Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KRAJE VYSOČINA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázkyPROFIL ZADAVATELE Kraj Vysočina, IČO: 70890749
Identifikátor profilu zadavatele: 60050459
Detail zakázky: Nákup 2 ks multifunkčního zařízení

Název veřejné zakázkyNákup 2 ks multifunkčního zařízení
Předmětdodávky
Druh zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu 100.000-500.000
Stav řízeníukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Jednoznačný identifikátor
Datum zveřejnění/datum odeslání výzvy24.03.2009 00:00
Lhůta pro podání nabídek30.03.2009 10:00
Místo podání nabídekmailem na prochazka.m@kr-vysocina.cz, v kopii na synek.p@kr-vysocina.cz
Text zadávacích podmínek nebo výzvy k podání nabídekByl překročen datum pro podání nabídek. Zadávací dokumentaci naleznete ke stažení níže v detailu této zakázky.
Kontaktní osobaSynek Petr


tel.: +420564602335
email:synek.p@kr-vysocina.cz
Evidenční číslo VZ v informačním systému
Opatření k zajištění ochrany životního prostředí
Seznam uchazečůIMPROMAT CZ spol. s r. o.,IČ: 48117820, Romana Havelky 4, Jihlava, Nabídková cena uchazeče s DPH: 139800 Kč
ENVINET a. s.,IČ: 25506331, Modřínová 1094, Třebíč, Nabídková cena uchazeče s DPH: 334507 Kč
MITECH s. r. o.,IČ: 25588265, Žižkova 13, Jihlava, Nabídková cena uchazeče s DPH: 44506 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.,IČ: 00176150, Veveří 102, Brno, Nabídková cena uchazeče s DPH: 139944 Kč
Vybraný uchazečIMPROMAT CZ, spol. s r. o.,IČ: 48117820, Romana Havelky 5b, 586 01 Jihlava
Datum uzavření smlouvy01.04.2009 00:00
Celková cena dle smlouvy bez DPH117480
Celková cena dle smlouvy s DPH139800
Skutečně uhrazená cena bez DPH139798.9
Skutečně uhrazená cena s DPH
Skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění: Rok: , Skutečně uhrazená cena bez DPH: Kč, Skutečně uhrazená cena s DPH: Kč
Skutečný termín zahájení01.04.2009 00:00
Skutečný termín dokončení30.04.2009 00:00
ZrušenoneWarning: mssql_select_db() [function.mssql-select-db]: message: The server principal "mctech_reader" is not able to access the database "rejstrik_organizaci" under the current security context. (severity 14) in E:\www\extranet\kernel\class\mssql.php on line 32

Warning: mssql_select_db() [function.mssql-select-db]: Unable to select database: rejstrik_organizaci in E:\www\extranet\kernel\class\mssql.php on line 32

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: message: Invalid object name 'smlouvy_profil'. (severity 16) in E:\www\extranet\kernel\class\mssql.php on line 36

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in E:\www\extranet\kernel\class\mssql.php on line 36

Warning: mssql_num_rows(): supplied argument is not a valid MS SQL-result resource in E:\www\extranet\kernel\class\mssql.php on line 39

Warning: mssql_num_fields(): supplied argument is not a valid MS SQL-result resource in E:\www\extranet\kernel\class\mssql.php on line 40Kontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek