Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Vacková Dana, Mgr.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a krajiny 03
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 508
 
vackova.d@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.03
Seifertova 1876/24
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Salichová Tereza, Ing.564 602 506salichova.t@kr-vysocina.cz
  Vopálka Petr, Ing.564 602 523vopalka.p@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz