Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Zelený Vladimír, PaedDr.qr
funkceúředník na úseku středních škol 01
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení organizace školství
telefon
mobil
email
564 602 964
724 650 210
zeleny.v@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
214
Věžní 4284/28
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz