Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Žáčková Aneta, Bc.qr
funkceúředník na úseku dotační agendy lesního hospodářství a zemědělství 02
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení zemědělství
telefon
mobil
email
564 602 571
 
Zackova.A@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.44 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Teplá Ivana, Ing.564 602 263tepla.i@kr-vysocina.cz
  Kuřátková Jana564 602 268kuratkova.j@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz