Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KRAJE VYSOČINA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázkyPROFIL ZADAVATELE SÚS Jihlava, IČO: 00090450
Identifikátor profilu zadavatele:
Detail zakázky: Poskytnutí investičního úvěru na financování strojní mechanizace

Název veřejné zakázkyPoskytnutí investičního úvěru na financování strojní mechanizace
Předmětdodávky
Druh zadávacího řízenízjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb.
Stav řízeníveřejná zakázka byla zadána
Evidenční čísloSL-20-2011
Jednoznačný identifikátorP12V00000411
Datum zveřejnění/datum odeslání výzvy05.05.2011
Lhůta pro podání nabídek08.07.2011
Místo podání nabídekRTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, k rukám Lili Petkovičové, tel.: 545120246, email: lili.petkovicova@rts.cz
Text zadávacích podmínek nebo výzvy k podání nabídekByl překročen datum pro podání nabídek. Soubor výzvy případně poskytne kontaktní osoba dané veřejné zakázky.
Kontaktní osobaMgr. Miroslav Báňa
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567117197
fax: 567 117 198
email:bana.m@ksusv.cz
Evidenční číslo VZ v informačním systému
Seznam uchazečůČeskoslovenská obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350
Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
Vybraný uchazečČeskoslovenská obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 1350
Datum uzavření smouvy27.09.2011
Seznam subdodavatelů
Celková cena dle smlouvy bez DPH2974461.12
Celková cena dle smlouvy s DPH3569353.34
Skutečně uhrazená cena bez DPH
Skutečně uhrazená cena s DPH
Skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plněníRok: 1, Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1510350.12 Kč, Skutečně uhrazená cena s DPH: 1812420.14 KčRok: 2, Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1197714.25 Kč, Skutečně uhrazená cena s DPH: 1449234.24 Kč
Skutečný termín zahájení01.04.2012
Skutečný termín dokončení
Zrušenone
Poznámka!!!UVEŘEJNĚNY dodatečné informace č. 2 v "souboru zadání"!!!


Zadávací dokumentace ke stažení:
DokumentZveřejnilZveřejněno odZveřejněno doSoubor
VýzvaIng. Míka Jan MBA
Zveřejněno po dobu 5-ti let od uveřejněníSoubor ke stažení
ZadáníIng. Míka Jan MBA
Zveřejněno po dobu 5-ti let od uveřejněníSoubor ke stažení

Historie stažení dokumentace
Export zakázkyKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek