Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Vodička Petr, Ing.qr
funkceúředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti odbavování cestujících a koncepce tarifu Kraje Vysočina
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 402
 
Vodicka.P@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.44 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Chalupová Stanislava, DiS.564 602 403Chalupova.S@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz