Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Svobodová Lucie, Ing.qr
funkceúředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 551
 
Svobodova.L@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.08
Žižkova 1936/16
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Krtková Lucie, Ing.564 602 533krtkova.l@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz