Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Váňová Kamilaqr
funkceasistentka, organizace práce odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon
mobil
email
564 602 234
 
vanova.k@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.29 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz