Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Zezulková Marcelaqr
funkceasistentka
Odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon
mobil
email
564 602 198
 
zezulkova.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.23 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz