Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Vídenská Janaqr
funkceúředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 242
 
videnska.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.32 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Křemínská Marie564 602 574kreminska.m@kr-vysocina.cz
  Karásková Jana564 602 240karaskova.j@kr-vysocina.cz
  Kružíková Dita564 602 578Kruzikova.D@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz