Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Vávrová Martinaqr
funkceúředník na úseku majetkoprávní agendy a organizace práce odboru
Odbor majetkový
telefon
mobil
email
564 602 215
 
vavrova.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.23 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz