělocvičny09.06.2014 09:00
PD-04-2014, mosty18.06.2014 15:00
PD-03-2014, komunikace11.06.2014 13:00
III/34529 Chotěboř – ul. 5. května09.06.2014 13:00
III/3906 Náměšť nad Oslavou – křižovatka se sil. I/2320.06.2014 12:30
Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy30.06.2014 11:30
První pomoc do škol, šk. rok 2013/214, kategorie čtrnáctiletých 19.11.2013 13:00
Nastavení procesu sběru účetních dat a stanovení kritérií pro finanční řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina23.05.2014 10:00
ÚSP Lidmaň – oprava podlah a hydroizolací 7, 8 oddělení (2)11.06.2014 09:00
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – 1. úsek25.06.2014 15:00
II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov11.08.2014 13:00
PD-02-2014, komunikace04.06.2014 13:00
SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace28.05.2014 13:00
SPŠ Jihlava – oprava oken J. Masaryka02.05.2014 11:00
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace12.05.2014 13:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec26.05.2014 14:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev04.06.2014 13:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov30.05.2014 12:00
Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 201530.06.2014 11:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 201530.06.2014 10:00
Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oken a krčku GYNPOR30.04.2014 10:00
„Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí – Oprava podlah a obložení tělocvičny“08.04.2014 09:00
„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Oprava oplocení a výplní Petrovice“08.04.2014 09:00
Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření23.05.2014 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod-Oprava teras budovy 9 nad ZZS KV28.04.2014 10:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky21.05.2014 14:00
II/405 Příseka - obchvat
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu - projektová dokumentace28.12.2012 13:00

 

VZ zadané

Filtr : Všechny zakázky | Zakázky malého rozsahu | Podlimintní veřejné zakázky | Nadlimitní veřejné zakázky

  Název zakázky:

Název zakázkyDatum podání nabídek
Dodávka - 6000 ks výtisků knihy pro děti O Konvalince a Kapradníčkovi, autor: Kateřina Boušová, ISBN: 978-80-905629-1-210.06.2014 00:00
Výkon činností koordinátora BOZP - Transformace ÚSPMP Těchobuz20.06.2014 10:00
Střední škola řemesel a služeb M. Budějovice – havárie, oprava kanalizační přípojky
Zásahy na podporu ostřicovo-mechových společenstev s důrazem na záchranu vzácných druhů mechorostů a monitoring vlivu provedených zásahů06.05.2014 13:00
Plány péče ZCHÚ Kraje Vysočina 2014 – II.22.05.2014 13:00
Realizace projektu Kraj Vysočina - řešení zadluženosti v Kraji Vysočina 27.05.2014 08:00
Transformace ÚSP Křižanov II. (projektová dok.) - DSP - dod.č. 305.05.2014 07:00
"Dny prevence 2013/2014"18.02.2014 00:00
"Program prevence dětských úrazů 013/2014"12.02.2014 00:00
III/34413 Rozsochatec - most ev. č. 34413-130.05.2014 10:00
Gymnázium Pelhřimov – oprava vytápění26.05.2014 10:00
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Plány péče ZCHÚ Kraje Vysočina 201429.04.2014 13:00
Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn-rekonstrukce elektoinstalace - dodatečné stavební práce 2
Střední škola řemesel Třebíč, rekonstrukce střechy, VZT a elektroinstalace dílen23.05.2014 13:00
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, rekonstrukce vstupu, UT a elektroinstalace23.05.2014 13:00
Základní škola Třebíč, rekonstrukce vytápění a přístřešku Zahradníčkova23.05.2014 08:00
Dětský domov Náměšť nad Oslavou, oprava oken a ohřevu TV23.05.2014 13:00
Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby21.05.2014 13:00
Domov ve Zboží - oprava oplocení16.05.2014 11:00
Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod - sanace suterénu a úprava schodiště16.05.2014 11:00
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - oprava oplocení16.05.2014 11:00
SPŠ Jihlava-rekonstrukce kotelny20.05.2014 10:00
Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy18.04.2014 12:00
Transformace ÚSP Jinošov III. – Rekonstrukce rodinného domu č. p. 52 v Hrotovicích-dodatečné stavební práce I
„Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí – Oprava podlah a obložení tělocvičny“08.04.2014 09:00
„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Oprava oplocení a výplní Petrovice“08.04.2014 09:00
SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava oken budovy dílen a šaten Světlá nad Sázavou09.05.2014 10:30
Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - oprava střechy tělocvičny09.05.2014 10:30
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí30.04.2014 13:00
Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových - Rekonstrukce výtahu - DSP I, dodatek č.1
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské30.04.2014 10:00
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - Rekonstrukce cvičné kuchyně24.04.2014 13:00
Obchodní akademie Třebíč- rekonstrukce oken23.04.2014 13:00
Domov pro seniory Velké Meziříčí - Relaxační a pohybové centrum24.04.2014 14:00
„Domov pro seniory Mitrov – Oprava střechy dílen“08.04.2014 09:00
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, oprava elektroinstalace04.04.2014 13:00
Rozšíření krajské datové sítě ROWANet, křižovatka silnic 351 a 602 - Řehořov 14.04.2014 12:00
Transformace ÚSP Křižanov II.- DSP I - dodatek č.1
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Oprava elektroinstalace a sociálních zařízení01.04.2014 09:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - objekty Cetoraz - DSP I
Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů - projektová dokumentace07.05.2014 11:00
Biodiverzita II. - investiční (stavební) opatření08.04.2014 10:00
ZZS Kraje Vysočina - rekonstrukce hangáru a vnějšího pláště26.03.2014 11:00
Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - generální oprava sklářské pece
ZŠ a PŠ U TROJICE Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken22.04.2014 13:00
Ruční kosení podmáčených luk a rašelinišť v ZCHÚ10.04.2014 13:00
Kompletní řešení expozice Kraje Vysočina na veletrhu URBIS INVEST 2014 24.03.2014 10:00
Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež19.03.2014 10:00
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Úprava sportovního areálu25.03.2014 09:00
Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina19.03.2014 09:00
OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny Kyjovská ul.26.03.2014 13:00
Pomocník vykazování diagnóz
Výkon činnosti koordinátora BOZP na rok 2014 - Pelhřimov20.03.2014 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava12.03.2014 10:00
Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč18.03.2014 12:00
Dodávka pomůcek pro práci s mentálně postiženými osobami 10.03.2014 13:00
Dodávka nábytku a kancelářského vybavení10.03.2014 13:00
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. - dodávka nábytku, kancelářského vybavení a pomůcek pro práci s mentálně postiženými osobami10.03.2014 13:00
PD-01-2014, komunikace17.03.2014 12:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2014 - Třebíč10.03.2014 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na rok 2014 - Žďár nad Sázavou07.03.2014 10:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov12.05.2014 10:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2014 - Havlíčkův Brod04.03.2014 10:00
II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov – 10. stavba26.03.2014 12:00
III/03824 Jihlava – most ev. č. 03824-217.03.2014 14:00
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina - bezpečnostní inspekce31.01.2014 12:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně, DSP II, dod.2
II/112 Bácovice – most ev. č. 112-04912.03.2014 15:00
II/128 Černovice – most ev. č. 128-01312.03.2014 14:00
Nemocnice Třebíč - havárie, oprava opěrné zdi28.02.2014 10:00
Kontrola použití finančních prostředků kraje u linkových dopravců28.02.2014 12:00
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - projektová dokumentace10.03.2014 11:00
Gymnázium Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace11.04.2014 11:00
Koordinátor BOZP–01-2014, komunikace24.02.2014 10:00
Marketingové akce k propagaci prorodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina v roce 201412.02.2014 09:00
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace03.04.2014 12:15
Propagační předměty02.04.2014 09:00
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř14.04.2014 14:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně - DSP I, dod.1
ICT v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"31.01.2014 10:00
II/408 Jemnice - Dobrá Voda29.01.2014 14:00
Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku17.02.2014 10:00
Pořízení nástroje pro elektronické zadávání veřejných zakázek
Pilotní analýza vybraných zdravotních potřeb Kraje Vysočina
II/150 Okrouhlice - opěrná zeď06.01.2014 13:00
Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček
Překladatelské služby25.11.2013 08:30
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu24.02.2014 11:00
Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie28.01.2014 11:00
Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky17.12.2013 11:00
Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou 17.12.2013 13:00
II/639 Batelov – úprava křižovatky25.11.2013 14:00
II/351 Třebíč - most ev.č. 351-02425.11.2013 15:00
Vybavení odborných učeben v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"10.02.2014 10:00
Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"16.12.2013 10:00
Systémová podpora softwarových produktů Esri30.09.2013 14:00
Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina11.11.2013 13:00
Domov bez zámku-Infrastruktura k pozemku par.č.677/4 k.ú. Okříšky 10.09.2013 00:00
II/405 Zašovice - průtah21.10.2013 14:00
Zajištění výukového programu „První pomoc do škol“ pro školní rok 2013/2014, kategorie sedmnáctiletých.
Domov Jeřabina – infrastruktura k pozemku par. č . 2176/14 k.ú. Horní Cerekev14.10.2013 10:00
Gymnázium Třebíč, přístavba učeben
Výkon technického dozoru stavebníka na akci: Transformace ÚSPMP Těchobuz I30.09.2013 10:00
II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka02.10.2013 13:00
Domov bez zámku-Infrastruktura k pozemku par.2480/68 k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou10.09.2013 09:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV16.09.2013 13:00
Pronájem telefonní ústředny Krajského úřadu Kraje Vysočina06.09.2013 13:00
Biodiverzita – PR Údolí Brtnice 27.08.2013 09:00
Biodiverzita – EVL Šimanovské rašeliniště 27.08.2013 09:00
Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště 27.08.2013 09:00
Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště 27.08.2013 09:00
Biodiverzita – EVL Šimanovské rašeliniště 27.08.2013 09:00
Biodiverzita – EVL V Lísovech 27.08.2013 09:00
Biodiverzita – EVL V Lísovech 27.08.2013 09:00
"Transformace ÚSP Jinošov III" TDS13.06.2013 00:00
III/3494 Uhřínov – průtah10.09.2013 12:00
II/392 Pucov – průtah03.09.2013 13:00
II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah27.08.2013 12:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit15.08.2013 09:00
Expertní poradenství v oblasti udržitelného rozvoje a MA2129.07.2013 10:00
Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny25.07.2013 09:00
Lektorská činnost v oblasti MA21 v kontextu programu Gemeinde 2129.07.2013 10:00
PD mosty 02/201307.08.2013 14:00
PD mosty 01/201307.08.2013 13:00
II/602 Olešná – průtah07.08.2013 15:01
II/136, 128, 409 Černovice, křiž. silnic 12.08.2013 14:00
Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku26.08.2013 10:00
DoDů Proseč Obořiště - Oprava stropu zámek19.07.2013 11:00
III/3881 Znetínek - rekonstrukce vozovky 08.08.2013 12:30
Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace - dodatečné stavební práce
Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu31.07.2013 13:00
Lektorská činnost v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje14.06.2013 10:00
Výkon činností koordinátor BOZP na rok 2013 III17.06.2013 13:00
Medializace06.06.2013 10:00
Projektové dokumentace-komunikace-2013-0117.06.2013 13:00
Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí 08.11.2013 10:00
Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem08.11.2013 12:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací 09.09.2013 13:00
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou16.04.2013 10:00
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod
Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř
Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava
Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava
Sociální služby - Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou
Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod
Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod
Sociální služby - Azylový dům pro rodiče s dětmi - Žďár nad Sázavou
Sociální služby - Azylový dům pro muže - Třebíč
Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč
Lektorská činnost v oblasti PR29.04.2013 10:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina 201404.07.2013 10:00
Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 201404.07.2013 12:00
II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova, Dolní06.05.2013 14:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 II17.04.2013 13:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Ždírec09.08.2013 12:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Věž09.08.2013 12:00
Biodiverzita - hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy15.07.2013 10:00
Biodiverzita -investiční (stavební) opatření27.08.2013 09:00
Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření27.08.2013 09:00
Pronájem šedého optického vlákna05.04.2013 12:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz III.19.04.2013 11:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz II.15.04.2013 13:00
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu 21.06.2013 09:00
Tlumočení český - německý jazyk02.04.2013 10:00
Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina 28.03.2013 13:00
Výkon činností koordinátora BOZP– 01/201327.03.2013 13:00
Technický dozor stavebníka - 01/201328.03.2013 12:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava-diagnostický pavilon17.05.2013 11:00
Zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 202003.04.2013 11:00
Transformace ÚSP Křižanov II.02.04.2013 11:00
II/406 Telč - průtah18.03.2013 14:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz I.09.09.2013 13:00
Transformace ÚSP Jinošov III.11.03.2013 13:00
„Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“25.03.2013 10:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 201320.02.2013 13:00
Zpravodaj a Věstník06.02.2013 09:00
Projektové dokumentace - soubor 511.03.2013 13:00
II/375 Jimramov – most ev. č. 375-00121.02.2013 12:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně25.06.2013 11:00
Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace13.02.2013 10:00
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace14.02.2013 10:00
III/13035 Hořice – most ev. č. 13035-206.02.2013 14:00
Stavby - 04, komunikace07.05.2012 10:00
CEC5 - Expertní poradenství v oblasti energetiky07.01.2013 13:00
ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří14.12.2012 13:00
Výuka cizích jazyků28.11.2012 14:00
Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina12.12.2012 12:00
Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie08.10.2012 10:00
Projektové dokumentace - soubor 310.10.2012 13:00
Projektové dokumentace – soubor 420.09.2012 10:00
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina 12.09.2012 10:00
Transformace ÚSP Křižanov I. 29.06.2012 10:00
Transformace ÚSP Jinošov II.27.06.2012 11:00
Projektové dokumentace – soubor 217.08.2012 11:00
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina20.07.2012 12:00
Vypracování projektových dokumentací - soubor 119.03.2012 11:00
Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Pelhřimov pozemek par.č. 2346/40 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Pelhřimov pozemek par.č. 2346/41 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Cetoraz pozemek par.č 405/24 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Cetoraz pozemek par.č 405/2723.04.2012 09:00
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 0217.04.2012 13:00
Technický dozor stavebníka, soubor - 0217.04.2012 13:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina10.05.2012 10:00
Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek17.05.2012 10:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou14.06.2012 10:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit14.06.2012 10:00
test 114.02.2012 00:00
I/34 Česká Bělá, most ev.č.34-046 05.04.2012 09:00
Úklidové služby a dodávky10.05.2012 10:00
Propagační předměty30.04.2012 09:00
Zajištění cateringových služeb 30.04.2012 09:00
Biodiverzita II.22.03.2012 10:00
Zajišťování prezentace Kraje Vysočina s účastí promoteamu na kulturních, sportovních a společenských akcích 15.02.2012 16:00
Stavby - 01, mosty16.02.2012 13:00
Zajištění kopírovacích služeb 03.01.2012 10:00
„Transformace ÚSP Jinošov III. – Rekonstrukce rodinného domu č. p. 52 v Hrotovicích“ a „Transformace ÚSP Jinošov III. – Rekonstrukce rodinného domu č. p. 859 v Náměšti na Oslavou“14.11.2011 09:00
PRODUKTY MICROSOFT SELECT PLUS09.09.2011 10:00
Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina08.07.2011 10:00
Dodávka, implementace, údržba a podpora systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina18.05.2011 09:30
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Hygienické potřeby04.05.2011 10:00
Personální informační systém25.02.2011 12:00
Vybudování síťové infastruktury14.02.2011 10:00
Poskytování služeb v oblasti jazykových korektur ČJ27.12.2010 16:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál31.01.2011 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti31.01.2011 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence31.01.2011 10:00
Centrum popularizace vědy Vysočina07.07.2010 16:00
Zajištění webcastu včetně archivace04.11.2009 11:00
Dodávka SW k vyhodnocení produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení metodou DRG10.09.2009 13:00

 

VZ - ukončeno plnění smlouvy

Filtr : Všechny zakázky | Zakázky malého rozsahu | Podlimintní veřejné zakázky | Nadlimitní veřejné zakázky

  Název zakázky:

Název zakázkyDatum podání nabídek
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - dodatečné stavební práce09.05.2014 00:00
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry - DSP I - dod.č.1
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba - dodatečné stavbní práce
III/3876 Dolní Čepí – most ev.č. 3876-1, dodatečné stavební práce28.11.2013 13:00
II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045, dodatečné stavební práce03.12.2013 13:00
Silnice II/361 Příštpo - most ev.č. 361-003 a 361-004, dodatečné stavební práce28.11.2013 13:00
II/375 Jimramov – most ev.č. 375-001, dodatečné stavební práce28.11.2013 13:00
II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce 112.08.2013 16:00
II/347 Světlá nad Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa, dodatečné stavební práce 12.11.2013 12:00
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006, dodatečné stavební práce14.11.2013 13:00
Nákup systému ArcGIS 10.x for Server Enterprise Standard - staging licence"07.01.2014 00:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatečné stavební práce II23.01.2012 13:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatečné stavební práce I16.09.2011 09:00
Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy19.12.2013 00:00
Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI03.12.2013 00:00
II/403 Nevcehle - průtah, dodatečné stavební práce11.12.2013 00:00
II/406 Telč - průtah, dodatečné stavební práce15.10.2013 00:00
II/411 Dešov-most ev.č. 411-004, dodatečné stavební práce11.12.2013 00:00
II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce11.12.2013 00:00
Školní statek Humpolec - Volné ustájení a odpadové hospodářství - DSP I
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných DSP 1
Doplnění Technologického centra Kraje Vysočina29.11.2013 10:00
Nákup 30 ks PC28.11.2013 12:00
Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou - DSP I. (dodatek č.2)
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladu - DSP I (dodatek č.1)
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění
Dotisk propagačních brožur vč. všitých map a krabiček04.11.2013 13:00
ÚSP Nové Syrovice - havárie, oprava kanalizace
Domov pro seniory Třebíč, M. Curierových - Rekonstrukce výtahu21.10.2013 13:00
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč – dodatečné stavební práce a dodávky č. 326.09.2013 09:00
Dodávka konvektomatu pro DD Ždírec26.09.2013 10:00
SPŠ Třebíč - zavedení oboru Energetika - DSP II
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně-dodatečné stavební práce č. 2
Nákup 30 ks notebooků24.09.2013 13:00
Dodání propagačních tiskovin a pracovních listů aktivního programu01.10.2013 13:00
SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízení - DSP I (dodatek č.1)
Výběrové řízení na dodání cca 100 bund pro výpravu Kraje Vysočina na ZODM 201418.10.2013 00:00
CEC5 - Realizace stálé výstavy, propagační předměty13.09.2013 13:00
Školní statek Humpolec - Oprava štítové zdi OMD Plačkov16.09.2013 09:00
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - Oprava oken - DSP I (dodatek č.1)
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace - dodatečné stavební práce č. 1
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč – dodatečné stavební práce a dodávky č. 2 05.09.2013 09:00
SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy - dodatečné stavební práce č. 1
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně-dodatečné stavební práce č. 1
VOŠ a SOŠ zem.-tech. Bystřice nad Pernštejnem - DSP I (dodatek č.2)
Nákup pevných disků - rozšíření diskového pole19.08.2013 16:00
Dodávka LCD televizorů pro DD Ždírec - přístavba31.07.2013 10:00
Organizace a zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
Mobilní podpora zásahů HZS31.07.2013 12:00
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – havárie, oprava regulačních prvků23.07.2013 13:00
II/03815 Pohled - most ev.č. 03815-2“, úprava objížďkové trasy24.06.2013 00:00
ČZA v Humpolci - havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou15.07.2013 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárna22.07.2013 14:30
SPŠ Třebíč - zavedení oboru Energetika - DSP I11.06.2013 00:00
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladu18.07.2013 12:00
Dodávka 20 000 ks dětských reflexních vest s potiskem Kraj Vysočina
Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina12.07.2013 12:00
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka elektrospotřebičů pro Domov bez zámku12.07.2013 12:00
Přeložka zařízení distribuční soustavy
Dodávka technologických prvků pro DD Ždírec - přístavba08.07.2013 10:00
Gymnáziuum V.Makovského se sportovními třídami NMnM - zázemí pro sportovce - dodatek č.2 - DSP I
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka nábytku a kancelářského vybavení15.04.2013 13:00
Variantní připojení centra IZS Moravské Budějovice28.06.2013 12:00
CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň - dodatečné stavební práce č.2
II/404 Komárovice - křiž. s III/404508.07.2013 13:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatečné stavební práce VI
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu - dodatečné stavební práce V
SUPŠ Jihlava – Helenín – rekonstrukce hřiště14.06.2013 10:00
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry17.06.2013 12:00
Nemocnice Havlíčkův Brod-stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárna20.06.2013 09:00
Dětský domov Senožaty - Oprava výtahu12.06.2013 09:00
Průkazy energetické náročnosti budov07.06.2013 09:00
Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba07.06.2013 10:00
Dodávka evakuačních podložek pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina05.04.2013 13:00
II/347 Světlá nad Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa 15.05.2013 13:00
Nákup 30 ks PC03.05.2013 12:00
Základní škola Ledeč nad Sázavou - Rekonstrukce budovy Komenského č.p. 626 - dodatečné stavební práce
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu - dodatečné stavební práce IV
Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce šaten a ZTI19.04.2013 13:00
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce ZTI Sirotčí26.04.2013 13:00
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - oprava oken09.05.2013 12:30
SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy03.05.2013 11:00
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka ICT pro Domov bez zámku26.02.2013 13:00
SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízení19.04.2013 10:00
Nákup dvou optických vláken, odbočka z trasy II/602 autobusová zastávka Helenín – SUPŠ Textilní Helenín11.04.2013 12:00
Vyhodnocení vlivů koncepce „Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“ na životní prostředí a veřejné zdraví29.03.2013 11:00
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-00608.04.2013 13:00
III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-115.04.2013 14:00
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy18.03.2013 10:00
Kompletní řešení expozice Kraje Vysočina na Veletrhu URBIS INVEST 201325.03.2013 10:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatečné stavební práce V27.02.2013 00:00
Nákup multifunkčních tiskových zařízení22.03.2013 12:00
Nákup databázových serverů21.03.2013 13:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatek č.5 (dodatečné projekční práce č.3)
VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace
SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ul
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava oplocení
ZŠ a Praktická škola Chotěboř - Oprava staré budovy a terasy
Domov ve Věži - Oprava kaple
Gymnázium Chotěboř - Rekonstrukce střechy krčku šaten
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných01.07.2013 11:00
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč – dodatečné stavební práce a dodávky č. 107.06.2013 13:00
SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže18.03.2013 10:00
Marketingové akce k propagaci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina20.02.2013 13:00
Rodinné pasy Kraje Vysočina – administrace systému slev a výhod pro rodiny v roce 201308.02.2013 10:00
Dny prevence 2012/201325.02.2013 14:00
II/403 Nevcehle - průtah18.03.2013 15:00
Upgrade Geoportálu DMVS07.02.2013 00:00
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka vícemístných vozidel pro Domov bez zámku26.02.2013 13:00
VOŠ a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny25.02.2013 13:00
II/411 Dešov - most ev. č. 411-00425.02.2013 13:00
III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-00206.03.2013 12:00
Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studie15.02.2013 12:00
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně19.02.2013 13:00
Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví13.02.2013 12:00
Dodání a instalace informačních kiosků18.02.2013 14:00
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce ZTI a elektroinstalace08.02.2013 13:00
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 08.02.2013 13:00
SŠ stavební Třebíč, rekonstrukce střechy a VZT15.02.2013 13:00
SŠ řemesel Třebíč, rekonstrukce střechy a elektroinstalace15.02.2013 13:00
Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, ič. 113D31300 6603 - dodatečné stavební práce
DD Jemnice, oprava ÚT a schodiště08.02.2013 13:00
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce krovu a elektroinstalace08.02.2013 13:00
III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. Etapa – dodatečné stavební práce27.12.2012 12:00
II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008,III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 06.02.2013 15:00
II/361 Příštpo - most ev.č. 361-003, 00406.02.2013 16:00
PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 2012/201321.01.2013 14:00
Nákup 2 ks optických vláken v podzemním telekomunikačním vedení08.02.2013 11:00
III/36042 Mirošov – most ev.č.36042-2 a III/36042 Mirošov – most ev.č.36042-3,dodatečné st. práce
II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství - dodatečné stavební práce
II/130 Miletín – most ev. č. 130-011 – dodatečné stavební práce
II/639 Dolní Cerekev - průtah, dodatečné st. práce
III/03720 Dolní Radslavice – sesuv, rekonstrukce SO 213,
III/3507 Havlíčkova Borová - 3.etapa, dodatečné st. práce
II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď, dodatečné st. práce
II/357 Strachujov - Jimramov, rekonstrukce SO 201
III/3507 Havlíčkova Borová - křiž. s II/350,dodatečné st.práce
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatečné stavební práce IV28.12.2012 00:00
II/351 Třebíč – ul. Hrotovická
II/409 Panske Dubenky - most ev.č. 409-016,dodatečné práce
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace28.11.2012 10:00
II/401 Vladislav, Číměř - sanace silničního tělesa
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů-dodatečné stavební práce 09.05.2012 00:00
III/12921 Poříčí - zajištění stability svahu - dodatečné st. práce26.09.2012 16:00
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce - DSP II - dodatek č. 4
Rozšíření přístupových bodů ROWANet WiFi22.11.2012 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem A" - dodatečné stavební práce II (dodatek č.3)
Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem B" - dodatečné stavební práce II (dodatek č.3)23.10.2012 00:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon-dodatečné stavební práce
Transformace ÚSP Jinošov I. - Centrum denních aktivi a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala - dodatečné stavební práce II19.10.2012 00:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency - dodatečné stavební práce III
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina - pro rok 201219.09.2011 14:00
Rozšíření diskového pole15.11.2012 11:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina - pro rok 201219.09.2011 14:00
Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům a terapie Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská B" - dodatečné stavební práce II (dodatek č.4)19.10.2012 00:00
III/4036 Opatov – rekonstrukce silnice, úprava komunikace05.11.2012 16:00
Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A" - dodatečné stavební práce II (dodatek č.4)19.10.2012 00:00
Propojení objektů Nemocnice Jihlava a Cabel House Červený Kříž09.11.2012 00:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatek č.3 (dodatečné projekční práce č. 2) 17.10.2012 07:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency - dodatečné stavební práce I03.10.2012 00:00
Nákup DWDM a CWDM SFP modulů pro síť ROWANet02.11.2012 12:00
Gymnázium Třebíč, oprava havárie kanalizace30.10.2012 13:00
II/385 Dolní Rožínka – hranice kraje, dodatečné stavební práce10.10.2012 00:00
Nákup zobrazovacího systému pro monitoring23.10.2012 10:00
ÚSP Křižanov -Rekonstrukce ochozů - dodatečné stavební práce - DSP II
CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň - dodatečné stavební práce č.109.10.2012 00:00
Závěrečný audit globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost29.10.2012 16:00
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"22.10.2012 13:00
Nemocnice Jihlava- pavilon B, statika a úpravy vnějšího pláště
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency - dodatečné stavební práce II
Videokonference29.10.2012 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency - dodatečné stavební práce16.04.2012 00:00
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu - dodatečné stavební práce č.3
Nákup monitorovacího systému pro počítačovou síť04.10.2012 11:00
ÚSP Křižanov -Rekonstrukce ochozů - dodatečné stavební práce- DSP I
Dodávka kancelářského vybavení02.10.2012 13:00
Dodávka regálových systémů09.10.2012 12:00
SPŠ Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace Jana Masaryka - dodatečné stavební práce26.07.2012 00:00
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace - dodatečné stavební práce (dodatek č.1)23.07.2012 00:00
test skutecna cena11.09.2012 00:00
Pavilon urgentní a intenzivní péče - dodatečné stavební práce IV26.03.2012 10:00
Pavilon urgentní a intenzivní péče - dodatečné stavební práce III26.03.2012 10:00
„Studie – porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“26.09.2012 12:00
II/339 Ledeč n. S. - bodová závada19.09.2012 12:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice -dodatek č.2
Railhuc – přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina10.10.2012 08:30
Překladatelské služby 04.09.2012 09:00
„Třebíč - rozšíření silnice II/351“02.08.2012 10:00
Závěrečný audit projektů financovaných z OP LZZ27.08.2012 12:00
Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství07.09.2012 10:00
Notebooky03.09.2012 10:00
SPŠ Třebíč - zavedení oboru Energetika29.08.2012 12:00
Základní škola Ledeč nad. Sáz. - rekonstrukce budovy Komenského č.p.62626.09.2012 10:00
Grafické zpracování a dodání publikace a DVD Příklady dobré praxe10.08.2012 11:00
Zajištění systému slev Rodinných pasů Kraje Vysočina25.07.2012 10:00
Transformace ÚSP Jinošov I.-Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A-dodatečné stavební práce05.06.2012 11:00
Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská B" - dodatečné stavební práce19.04.2012 00:00
Transformace ÚSP Jinošov I.- Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť n. Oslavou na ul. V.Nezvala - DSP28.06.2012 00:00
Transformace ÚSP Jinošov I.-Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B - DSP26.06.2012 00:00
„Stavby - 05, komunikace“ 20.08.2012 09:00
Odborná jazyková výuka v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13 10.08.2012 10:00
Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč, rekonstrukce střechy a VZT25.07.2012 12:00
Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A" - dodatečné stavební práce19.04.2012 00:00
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce - DSP I - dodatek č.221.05.2012 00:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - komunikace19.07.2012 11:00
Výuka anglického jazyka18.07.2012 10:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - dodatečné stavební práce III30.05.2012 00:00
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku12.07.2012 10:00
Zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II09.07.2012 10:00
Realizace sociologického průzkumu v Kraji Vysočina 09.07.2012 11:00
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba - DSP27.06.2012 09:00
Vyhodnocení vlivů koncepce Strategie Kraje Vysočina 2020 na životní prostředí a veřejné zdraví28.06.2012 11:00
Výkon technického dozoru na akci „Komplexní realizace a dodávka stálé expozice, včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč“27.06.2012 09:00
Nákup DWDM SFP modulů pro síť ROWANet19.06.2012 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka pro akci CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň30.05.2012 10:00
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. Budějovice28.06.2012 11:00
Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM - Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnM18.06.2012 12:00
Vypracování diagnostických průzkumů - Mosty24.05.2012 11:00
Transformace ÚSP Jinošov I.- dodatečné projekční práce č.106.04.2012 13:00
SPŠ Třebíč, rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace06.06.2012 12:00
Setkání tajemníků 201231.05.2012 11:00
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace Koželužská30.05.2012 12:00
Nákup 40 ks PC29.05.2012 11:00
II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď05.06.2012 13:00
Výkon technického dozoru stavebníka pro akci Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency03.05.2012 10:00
Nákup optických vláken mezi MěÚ Moravské Budějovice a LDN Moravské Budějovice31.05.2012 12:00
Nákup optických vláken mezi Nemocnicí a KSUSV v Třebíči25.05.2012 12:00
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce kotelny23.05.2012 12:00
Gymnázium a SOŠ M. Budějovice, rekonstrukce sociálních zařízení23.05.2012 12:00
Dodávka technologických prvků pro DD Ždírec11.04.2012 10:00
Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody 21.05.2012 09:00
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolace28.05.2012 12:00
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce vstupu, elektroinstalace a ZTI18.05.2012 00:00
ÚSP Nové Syrovice, oprava podlah18.05.2012 13:00
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kotelny a elelktroinstalace Sirotčí18.05.2012 00:00
Domov pro seniory Velké Meziříčí-stavební úpravy30.04.2012 10:00
Ubytování a catering 30.04.2012 11:00
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce kotelny - II30.04.2012 10:00
P264/09/04/201209.04.2012 20:20
Stavby – 02, komunikace18.05.2012 09:00
Stavby-03,opěrné zdi26.04.2012 13:00
CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň19.04.2012 10:00
Výkon činností koordinátora BOZP II11.04.2012 12:00
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč01.06.2012 10:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina25.05.2012 00:00
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina25.05.2012 00:00
Procesní audit Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava30.03.2012 09:00
Komplexní řešení expozice na veletrhu URBIS INVEST Brno 201202.04.2012 09:00
II/602 Pelhřimov – ul. Slovanského bratrství10.04.2012 13:00
Analýza procesů v oblasti správy ICT28.03.2012 12:00
SŠ technická Jihlava - oprava střechy27.03.2012 10:00
Nákup switchů do Technologického centra Kraje Vysočina23.03.2012 11:00
SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízení27.03.2012 10:00
Dodávka osobních vozidel16.03.2012 10:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou22.03.2012 10:00
„Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou“28.03.2012 10:00
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku19.03.2012 10:00
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část 16.04.2012 10:00
Domov důchodců Onšov - Oprava oken, hydroizolací a fasády16.03.2012 09:00
Domov pro seniory M. Curieových Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace pokojů09.03.2012 12:00
Program prevence dětských úrazů 2011/201209.03.2012 11:00
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací II16.03.2012 09:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - Úprava ÚT domova mládeže16.03.2012 09:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Opravy závad střešní konstrukce07.03.2012 09:00
Dekontaminační folie29.02.2012 10:00
Technický dozor stavebníka, soubor - 0102.03.2012 10:00
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 02.03.2012 10:00
Jazykové vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina27.02.2012 10:00
Gymnázium Jihlava - oprava oken24.02.2012 10:00
ZSS Kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava - SO.0227.03.2012 10:00
OGV Jihlava - oprava oken M.N.24.02.2012 10:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency09.03.2012 10:00
Výkon činností koordinátora BOZP16.02.2012 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka pro akce roku 201208.02.2012 12:00
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce el. instalace14.02.2012 12:00
SOUT Chotěboř - Oprava podlah a ÚT13.03.2012 00:00
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízení27.03.2012 10:00
Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce bufetu a elektroinstalace26.01.2012 10:00
DM a ŠJ Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace26.01.2012 10:00
SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce topného systému26.01.2012 10:00
DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA, KRAJSKÁ DIGITÁLNÍ SPISOVNA26.01.2012 10:00
Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká – Schaditz po komunikaci II/152 (II/152 Dědice – Jaroměřice), objízdná trasa III/1522803.11.2011 13:00
Doplnění Datového centra Kraje Vysočina07.12.2011 09:00
Nákup 20 ks PC29.11.2011 11:00
Střední průmyslová škola Třebíč, zavedení oboru Energetika30.11.2011 13:00
II/350 Přibyslav – hranice okresu23.09.2011 11:00
Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec15.12.2011 10:00
„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – Promítací sál “29.02.2012 09:00
Nákup výpočetní techniky, 30 ks notebooků02.11.2011 11:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kraji Vysočina IX.30.11.2011 10:00
III/3507 Havlíčkova Borová – 3. etapa15.11.2011 13:00
Vypracování diagnostických průzkumů vozovek27.10.2011 13:00
Výkon technického dozoru na akci: Domov důchodců Ždírec – Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 660317.10.2011 10:00
Zpracování analýz a metodiky výběru zaměstnanců a metodiky dalšího rozvoje zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina18.10.2011 00:00
Zpracování analýzy a metodiky mentoringu18.10.2011 00:00
III/3791 Velká Bíteš- Vlkovská - 2.etapa19.10.2011 13:00
Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina12.10.2011 08:00
„Vypracování projektových dokumentací SJP3“10.10.2011 11:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod-areál školy na Kyjovské10.11.2011 12:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - Gymnázium Havlíčkův Brod-budova přístavby10.11.2011 12:00
Rozšíření datového skladu kraje Vysočina22.11.2011 12:00
II/392 Mohelno, most ev.č. 392-01221.09.2011 13:00
III/1327 Žirovnice – průtah19.09.2011 13:00
II/405 Příseka - Brtnice, oprava objížďkové trasy II/404 Komárovice – křiž. II/40519.09.2011 13:00
II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba20.09.2011 13:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency26.09.2011 10:00
Doplnění Technologického centra Kraje Vysočina08.09.2011 11:00
Projekt opticky transparentní infrastruktury DWDM23.09.2011 12:00
ÚSP Křižanov - Opravy ochozů 08.09.2011 12:00
III/3489 Šmolovy - Lípa01.09.2011 13:00
KRAJSKÁ DIGITALIZAČNÍ JEDNOTKA, adaptace prostor SPŠ Stavební Havlíčkův Brod 30.08.2011 09:00
Propagační materiály02.09.2011 11:00
Upgrade a servisní podpora telefonního systému krajského úřadu26.08.2011 13:00
Nemocnice Jihlava-rekonstrukce výtahů26.08.2011 12:00
Revize metodiky projektového řízení15.08.2011 12:00
II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba12.08.2011 13:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency27.06.2011 00:00
Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 660315.08.2011 10:00
SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách28.07.2011 10:00
Stavební úpravy 5. patra Nemocnice Jihlava Gynekologicko porodnické oddělení27.07.2011 09:00
II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze15.07.2011 09:00
Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví11.07.2011 09:00
Transformace ÚSP Jinošov I20.07.2011 12:00
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 1. část10.08.2011 10:00
II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje, rekonstrukce opěrné zdi v km 14,508.07.2011 11:00
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce25.07.2011 10:00
Nemocnice Třebíč, rekonstrukce střechy pavilonu U12.08.2011 12:00
Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů14.07.2011 12:00
II/128 Lukavec – obchvat – aktualizace DÚR07.07.2011 13:00
III/3509 Cibotín – most ev. č. 3509-128.06.2011 13:00
Metodika realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců01.07.2011 12:00
III/35314 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – TŘI STUDNĚ07.07.2011 13:00
Pokládka chrániček pro optické kabely, odbočka Nové Město na Moravě – ul. Vlachovická21.06.2011 09:00
III/34710 Josefodol – most ev.č. 34710-127.06.2011 09:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce01.08.2011 10:00
II/399, II/396 Rouchovany – úprava křižovatky23.06.2011 13:00
Kabelové propojení stožáru č. 62334 mobilního operátora T-Mobile a zemní komory vč. zakončení v kontejneru16.06.2011 10:00
Nákup HW pro ERP systém16.06.2011 11:00
III/1328 Jakubín13.06.2011 13:00
III/1329 Žirovnice – ul. Smetanova17.06.2011 13:00
Analýza sítí a potenciálů v kraji Vysočina09.06.2011 12:00
Analýza stávajících nemocničních informačních systémů v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina a průzkum trhu pro řešení nového nemocničního informačního systému03.06.2011 11:00
Realizace rozvoje týmu interních lektorů09.06.2011 12:00
Úsobí most ev. č. 348-00406.06.2011 13:00
Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce dětského oddělení18.05.2011 00:00
Catering – Vyhlášení Skutku roku 201025.05.2011 11:00
II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 00809.06.2011 13:00
Střední průmyslová škola Třebíč, zavedení oboru Energetika25.05.2011 12:00
VOŠ a SŠ veterinární, zem. a zdrav. Třebíč, rekonstrukce sociálních zařízení DM25.05.2011 12:00
Zajišťování kompletních tlumočnických a překladatelských služeb - Mladá univerzita 2011, 2012 a 201327.05.2011 13:00
Zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost13.05.2011 13:00
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola – Oprava hydroizolací20.05.2011 09:00
Realizace rozvoje manažerských kompetencí a dispozic v oblasti řízení lidských zdrojů u vedoucích zaměstnanců31.05.2011 12:00
Turistické propagační spoty v kinech23.05.2011 13:00
III/39014 Vladislav - most ev.č.39014-109.05.2011 11:00
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu23.06.2011 10:00
Komplexní řešení expozice na veletrhu REAL VIENNA 201103.05.2011 13:00
III/03720 Dolní Radslavice - sesuv12.05.2011 09:00
Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu09.05.2011 12:00
II/352 Jihlava - Heroltice04.05.2011 13:00
Setkání tajemníků 26.04.2011 11:00
Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice02.05.2011 09:00
Rozšíření datového skladu kraje Vysočina03.06.2011 10:00
III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-115.04.2011 13:00
Ubytování a catering 15.04.2011 11:00
II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-00115.04.2011 13:00
„Střední škola technická Žďár nad Sázavou - Oprava elektroinstalace“05.04.2011 00:00
Strategie řízení lidských zdrojů29.04.2011 12:00
Snižování energetické náročnosti15.04.2011 12:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon29.04.2011 10:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Třebíč – pavilon porodnice 29.04.2011 11:00
Propagační stan a reklamní trika28.03.2011 11:00
Komplexní řešení expozice na veletrhu URBIS INVEST Brno 201125.03.2011 13:00
Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká – Schaditz po komunikaci II/152 28.03.2011 11:00
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky30.03.2011 09:00
Gymnázium Jihlava - oprava střechy15.03.2011 11:00
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II-Nemocnice Pelhřimov-pavilon ambulantních služeb08.04.2011 12:00
"Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - interní pavilon"30.03.2011 12:00
II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah11.03.2011 13:00
II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 109.03.2011 15:00
II/350 Polnička – most ev. č. 350-00923.02.2011 15:00
Dodávka sanitárního vybavení pro DD Velké Meziříčí29.12.2010 09:00
SPŠS Havlíčkův Brod - Opravy sociálního zařízení12.04.2011 11:00
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč07.03.2011 09:00
Realizace sociologického průzkumu v kraji Vysočina 10.02.2011 11:00
„Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba“29.04.2011 12:00
DODÁVKA PORTÁLU DMVS A DODÁVKA UKM08.04.2011 10:00
Zefektivnění podpůrných procesů25.02.2011 10:00
SPŠ Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace Jana Masaryka16.02.2011 12:00
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce haly10.02.2011 12:00
Nákup 40 ks PC25.01.2011 11:00
Organizace veřejné zakázky: Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 15.01.2011 13:00
Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet, využití chrániček v majetku kraje31.01.2011 16:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII.08.02.2011 10:00
Vybudování technologického centra kraje Vysočina14.02.2011 10:00
Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů12.01.2011 11:00
Regionální inovační strategie kraje Vysočina11.01.2011 12:00
Setkání starostů 27.1.2011 22.12.2010 11:00
Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí – společenské místnosti29.12.2010 10:00
II/360 Štěpánovice - Výčapy, II/360 Výčapy - Slavice, II/360 Slavice - Střítež 29.12.2010 12:00
II/410 Jemnice-Menhartice a Menhartice - hr.kraje29.12.2010 12:00
Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - jazyková korektura a překlad do angličtiny a němčiny 15.12.2010 13:00
Krajský úřad kraje Vysočina-dostavba KrÚ - Komunikace a parkoviště v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše 16.12.2010 10:00
Dodávka optických tras krajské sítě ROWANet v Třebíči07.12.2010 12:00
Nákup 2 ks vláken mezi sídlem KrÚ a nejbližším bodem HDPE chrániček silnice II/60207.12.2010 12:00
Dvě optická vlákna MěÚ Havlíčkův Brod, V Rámech - SÚS Havlíčkův Brod, Žižkova06.12.2010 12:00
Nákup UPS06.12.2010 12:00
Nákup výpočetní techniky, 15 ks notebooků02.12.2010 11:00
Přístupové body WiFi v areálu Krajského úřadu kraje Vysočina03.12.2010 12:00
Výkon koordinátora BOZP na akci: Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic10.12.2010 09:00
Dodávka medicinálních plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina07.06.2010 10:00
Nemocnice Pelhřimov - Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů23.11.2010 09:00
II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná04.06.2009 11:00
Svěřená správa bezpečnostní infrastruktury24.11.2010 11:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic03.12.2010 10:00
Provozování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII.10.12.2010 12:00
II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 7. stavba08.11.2010 09:00
II_361 Příštpo - most 361-003 a 361-00404.11.2010 09:00
Tvorba propagačních bannerů 05.11.2010 11:00
Dodávka elektrických pečovatelských lůžek pro DD Velké Meziříčí28.12.2010 10:00
Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí26.10.2010 10:00
Provozování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI. 26.11.2010 12:00
Externí expertízy v projektu CEMSDI22.10.2010 12:00
Výběrové řízení na dodavatele software pro úpravu výstupů z 3D skeneru27.10.2010 13:00
Propojení objektů Nemocnice a MP v Třebíči08.10.2010 12:00
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Demolice objektu kotelny05.10.2010 00:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - odstranění staveb parc.č. 1042, 727/1 včetně úprav terénu05.10.2010 09:00
Vytvoření prezentačních webových aplikací21.10.2010 12:00
II/409 Panské Dubenky - most ev.č. 409-01601.10.2010 13:00
Pavilon urgentní a intenzivní péče - výkon technického dozoru investora 01.10.2010 13:00
Expertní poradenství v oblasti udržitelného rozvoje 17.09.2010 11:00
Gymnázium Pacov - Oprava střechy tělocvičny16.09.2010 09:00
ZŠ , SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy22.09.2010 08:00
Nemocnice Jihlava, spojovací chodník Vrchlického-Za Prachárnou10.09.2010 09:00
Zpracování dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina30.09.2010 10:00
Dětský domov Humpolec-Rekonstrukce rekreačního objektu Křepiny 06.09.2010 09:00
Zpracování výstupů projektu Posilování partnerství členských a nečlenských zemí EU 25.08.2010 13:00
Odborné jazykové služby - část II. Jazykové vzdělávání20.08.2010 11:00
III/35116, III/36061 Budíkovická - okružní křižovatka01.09.2010 17:00
Externí expertízy v projektu INTERREG IVC - DE-LAN20.08.2010 12:00
Pavilon urgentní a intenzivní péče27.10.2010 10:00
Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie12.08.2010 10:00
Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný ERP systém zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele jednotného ERP systému pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina24.08.2010 12:00
Catering - I. část: Catering Jihlava09.08.2010 11:00
Odborné jazykové služby - část I. Tlumočení 09.08.2010 11:00
Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina19.08.2010 12:00
Nákup multifunkčních tiskových zařízení06.08.2010 11:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky06.08.2010 13:00
II/402 Třešť - křiž. s I/3826.07.2010 12:00
Přístavba k Domovu důchodců Ždírec22.07.2010 10:00
Provozování domů na půl cesty Vysočina V.20.08.2010 12:00
Strategie zefektivnění rozdělení prostředků pro neziskové organizace v kraji Vysočina19.07.2010 10:00
Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce29.07.2010 15:00
III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 1. etapa28.07.2010 17:00
Zefektivnění systému řízení kvality a strategického řízení na Krajském úřadu kraje Vysočina30.07.2010 10:00
Strategie environmentální osvěty ve veřejné správě30.07.2010 00:00
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba22.07.2010 10:00
Strategie řízení příspěvkových organizací26.07.2010 12:00
Nákup výpočetní techniky, 30 ks notebooků28.06.2010 11:00
Recepční služby v sídle kraje Vysočina30.06.2010 12:00
Úklidové služby - Žižkova 16 Jihlava09.07.2010 12:00
Úklidové služby - Žižkova 57 Jihlava09.07.2010 12:00
Rodinné pasy v kraji Vysočina30.07.2010 10:00
Rozšíření Sun StorageTek 254018.06.2010 12:00
Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina včetně realizace formou pilotního projektu.28.06.2010 12:00
II/344 Dolní krupá25.06.2010 12:00
Průzkum veřejného mínění 30.06.2010 16:00
Nákup Gigabit Ethernet SFP Interface Modulu WS-X6748-SFP11.06.2010 12:00
Poptávkové řízení na plánovanou trasu Stonařov - Třešť09.06.2010 00:00
II/405 Zašovice - Okříšky10.06.2010 13:00
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou07.06.2010 09:00
Výběrové řízení na nákup skeneru s příslušenstvím21.05.2010 11:00
Zpracování projektové žádosti pro projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče24.05.2010 13:00
Revize metodiky projektového řízení25.05.2010 10:00
Studie proveditelnosti projektu Digitalizace a ukládání kraje Vysočina07.05.2010 12:00
Zpracování žádosti k projektu Centrum popularizace vědy Vysočina a zpracování návrhů expozičních částí projektu30.04.2010 11:30
Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu11.05.2010 10:00
Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie11.05.2010 10:00
Sběr dat - přírodní bohatství10.05.2010 13:00
Sběr dat - kulturní dědictví10.05.2010 13:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina IV.07.06.2010 09:00
Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina IV.07.06.2010 09:00
Biodiverzita03.05.2010 09:00
Aktivní prvek sítě ROWANet23.04.2010 12:00
,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - stavební úpravy“28.04.2010 12:00
Výběrové řízení na dodavatele software a struktury webových stránek30.04.2010 13:00
III/3507 Havlíčkova Borová - 2. etapa26.04.2010 10:00
Výběrové řízení na zhotovitele grafického návrhu webových stránek, databáze a propagačních materiálů30.04.2010 13:00
Nákup serveru pro VMWare16.04.2010 11:00
Nákup 40 ks PC16.04.2010 11:00
Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa11.05.2010 10:00
Studie proveditelnosti projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS kraje Vysočina09.04.2010 12:00
II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice29.03.2010 17:00
Provozování azylových domů v kraji Vysočina III.16.04.2010 10:00
II/360 Trnava - Rudíkov12.03.2010 13:00
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/60212.03.2010 13:00
II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - Výkon inženýrských činností05.03.2010 13:00
SŠ řemesel a služeb M. Budějovice, rekonstrukce kuchyně a DM30.03.2010 12:00
Výroba a dodání DVD s reklamními spoty a propagačním filmem o kraji Vysočina10.03.2010 16:00
II/402 Třešť - Nádražní ul.16.03.2010 11:00
II/360 Oslavice - Oslavička15.03.2010 11:00
Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod11.03.2010 09:00
Zpracování mediální kampaně a její realizace30.03.2010 13:00
II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1.stavba - koordinátor BOZP26.02.2010 13:00
II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř04.03.2010 13:00
Datové tržiště Ekonomika obcí26.02.2010 12:00
Dodávka certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách25.03.2010 12:00
Zpravodaj a Věstník01.03.2010 10:00
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba22.02.2010 11:00
III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 00822.02.2010 11:00
Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina II.18.03.2010 12:00
Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina II.18.03.2010 12:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina II.18.03.2010 12:00
Nákup výpočetní techniky, 3 ks notebooků05.02.2010 11:00
Studie proveditelnosti digitální mapy veřejné správy kraje Vysočina - DMVS12.02.2010 12:00
II/350 Přibyslav - Žižkova ul.22.02.2010 17:00
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahu03.03.2010 12:00
II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov - aktualizace PD - DSP, DZS20.01.2010 17:00
Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina22.02.2010 15:00
ÚSP Ledeč nad Sázavou - Rekonstrukce sociálního zařízení02.02.2010 12:00
Gymnázium a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Stavební úpravy víceúčelového sálu02.02.2010 12:00
II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství18.01.2010 17:00
Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpracování projektové dokumentace22.02.2010 10:00
Elektronický systém pro objednávání léčiv, zdravotnického a ostatního materiálu07.01.2010 11:00
II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba 02.02.2010 11:00
Nákup VPN koncentrátoru11.12.2009 11:00
Nákup 10 ks PC - kancelářské PC10.12.2009 11:00
Nákup výpočetní techniky, 10 ks notebooků02.12.2009 12:00
Kabelové propojení objektů KÚ Ž 57 - PČR - ZZS - NemJi02.12.2009 12:00
III/03811 Havlíčkův Brod most ev. č. 03811-109.12.2009 12:00
Nákup Gigabit Ethernet SFP Interface Modulu WS-X6748-SFP a WS-X6724-SFP25.11.2009 12:00
Nákup serveru pro VMWare20.11.2009 11:00
Dodávka a implementace řešení (systému) pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče20.11.2009 12:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.23.11.2009 09:00
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa22.12.2009 10:00
Provozování terénních programů v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
II/130 Miletín - most ev. číslo 130-01109.11.2009 16:00
Fyzická ostraha sídla kraje a pracovišť krajského úřadu 16.11.2009 12:00
Doplnění studie proveditelnosti projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina13.11.2009 12:00
Technické úpravy prostor pro Technologické centrum kraje Vysočina26.10.2009 13:00
Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s kombinovaným postižením v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování intervenčního centra v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Provozování azylových domů v kraji Vysočina30.11.2009 15:00
Dodávka kancelářského nábytku19.10.2009 09:00
II/405 Příseka - Brtnice29.06.2009 11:00
Proces zvyšování úrovně kvality služeb nemocnic kraje Vysočina05.10.2009 12:00
Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictví25.09.2009 11:00
Nákup 15 ks PC - kancelářské PC07.08.2009 11:00
Výběrové řízení na firmu zajišťující výběrová řízení11.08.2009 10:00
II/405 Příseka - Brtnice - Výkon inženýrských činností05.08.2009 16:00
II/405 Příseka - Brtnice - koordinátor bezpečnosti práce05.08.2009 16:00
III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi17.08.2009 10:00
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Rozkrytí konstrukcí 05.08.2009 13:00
Mosty přes dálnici D103.08.2009 16:00
Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina14.08.2009 13:00
Propagace projektů spolufinancovaných prostřednictvím ROP JV z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 27.07.2009 16:00
II/405 Zašovice - Okříšky - majetkoprávní příprava25.06.2009 12:00
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně - PD08.07.2009 10:00
II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-025 - havárie23.07.2009 13:00
Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu21.07.2009 09:00
Střední škola technická Jihlava - oprava haly26.06.2009 10:00
Zpracování projektových žádostí do ROP JV10.07.2009 13:00
Nákup 2 ks databázových serverů20.07.2009 12:00
Výroba a dodání propagačních předmětů02.07.2009 13:00
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n P. - vybudování svářečské dílny15.07.2009 09:00
II/152 Jaroměřice - Hrotovice01.07.2009 11:00
II/409 Počátky průtah03.07.2009 11:00
Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba30.07.2009 13:00
Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina - II17.06.2009 09:00
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš25.06.2009 09:00
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav 25.06.2009 09:00
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice25.06.2009 09:00
SOŠ a SOU Třešť - úprava bezbariérového vstupu28.05.2009 10:00
Zajištění kompletní prezentační kampaně kraje Vysočina s účastí promo-týmu na vybraných akcích22.06.2009 16:00
Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina30.06.2009 13:00
Dodávka osobního vozidla29.05.2009 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina05.06.2009 09:00
Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina29.05.2009 13:00
Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami05.06.2009 13:00
III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav04.06.2009 12:00
II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov04.06.2009 11:00
II/360 Jimramov - Moravec04.06.2009 11:00
II/354 Nové Město na Moravě - Svratka04.06.2009 11:00
II/639 Horní Cerekev - Kostelec10.06.2009 12:00
II/402 Batelov - hranice okresu10.06.2009 12:00
II/129 Cetoraz - Jiřičky04.06.2009 11:30
II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov04.06.2009 11:00
II/410 od I/23 - Želetava04.06.2009 11:00
II/133 Horní Cerekev - kř. II/60204.06.2009 11:00
II/351 od II/602 - Třebíč04.06.2009 11:00
"II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. kraje"04.06.2009 11:00
II/348 Dobronín - most ev. č. 348-00927.05.2009 12:00
SPŠ Jihlava - oprava el.instalace Jana Masaryka20.05.2009 12:00
SPŠ Jihlava - oprava sochařské výzdoby Jana Masaryka 325.05.2009 10:00
Psychocentrum Jihlava - fasáda a zateplení25.05.2009 10:00
KrÚ kraje Vysočina - oprava hydroizolací objektu Žižkova 1625.05.2009 10:00
Střední škola stavební Jihlava - oprava oken a fasády25.05.2009 10:00
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - oprava střechy25.05.2009 10:00
Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele na elektrickou energii07.05.2009 10:00
III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav30.04.2009 10:00
II/150 Pavlíkov - Leštinka11.05.2009 14:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.11.05.2009 09:00
Studie regionálního konceptu digitalizace a elektronické archivace kraje Vysočina29.04.2009 12:00
Nákup výpočetní techniky, 25 ks notebooků24.04.2009 13:00
Dodávka a služby - úklid objekty Seifertova Jihlava30.04.2009 12:00
II/129 Cetoraz - Jiřičky20.04.2009 10:00
II/360 Jimramov - Moravec20.04.2009 10:00
Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictví30.04.2009 10:00
Nákup 50 ks PC - kancelářské PC17.04.2009 11:00
II/405 Příseka - obchvat06.04.2009 12:00
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "II/353 D1 - Rytířsko -Jamné, vyhotovení geometrických plánů"10.04.2009 10:00
Tisk prezentačních materiálů kraje Vysočina16.04.2009 13:00
III/1316 Jihlava - Zborná16.04.2009 09:00
III/3993 Naloučany - most17.04.2009 11:00
ÚSP Věž - Oprava trámových stropů21.04.2009 12:00
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Plynofikace Břevnice21.04.2009 12:00
ZUŠ Havlíčkův Brod - Oprava jižní fasády21.04.2009 12:00
ZŠ a Praktická škola Chotěboř - Rekonstrukce sociálního zařízení21.04.2009 12:00
Dodávky elektirické energie pro sdružení nemocnic22.05.2009 12:00
Reklamní spoty a propagační film o kraji Vysočina20.04.2009 16:00
II/128 Salačova Lhota - obchvat29.04.2009 15:00
Nákup 2 ks multifunkčního zařízení30.03.2009 10:00
ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav_PD26.02.2009 13:00
Zpravodaj a Věstník14.04.2009 16:00
Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu_PD17.02.2009 12:00
Identifikační náramky10.04.2009 12:00
Gymnázium Chotěboř - Oprava oken Tyršova ul.07.04.2009 12:00
ÚSP Zboží - Oprav a oplocení a altánu07.04.2009 12:00
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava a sanace fasády07.04.2009 12:00
VOŠ a OA Chotěboř - Oprava střechy07.04.2009 12:00
"II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba" - most ev. č. 602-04708.04.2009 10:00
Gymnázium Jihlava_oprava střechy_přístavba14.04.2009 10:00
SŠ obchodu a služeb Jihlava_oprava oken nad jídelnou 14.04.2009 10:00
Muzeum Vysočiny Jihlava_Roštejn_oprava střech,omítek14.04.2009 10:00
SZŠ a VOŠZ Jihlava - oprava tělocvičny14.04.2009 10:00
Rozšíření SAN infrastruktury Krajského úřadu kraje Vysočina20.03.2009 12:00
Analýza sběrných dvorů v kraji Vysočina30.04.2009 12:00
Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/131930.03.2009 10:00
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem _ Rekonstrukce střech25.03.2009 12:00
Výstavba optické MAN sítě Žďár nad Sázavou - I. etapa31.03.2009 12:00
Severojižní propojení kraje Vysočina - 221.04.2009 12:00
Nákup dataprojektoru11.03.2009 11:00
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, rekonstrukce ÚT Otmarova01.04.2009 13:00
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce suterénu, vodovodu a ÚT01.04.2009 13:00
Služby sítě ROWANet 200931.03.2009 12:00
Nákup 20 ks LCD monitorů 19 palců a 10 ks LCD monitorů 22 palců20.03.2009 11:00
Strukturovaná kabeláž Věžní čp. 2609.03.2009 12:00
Studie proveditelnosti hostingového centra kraje Vysočina - eGON Centrum16.03.2009 12:00
Soutěž obcí "My třídíme nejlépe 2009"24.03.2009 12:00
Seminář "Komunální odpady v praxi"10.04.2009 12:00
II/152 Jaroměřice - Hrotovice, diagnostika vozovky05.03.2009 13:00
II/360 Štěpánovice - Vacenovice27.03.2009 11:00
Dětský domov Humpolec – oprava hydroizolací19.03.2009 09:00
Gymnázium Humpolec – oprava sociálního zařízení19.03.2009 09:00
DD Kamenice nad Lipou - Oprava venkovní kanalizace19.03.2009 09:00
Realizace 1. etapy krajského kontaktního centra16.03.2009 12:00
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken24.03.2009 12:00
SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce elektroinstalalce II24.03.2009 12:00
Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod - Oprava výtahu, sanace sklepů24.03.2009 12:00
Domov pro seniory M. Curieových Třebíč, rekonstrukce balkonů a zateplení06.03.2009 13:00
SŠ řemesel a služeb M. Budějovice, rekonstrukce ZTI a elektroinstalace06.03.2009 13:00
II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, vyhotovení GPL27.02.2009 10:00
Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod07.04.2009 10:00
II/405 Okříšky - průtah, vypracování PD ve stupni DÚR18.02.2009 16:00
Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie02.04.2009 10:00
II/129 Humpolec - most ev.č. 129-01102.03.2009 12:00
Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina20.02.2009 12:00
Nákup 2 ks PC11.02.2009 12:00
Majetkoprávní příprava stavby "II/347 Světlá nad Sázavou-D1, 2. stavba"13.02.2009 12:00
Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - výkon koordinátora BOZP na staveništi16.02.2009 11:00
SPŠ Jihlava - oprava el.instalace Legionářů02.03.2009 10:00
Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou – Rekonstrukce kuchyně02.03.2009 12:00
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - rekonstrukce výtahu02.03.2009 10:00
Rekonstrukce silnice II/352 Jihlava - Heroltice - výkon technického dozoru investora09.02.2009 11:00
II/399Stropešín - most ev. č. 399-002 - výkon koordinátora BOZP28.01.2009 13:00
II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002-výkon technického dozoru28.01.2009 13:00
ÚSP Křižanov_Úpravy prostor pro nucené větrání16.02.2009 11:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou DM_Oprava elektroinstalace16.02.2009 11:00
ÚSP Křižanov_Rekonstrukce stropních konstrukcí16.02.2009 11:00
Muzeum Vysočiny Jihlava - rekonstrukce el.instalace, EZS, EPS16.02.2009 10:00
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, rekonstrukce kuchyně a DM - PD30.01.2009 13:00
Dětský domov Budkov, odkrytí půdních konstrukcí30.01.2009 13:00
SUPŠ Jihlava-Helenín - oprava oken II. etapa02.02.2009 10:00
OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - oprava oken II. etapa02.02.2009 10:00
Dodávka osobního vozidla23.01.2009 10:00
Nákup 1 ks multifunkčního zařízení09.01.2009 10:00
Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč 19.02.2009 10:00
Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – rozkrytí konstrukcí18.12.2008 13:00
Vypracování prováděcí studie architektonicko-výtvarného řešení expozic a vybavení nového expozičního systému Muzea Vysočiny Třebíč 12.01.2009 14:00
Vyhotovení GPL na akci II/405 Zašovice-Okříšky18.12.2008 12:00
Vyhotovení GPL na akci II/347 Sv. n. S. - D1, II. stavba28.11.2008 12:00
Tisk úřadovských brožur31.10.2008 12:00
Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektů22.12.2008 12:00
Nákup switchů HP Procurve a mgmt software09.12.2008 13:00
Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina30.01.2009 00:00
Nákup Supervisor modulu WS-SUP720-3B08.12.2008 12:00
Nákup CISCO 3560E Enhance image05.12.2008 12:00
Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice05.01.2009 10:00
Statistické šetření24.11.2008 09:00
Dodávka xerografického papíru01.12.2008 10:00
ÚSP Zboží - rekonstrukce - vyvolané stavební práce08.12.2008 12:00
Nákup 40 ks PC - kancelářské PC21.11.2008 13:00
IP telefonní ústředna krajského úřadu26.11.2008 00:00
Zajištění kopírovacích služeb17.11.2008 09:00
II/375 Jimramov - most ev. č. 375-00106.11.2008 12:00
Nákup SWITCHE s PoE24.10.2008 13:00
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné23.10.2008 10:00
Zajištění konference DNY BEZPEČÍ31.10.2008 12:00
Zpracování studie proveditelnosti pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava11.11.2008 12:00
Dodávka osobního vozidla24.10.2008 10:00
Externí expertízy v projektu Interreg4C ICHNOS Plus20.10.2008 12:00
Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina12.01.2009 12:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina- -Nemocnice Pelhřimov-pavilon ambulantních služeb31.10.2008 13:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Nemocnice Jihlava-diagnostický pavilon31.10.2008 13:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina- -Nemocnice Jihlava-interní pavilon31.10.2008 13:00
Nákup serveru pro VMWare17.10.2008 13:00
Nákup výpočetní techniky, 65 ks notebooků13.10.2008 12:00
Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina10.10.2008 12:00
Produkty Microsoft Select10.10.2008 13:00
Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce kamenosochařského přístřešku13.10.2008 11:00
Střední škola stavební Jihlava - Pávov - plynofikace kotelny07.10.2008 10:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou13.10.2008 12:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova "A", DM, kuchyně a svářecí školy22.10.2008 09:00
III/36049 Mostiště, most ev.č. 36049-103.10.2008 12:00
Domov pro seniory Mitrov_zdroj pitné vody06.10.2008 09:00
II/345, II/340, III/3455 Vilémov - průtah26.09.2008 10:00
II/150 Havlíčkův Brod, most ev.č. 150 - 02626.09.2008 10:00
Ochranný a monitorovací systém technologických místností krajského úřadu19.09.2008 11:00
ÚSPm Těchobuz - Oprava stropu a sociálního zařízení15.09.2008 09:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební ak. Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod29.09.2008 10:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna29.09.2008 10:00
Dokumentace k územnímu řízení k projektu Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov 01.10.2008 17:00
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM29.09.2008 10:00
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie I. a II. etapa21.10.2008 10:00
Dodávka a služby- úklid15.09.2008 12:00
Dodávka kancelářského vybavení15.09.2008 12:00
Vědeckotechnologický park Jihlava - dokumentace stavby22.09.2008 09:00

 

VZ zrušené

Filtr : Všechny zakázky | Zakázky malého rozsahu | Podlimintní veřejné zakázky | Nadlimitní veřejné zakázky

  Název zakázky:

Název zakázkyDatum podání nabídek
ÚSP Lidmaň – oprava podlah a hydroizolací 7, 8 oddělení26.05.2014 09:00
Optické připojení MěÚ Pacov - OO PČR Pacov k síti ROWANet30.04.2014 12:00
Manažerské vzdělávání pro vrcholové a střední managementy nemocnic a zdravotnické záchranné služby22.04.2014 11:00
Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč26.02.2014 14:00
Provedení školení v kódování dle klasifikace DRG20.02.2014 09:00
III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824-210.02.2014 14:00
ICT v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"19.12.2013 10:00
Nákup dvou optických vláken, serverovna MěÚ "Obecník" - SŠ Hotelová, Velké Meziříčí22.11.2013 12:00
Projektové dokumentace 2013-02, komunikace04.11.2013 12:30
II/351 Třebíč – most ev. č. 351-02421.10.2013 15:00
OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod - Rekonstrukce kotelny Kyjovská ul.26.06.2013 12:00
Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu24.05.2013 09:00
Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie13.08.2013 13:00
Lektorská činnost v oblasti MA21 v kontextu programu Gemeinde 2124.05.2013 10:00
Expertní poradenství v oblasti udržitelného rozvoje a MA2124.05.2013 10:00
Nákup pevných disků - rozšíření diskového pole03.05.2013 12:00
ZŠ a PŠ U Trojice Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken03.05.2013 12:00
Nákup 30 ks PC15.04.2013 13:00
Technický dozor stavebníka - 02/201319.04.2013 12:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP - 02/201322.04.2013 13:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - část 1 Průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků a plán péče04.04.2013 11:00
Lektorská činnost v oblasti PR18.03.2013 10:00
Tlumočení český – německý jazyk06.03.2013 10:00
Nákup multifunkčních tiskových zařízení08.03.2013 13:00
OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod - Rekonstrukce kotelny Kyjovská ul.14.03.2013 13:00
Propagační předměty24.04.2013 09:00
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - část 1 Průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků a plán péče07.03.2013 09:00
Transformace ÚSP Jinošov III.03.01.2013 10:00
Nákup optických vláken mezi Obvodním oddělením PČR v Pacově a PoPem sítě ROWANet19.06.2012 12:00
Setkání tajemníků 201218.05.2012 11:00
Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy18.05.2012 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací 03.05.2012 12:00
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu26.03.2012 09:00
Dekontaminační folie21.02.2012 10:00
SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízení24.02.2012 10:00
Analýza vybraných zdravotních potřeb a vyhodnocení klinických a ekonomických ukazatelů poskytování zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina (NZKV)15.12.2011 11:00
Program prevence dětských úrazů 2011/201215.12.2011 11:00
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina23.12.2011 00:00
„Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Pelhřimov pozemek par.č. 2346/40 Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Pelhřimov pozemek par.č. 2346/41 Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Cetoraz pozemek par.č 405/24 Transformace ÚSPMP Těchobuz I. – k.ú. Cetoraz pozemek par.č 405/27“ 05.03.2012 09:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Ústav soc. péče-Těchobuz 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Ústav soc. péče-Křižanov 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina-Nemocnice Havlíčkův Brod 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Domov důchodců-Proseč-Obořiště 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Domov pro seniory-Mitrov 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Dětský domov-Nová Ves u Chotěboře 31.10.2011 10:00
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Dětský domov-Budkov 31.10.2011 10:00
Zpracování analýzy a metodiky mentoringu04.08.2011 12:00
Propagační materiály05.08.2011 11:00
Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů10.06.2011 09:00
Upgrade a servisní podpora telefonního systému krajského úřadu17.05.2011 10:00
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA 1. část 30.05.2011 10:00
Ubytování a catering 05.04.2011 11:00
„Střední škola technická Žďár nad Sázavou - Oprava elektroinstalace“30.03.2011 09:00
II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice29.03.2011 15:00
„ÚSP Křižanov - Opravy ochozů“24.03.2011 09:00
Personální informační systém07.01.2011 12:00
Výkon technického dozoru na akci: Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic10.12.2010 00:00
Vybudování síťové infrastruktury05.01.2011 10:00
Vybudování technologického centra kraje Vysočina05.01.2011 10:00
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1 18.11.2010 13:00
Regionální inovační strategie kraje Vysočina16.11.2010 12:00
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1 27.10.2010 13:00
Servisní podpora telefonního systému krajského úřadu22.10.2010 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice17.12.2010 10:00
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika06.12.2010 10:00
Dodávka látek s antibiotickým účinkem17.08.2010 15:00
II/392 Velké Meziříčí-Tasov26.07.2010 12:00
Vytvoření prezentačních webových aplikací29.07.2010 13:00
Prevence dětských úrazů07.07.2010 11:00
Strategie zefektivnění rozdělení prostředků pro neziskové organizace v kraji Vysočina14.06.2010 00:00
„Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“17.05.2010 09:00
Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina IV.07.06.2010 09:00
Kabelové propojení objektů LDN Třebíč a Nemocnice Třebíč23.04.2010 12:00
Výběrové řízení na nákup skeneru s příslušenstvím30.04.2010 13:00
Zpracování žádosti k projektu Centrum popularizace vědy Vysočina a zpracování návrhů expozičních částí projektu31.03.2010 12:00
Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina 03.03.2010 10:00
Nákup VPN koncentrátoru07.12.2009 13:00
Technické úpravy prostor pro Technologické centrum kraje Vysočina19.10.2009 13:00
III/03811 Havlíčkův Brod most ev. č. 03811-113.07.2009 11:00
Výroba a dodání propagačních předmětů18.06.2009 13:00
Výuka cizích jazyků15.06.2009 10:00
Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod01.07.2009 10:00
Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina - II13.05.2009 12:00
Vydávání měsíčníku kraje Vysočina15.06.2009 10:00
Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina06.05.2009 13:00
,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem _ Rekonstrukce střech“23.02.2009 09:00
Studie proveditelnosti hostingového centra kraje Vysočina -eGON Centrum30.01.2009 12:00
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zpracování projektu Zvýšení efektivity řízení organizace Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava27.02.2009 12:00
ÚSP Jinošov - odstranění příčin a následků havarijního stavu budov24.10.2008 13:00
Dodávka osobního vozidla25.09.2008 10:00
II/353 D1 - Rytířsko- Jamné18.09.2008 10:00
Nákup výpočetní techniky, 20 ks notebooků15.09.2008 12:00
Dodávka xerografického papíru26.09.2008 10:00

 

Smlouvy týkající se zakázek

Název zakázkySmlouva
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (56130)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (56193)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (59202)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (59204)
,,Gymnázium Žďár nad Sázavou – Oprava střešního pláště“Elektronický obraz smlouvy (60285)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60388)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60395)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60415)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60417)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (60713)
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce el. instalaceElektronický obraz smlouvy (60731)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60769)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60771)
Výkon činností koordinátora BOZPElektronický obraz smlouvy (60776)
Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahůElektronický obraz smlouvy (60780)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (60902)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (60941)
ZSS Kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava - SO.02Elektronický obraz smlouvy (60946)
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranouElektronický obraz smlouvy (60974)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (60975)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (60999)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61009)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61011)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61021)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61068)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61069)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (61071)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61082)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61089)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61090)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61093)
OU a Praktická škola Černovice - Oprava oken, internátElektronický obraz smlouvy (61097)
Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců ŽdírecElektronický obraz smlouvy (61121)
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahuElektronický obraz smlouvy (61206)
Dodávka technologických prvků pro DD ŽdírecElektronický obraz smlouvy (61217)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61343)
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava výtahu na DMElektronický obraz smlouvy (61346)
Nemocnice Nové Město na Moravě - emergencyElektronický obraz smlouvy (61415)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce kotelny - IIElektronický obraz smlouvy (61418)
Gymnázium Pelhřimov - Oprava okenElektronický obraz smlouvy (61763)
Gymnázium Humpolec - Rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (61766)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61817)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61818)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61819)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61820)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Třebíč – pavilon porodnice Elektronický obraz smlouvy (61824)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilonElektronický obraz smlouvy (61826)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61834)
Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkrovíElektronický obraz smlouvy (61835)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61836)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61837)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61840)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61844)
„Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou“Elektronický obraz smlouvy (61862)
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonuElektronický obraz smlouvy (61867)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (61907)
Nemocnice Jihlava-rekonstrukce výtahůElektronický obraz smlouvy (61908)
Pavilon urgentní a intenzivní péčeElektronický obraz smlouvy (61909)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61940)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61941)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61942)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61947)
Výkon činností koordinátora BOZP IIElektronický obraz smlouvy (61950)
Domov důchodců Onšov - Oprava oken, hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (62044)
Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkrovíElektronický obraz smlouvy (62049)
Dětský domov Humpolec - Oprava stropuElektronický obraz smlouvy (62073)
II/602 Pelhřimov – ul. Slovanského bratrstvíElektronický obraz smlouvy (62114)
ÚSP Křižanov - Opravy ochozů Elektronický obraz smlouvy (62126)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62139)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62140)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62141)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (62142)
Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Elektronický obraz smlouvy (62144)
Domov pro seniory Velké Meziříčí-stavební úpravyElektronický obraz smlouvy (62145)
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke SkalceElektronický obraz smlouvy (62192)
II/392 Mohelno, most ev.č. 392-012Elektronický obraz smlouvy (62223)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (62225)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce kotelnyElektronický obraz smlouvy (62293)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kotelny a elelktroinstalace SirotčíElektronický obraz smlouvy (62295)
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce vstupu, elektroinstalace a ZTIElektronický obraz smlouvy (62296)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (62310)
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště TřebíčElektronický obraz smlouvy (62323)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62325)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62326)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62327)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62328)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62329)
Vypracování diagnostických průzkumů - MostyElektronický obraz smlouvy (62331)
ÚSP Nové Syrovice, oprava podlahElektronický obraz smlouvy (62398)
Gymnázium a SOŠ M. Budějovice, rekonstrukce sociálních zařízeníElektronický obraz smlouvy (62401)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace KoželužskáElektronický obraz smlouvy (62402)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (62410)
P264/09/04/2012Elektronický obraz smlouvy (62456)
Zpracování studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVOElektronický obraz smlouvy (62457)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (62490)
Obchodní akademie Pelhřimov-Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (62541)
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergencyElektronický obraz smlouvy (62549)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (62577)
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolaceElektronický obraz smlouvy (62638)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (62686)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62706)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62707)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62708)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62709)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (62710)
II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeďElektronický obraz smlouvy (62711)
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke SkalceElektronický obraz smlouvy (62789)
,,Gymnázium Žďár nad Sázavou – Oprava střešního pláště“Elektronický obraz smlouvy (62851)
ÚSP Křižanov - Opravy ochozů Elektronický obraz smlouvy (62917)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba - DSPElektronický obraz smlouvy (62994)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63008)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63012)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63013)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63014)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (63015)
Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM - Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnMElektronický obraz smlouvy (63228)
Zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostElektronický obraz smlouvy (63250)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce kotelny - IIElektronický obraz smlouvy (63268)
Zajištění systému slev Rodinných pasů Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (63274)
VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část Elektronický obraz smlouvy (63283)
Obchodní akademie Pelhřimov-Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (63315)
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčkuElektronický obraz smlouvy (63350)
SPŠ Jihlava - oprava el.instalace Jana MasarykaElektronický obraz smlouvy (63489)
SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (63532)
Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč, rekonstrukce střechy a VZTElektronický obraz smlouvy (63543)
Gymnázium Pelhřimov - Oprava okenElektronický obraz smlouvy (63546)
SOUT Chotěboř - Oprava podlah a ÚTElektronický obraz smlouvy (63552)
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suterénuElektronický obraz smlouvy (63553)
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (63554)
Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Elektronický obraz smlouvy (63556)
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce vstupu, elektroinstalace a ZTIElektronický obraz smlouvy (63560)
Nemocnice Havlíčkův Brod - komunikaceElektronický obraz smlouvy (63563)
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Opravy závad střešní konstrukceElektronický obraz smlouvy (63566)
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací IIElektronický obraz smlouvy (63581)
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. BudějoviceElektronický obraz smlouvy (63582)
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce el. instalaceElektronický obraz smlouvy (63598)
Domov důchodců Onšov - Oprava oken, hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (63602)
Pavilon urgentní a intenzivní péčeElektronický obraz smlouvy (63610)
„Třebíč - rozšíření silnice II/351“Elektronický obraz smlouvy (63626)
„Stavby - 05, komunikace“ Elektronický obraz smlouvy (63653)
Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kotelny a elelktroinstalace SirotčíElektronický obraz smlouvy (63691)
„Stavby - 05, komunikace“ Elektronický obraz smlouvy (63800)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (63877)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Třebíč – pavilon porodnice Elektronický obraz smlouvy (63896)
ÚSP Nové Syrovice, oprava podlahElektronický obraz smlouvy (63898)
Domov pro seniory Velké Meziříčí-stavební úpravyElektronický obraz smlouvy (63974)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (64010)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (64098)
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergencyElektronický obraz smlouvy (64254)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (64257)
II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeďElektronický obraz smlouvy (64290)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (64291)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (64292)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (64293)
Nemocnice Jihlava- pavilon B, statika a úpravy vnějšího pláštěElektronický obraz smlouvy (64299)
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolaceElektronický obraz smlouvy (64379)
Stavby-03,opěrné zdiElektronický obraz smlouvy (64466)
II/401 Vladislav, Číměř - sanace silničního tělesaElektronický obraz smlouvy (64468)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (64502)
NotebookyElektronický obraz smlouvy (64535)
OGV Jihlava - oprava oken M.N.Elektronický obraz smlouvy (64617)
„Stavby - 05, komunikace“ Elektronický obraz smlouvy (64620)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (64707)
„Studie – porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“Elektronický obraz smlouvy (64739)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (64753)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce kotelnyElektronický obraz smlouvy (64756)
II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 1Elektronický obraz smlouvy (64913)
Dodávka kancelářského vybaveníElektronický obraz smlouvy (64939)
Dodávka regálových systémůElektronický obraz smlouvy (64940)
Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářstvíElektronický obraz smlouvy (64976)
Nemocnice Nové Město na Moravě - emergencyElektronický obraz smlouvy (64983)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65022)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65023)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65024)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65025)
Transformace ÚSP Jinošov IElektronický obraz smlouvy (65026)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (65040)
Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč, rekonstrukce střechy a VZTElektronický obraz smlouvy (65048)
Nemocnice Havlíčkův Brod - emergencyElektronický obraz smlouvy (65127)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilonElektronický obraz smlouvy (65155)
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj VysočinaElektronický obraz smlouvy (65162)
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolaceElektronický obraz smlouvy (65166)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (65234)
III/4036 Opatov – rekonstrukce silnice, úprava komunikaceElektronický obraz smlouvy (65293)
Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke SkalceElektronický obraz smlouvy (65305)
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj VysočinaElektronický obraz smlouvy (65350)
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj VysočinaElektronický obraz smlouvy (65351)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65355)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65356)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65359)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65360)
První pomoc do škol, šk. rok 2012/2013, kategorie čtrnáctiletých"Elektronický obraz smlouvy (65361)
Nákup zobrazovacího systému pro monitoringElektronický obraz smlouvy (65365)
Rozšíření datového skladu kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (65474)
Základní škola Ledeč nad. Sáz. - rekonstrukce budovy Komenského č.p.626Elektronický obraz smlouvy (65666)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (65703)
Rozšíření přístupových bodů ROWANet WiFiElektronický obraz smlouvy (65945)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (65954)
Rozšíření diskového poleElektronický obraz smlouvy (65984)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (66009)
VideokonferenceElektronický obraz smlouvy (66030)
Domov důchodců Ždírec - sadové úpravyElektronický obraz smlouvy (66055)
II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství - dodatečné stavební práceElektronický obraz smlouvy (66061)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (66109)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (66271)
Transformace ÚSP Jinošov III.Elektronický obraz smlouvy (66338)
Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 6603Elektronický obraz smlouvy (66348)
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčkuElektronický obraz smlouvy (66360)
Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (66361)
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonuElektronický obraz smlouvy (66422)
Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Elektronický obraz smlouvy (66478)
PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (66483)
Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM - Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnMElektronický obraz smlouvy (66484)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (66499)
Výkon technického dozoru na akci: SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (66516)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně - PDElektronický obraz smlouvy (66517)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (66568)
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahuElektronický obraz smlouvy (66579)
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. BudějoviceElektronický obraz smlouvy (66622)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (66631)
Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářstvíElektronický obraz smlouvy (66660)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (66805)
Rodinné pasy Kraje Vysočina – administrace systému slev a výhod pro rodiny v roce 2013Elektronický obraz smlouvy (66896)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (66947)
Marketingové akce k propagaci rodinné a seniorské politiky Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (66964)
Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahuElektronický obraz smlouvy (66985)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.Elektronický obraz smlouvy (66989)
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranouElektronický obraz smlouvy (67035)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67072)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67073)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67074)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67075)
Dny prevence 2012/2013Elektronický obraz smlouvy (67077)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67128)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67149)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67150)
DD Jemnice, oprava ÚT a schodištěElektronický obraz smlouvy (67171)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce ZTI a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (67174)
DÚSP Černovice - Oprava střechy, kotelnaElektronický obraz smlouvy (67183)
VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace a ZTI Elektronický obraz smlouvy (67184)
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce krovu a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (67186)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67225)
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013Elektronický obraz smlouvy (67227)
SŠ stavební Třebíč, rekonstrukce střechy a VZTElektronický obraz smlouvy (67245)
SŠ řemesel Třebíč, rekonstrukce střechy a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (67464)
„Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě – Nátěr střechy“Elektronický obraz smlouvy (67533)
„VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ÚT praktické výuky“Elektronický obraz smlouvy (67543)
,, Gymnázium Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce výtahu“Elektronický obraz smlouvy (67550)
,,Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Oprava říms a pláště budovy“ Elektronický obraz smlouvy (67628)
„Domov pro seniory Mitrov – Oprava balkonů a omítek části B“Elektronický obraz smlouvy (67630)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyněElektronický obraz smlouvy (67644)
VOŠ a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílnyElektronický obraz smlouvy (67718)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka vícemístných vozidel pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (67727)
Nákup 2 ks optických vláken v podzemním telekomunikačním vedeníElektronický obraz smlouvy (67733)
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičnyElektronický obraz smlouvy (67741)
Gymnázium Chotěboř - Rekonstrukce střechy krčku šatenElektronický obraz smlouvy (67743)
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavbyElektronický obraz smlouvy (67745)
II/361 Příštpo - most ev.č. 361-003, 004Elektronický obraz smlouvy (67762)
Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictvíElektronický obraz smlouvy (67774)
II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008,III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 Elektronický obraz smlouvy (67782)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (67788)
SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládežeElektronický obraz smlouvy (67790)
ZŠ a Praktická škola Chotěboř - Rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (67823)
Domov ve Věži - Oprava kapleElektronický obraz smlouvy (67824)
Gymnázium Pelhřimov - Oprava okenElektronický obraz smlouvy (67833)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka ICT pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (67846)
„ÚSP Křižanov – Oprava přístupových komunikací“Elektronický obraz smlouvy (67872)
DoDů Onšov - Oprava hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (67882)
ČZA v Humpolci, střední škola - Rekonstrukce soc.zař. a vytápění DusilovElektronický obraz smlouvy (67883)
Základní škola Ledeč nad. Sáz. - rekonstrukce budovy Komenského č.p.626Elektronický obraz smlouvy (67896)
II/411 Dešov - most ev. č. 411-004Elektronický obraz smlouvy (67927)
„SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava komunikace a oplocení“Elektronický obraz smlouvy (67947)
SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ulElektronický obraz smlouvy (67955)
VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (67956)
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava oploceníElektronický obraz smlouvy (67957)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (68119)
„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce sítí“Elektronický obraz smlouvy (68209)
ČZA v Humpolci, střední škola – Oprava sociálního zařízení školyElektronický obraz smlouvy (68330)
III/3791 Velká Bíteš- Vlkovská - 2.etapaElektronický obraz smlouvy (68334)
Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studieElektronický obraz smlouvy (68358)
III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-002Elektronický obraz smlouvy (68409)
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava podlahy v tělocvičněElektronický obraz smlouvy (68479)
II/403 Nevcehle - průtahElektronický obraz smlouvy (68492)
II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008,III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 Elektronický obraz smlouvy (68650)
Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce šaten a ZTIElektronický obraz smlouvy (68727)
Dodávka evakuačních podložek pro příspěvkové organizace Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (68809)
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006Elektronický obraz smlouvy (68913)
„Domov pro seniory Mitrov – Oprava balkonů a omítek části B“Elektronický obraz smlouvy (68974)
Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava rozvodů vodyElektronický obraz smlouvy (69113)
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektuElektronický obraz smlouvy (69227)
Gymnázium Humpolec - Rekonstrukce střechy na tělocvičněElektronický obraz smlouvy (69268)
ZŠ Pelhřimov – Oprava vstupuElektronický obraz smlouvy (69279)
OU a Praktická škola Černovice - Stavební úpravy vchodu na internátěElektronický obraz smlouvy (69280)
CEC5 - výstavba obytné budovy LidmaňElektronický obraz smlouvy (69286)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (69415)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (69493)
III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1Elektronický obraz smlouvy (69547)
Dodání a instalace informačních kioskůElektronický obraz smlouvy (69548)
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, oprava kanalizaceElektronický obraz smlouvy (69550)
„VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – Statické zajištění budovy č. p. 468“Elektronický obraz smlouvy (69553)
,,Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Oprava říms a pláště budovy“ Elektronický obraz smlouvy (69561)
II/347 Světlá nad Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa Elektronický obraz smlouvy (69570)
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - oprava okenElektronický obraz smlouvy (69578)
Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM - Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnMElektronický obraz smlouvy (69579)
SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (69581)
SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (69608)
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozicElektronický obraz smlouvy (69609)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (69625)
Dodávka osobního vozidla pro KrÚElektronický obraz smlouvy (69700)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka nábytku a kancelářského vybaveníElektronický obraz smlouvy (69780)
„ÚSP Křižanov – Oprava přístupových komunikací“Elektronický obraz smlouvy (69838)
II/03815 Pohled - most ev.č. 03815-2“, úprava objížďkové trasyElektronický obraz smlouvy (69873)
Přeložka zařízení distribuční soustavyElektronický obraz smlouvy (69877)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (69891)
VOŠ a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílnyElektronický obraz smlouvy (69896)
Dětský domov Senožaty - Oprava výtahuElektronický obraz smlouvy (70054)
SUPŠ Jihlava – Helenín – rekonstrukce hřištěElektronický obraz smlouvy (70165)
Domov důchodců Ždírec - sadové úpravyElektronický obraz smlouvy (70174)
Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (70315)
II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001Elektronický obraz smlouvy (70319)
Organizace a zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládežeElektronický obraz smlouvy (70320)
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště HabryElektronický obraz smlouvy (70334)
Technický dozor stavebníka, soubor - 01Elektronický obraz smlouvy (70369)
Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01 Elektronický obraz smlouvy (70371)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocnýchElektronický obraz smlouvy (70414)
II/339 Ledeč n. S. - bodová závadaElektronický obraz smlouvy (70432)
Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku II.Elektronický obraz smlouvy (70437)
Dodávka technologických prvků pro DD Ždírec - přístavbaElektronický obraz smlouvy (70440)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyněElektronický obraz smlouvy (70441)
ČZA v Humpolci - havárie stropu ve velké dílně Světlá nad SázavouElektronický obraz smlouvy (70481)
II/404 Komárovice - křiž. s III/4045Elektronický obraz smlouvy (70507)
Variantní připojení centra IZS Moravské BudějoviceElektronický obraz smlouvy (70608)
Průkazy energetické náročnosti budovElektronický obraz smlouvy (70626)
„SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava komunikace a oplocení“Elektronický obraz smlouvy (70627)
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - oprava okenElektronický obraz smlouvy (70630)
Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavbaElektronický obraz smlouvy (70773)
Stavby – 02, komunikaceElektronický obraz smlouvy (70796)
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladuElektronický obraz smlouvy (70797)
VOŠ a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílnyElektronický obraz smlouvy (70798)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (70800)
SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechyElektronický obraz smlouvy (70837)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka elektrospotřebičů pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (70888)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka elektrospotřebičů pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (70889)
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka elektrospotřebičů pro Domov bez zámkuElektronický obraz smlouvy (70891)
OU a Praktická škola Černovice - Stavební úpravy vchodu na internátěElektronický obraz smlouvy (70897)
ČZA v Humpolci, střední škola – Oprava sociálního zařízení školyElektronický obraz smlouvy (70900)
„VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ÚT praktické výuky“Elektronický obraz smlouvy (70904)
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (70952)
Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (70963)
Nákup 2 ks optických vláken v podzemním telekomunikačním vedeníElektronický obraz smlouvy (70972)
DoDů Onšov - Oprava hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (71001)
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce ZTI a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (71005)
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce krovu a elektroinstalaceElektronický obraz smlouvy (71006)
Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce šaten a ZTIElektronický obraz smlouvy (71007)
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavbyElektronický obraz smlouvy (71008)
SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ulElektronický obraz smlouvy (71009)
Gymnázium Havlíčkův Brod - Rekonstrukce sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (71010)
VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizaceElektronický obraz smlouvy (71011)
SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce ZTI a sociálního zařízeníElektronický obraz smlouvy (71012)
ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. BudějoviceElektronický obraz smlouvy (71094)
ZŠ a Praktická škola Chotěboř - Oprava staré budovy a terasyElektronický obraz smlouvy (71103)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (71158)
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárnaElektronický obraz smlouvy (71159)
SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyněElektronický obraz smlouvy (71182)
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006Elektronický obraz smlouvy (71202)
SPŠ Třebíč - zavedení oboru EnergetikaElektronický obraz smlouvy (71308)
Školní statek Humpolec - Oprava štítové zdi OMD PlačkovElektronický obraz smlouvy (71384)
„Vypracování projektových dokumentací SJP3“Elektronický obraz smlouvy (71393)
ČZA v Humpolci - havárie stropu ve velké dílně Světlá nad SázavouElektronický obraz smlouvy (71434)
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava podlahy v tělocvičněElektronický obraz smlouvy (71509)
Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku TřebíčElektronický obraz smlouvy (71517)
II/345 Chotěboř - průtahElektronický obraz smlouvy (71559)
ÚSP Nové Syrovice - havárie, oprava kanalizaceElektronický obraz smlouvy (71589)
DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro autaElektronický obraz smlouvy (71593)
Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictvíElektronický obraz smlouvy (71673)
„ÚSP Křižanov – Oprava přístupových komunikací“Elektronický obraz smlouvy (71681)
Nákup 30 ks notebookůElektronický obraz smlouvy (71699)
III/36042 Mirošov – most.ev.č. 36042-3Elektronický obraz smlouvy (71712)
DoDů Onšov - Oprava hydroizolací a fasádyElektronický obraz smlouvy (71753)
Dětský domov Senožaty - Oprava výtahuElektronický obraz smlouvy (71754)
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladuElektronický obraz smlouvy (72033)
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápěníElektronický obraz smlouvy (72134)
Školní statek Humpolec - Oprava štítové zdi OMD PlačkovElektronický obraz smlouvy (72355)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod-areál školy na KyjovskéElektronický obraz smlouvy (72360)
DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro autaElektronický obraz smlouvy (72369)
Domov pro seniory Mitrov - demolice č.p.2, výstavba skladuElektronický obraz smlouvy (72374)
II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006Elektronický obraz smlouvy (72375)
II/347 Světlá nad Sázavou – úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa Elektronický obraz smlouvy (72376)
II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008,III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 Elektronický obraz smlouvy (72379)
Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářstvíElektronický obraz smlouvy (72403)
DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro autaElektronický obraz smlouvy (72420)
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníkyElektronický obraz smlouvy (72485)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocnýchElektronický obraz smlouvy (72530)
Školní statek Humpolec - Oprava štítové zdi OMD PlačkovElektronický obraz smlouvy (72598)
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - Gymnázium Havlíčkův Brod-budova přístavbyElektronický obraz smlouvy (72688)
III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1Elektronický obraz smlouvy (72709)
II/411 Dešov - most ev. č. 411-004Elektronický obraz smlouvy (72725)
II/403 Nevcehle - průtahElektronický obraz smlouvy (72829)
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárnaElektronický obraz smlouvy (72850)
Doplnění Technologického centra Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (72920)
Doplnění Technologického centra Kraje VysočinaElektronický obraz smlouvy (72923)
Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTIElektronický obraz smlouvy (72941)
Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhyElektronický obraz smlouvy (73159)
Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUVElektronický obraz smlouvy (73208)
„Realizace úspor energií v objektech ve vlastnictví Kraje Vysočina, LX. výzva – projektová příprava“Elektronický obraz smlouvy (74279)
Domov pro seniory Třebíč, M. Curierových - Rekonstrukce výtahuElektronický obraz smlouvy (74318)
ZSS Kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava - SO.02Elektronický obraz smlouvy (74988)
„Domov Jeřabina – infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14 k.ú. Horní Cerekev - dodatečné stavební práce“Elektronický obraz smlouvy (75007)
Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina včetně realizace formou pilotního projektu.Elektronický obraz smlouvy (75132)
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště HabryElektronický obraz smlouvy (75902)
Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oken a krčku GYNPORElektronický obraz smlouvy (76488)
Kontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek