Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Zejda Jaroslav, Mgr.qr
funkceúředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 540
 
Zejda.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.04
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Tlustoš Petr, Mgr.564 602 588tlustos.p@kr-vysocina.cz
  Havlík Tomáš, Bc.564 602 587Havlik.T@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz