Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Vlček Lukáš, Ing.qr
funkcenáměstek hejtmana
lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí
 
telefon
mobil
email
564 602 147
777 334 124
vlcek.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.29 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 životopis
 osobní stránky

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Asistentka
  Říhová Martina564 602 142rihova.m@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz